Spowiedź św.

Sakrament Pokuty:

 • okazja do spowiedzi w niedziele i dni powszednie przed każdą Mszą św.

oraz dodatkowo

 • w I piątek miesiąca od 16.30 do 19.00
   

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.


 Rachunek sumienia
Celem Rachunku sumienia jest poznanie i ocenienie swojego życia w świetle wiary – analizując swoje myśli, słowa i postępowanie, a także zaniedbania dobra.
Rachunek sumienia jest przypomnieniem  sobie wszystkich grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia ma doprowadzić człowieka do odkrycia – i to konkretnie a nie ogólnie – gdzie popełnił grzechy wobec Boga, bliźniego i siebie samego oraz czy grzechy te były popełnione w pełni świadomie i dobrowolnie. W Rachunku sumienia chodzi nie tylko o spis win, ale też o odkrycie motywów własnego postępowania – by starać się eliminować przyczyny swoich grzechów.

 

Żal za grzechy
Żal za grzechy jest to "ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości". Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego ponad wszystko, jest nazywany "żalem doskonałym". Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

"Żal niedoskonały" rodzi się z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi. Jest on również darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Żal niedoskonały nie przynosi przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty.

 

Mocne postanowienie poprawy
Mocne postanowienie poprawy nie jest przeświadczeniem, że w przyszłości nie popełnimy grzechu ale postanowieniem, że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, w celu uniknięcia grzechu.


Szczera spowiedź
Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty: Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte.
Także wyznanie grzechów lekkich (powszednich) jest zalecane przez Kościół. Regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani do tego, by być - jak On - miłosierni.


Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu
Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien "zadośćuczynić" w odpowiedni sposób lub "odpokutować" za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest nazywane także "pokutą".
Pokutą, którą nakłada spowiednik, może być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać.
 

Skutki sakramentu pokuty
KKK 1496 Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
– pojednanie z Kościołem;
– darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
– wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Opr. w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 2002.


POMOC W RACHUNKU SUMIENIA DLA DOROSŁYCH

Poniżej podajemy przykładowe pytania pomocne przy robieniu rachunku sumienia osób dorosłych. Taki rachunek sumienia znajduje się również w formie broszurowej na stojaku z gazetami w naszym kościele.

 

I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

 • Czy oddawałeś cześć boską ludziom?
 • Czy dosłownie stawiałeś ponad Boga np. swoje dziecko, męża, żonę?
 • Czy zaniedbywałeś możliwość intelektualnego poznania wiary?
 • Czy wierzyłeś w magię, wróżby, zabobony, przesądy?
 • Czy nosisz przedmioty, np. kamienie, bransolety, w których upatrujesz szczęścia, powodzenia, ochrony?
 • Czy w zawiony sposób sprzeciwiałeś się oczywistym prawdom wiary?

 

II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO.
 • Czy bez namysłu używałeś imion świetych?
 • Czy opowiadałeś lub śmiałeś się z żartów, które ośmieszały Boga?
 • Czy używałeś rzeczy poswięconych niezgodnie z ich przeznaczeniem?
 • Czy zaklinałeś, czy używałeś zaklęć, wierząc w ich spełnienie?
 • Czy dopuszczałeś się kłamstwa, mówiąc: Jak Boga kocham?

 

III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ SWIĘTY ŚWIĘCIŁ.
 • Czy w niedzielę i święta byłeś na Mszy Świętej?
 • Jeśli nie, to dlaczego?
 • Opuszczenie obowiązkowej Mszy Świętej z własnej winy jest zawsze grzechem ciężkim!
 • Czy lekceważyłeś Mszę Świętą, będąc na niej, ale poza kościołem, nie wiedząc, co się dzieje przy ołtarzu?
 • Czy uważnie i z wiarą słuchałeś Słowa Bożego?
 • Czy idąc do kościoła ubierałeś się w strój godny tego miejsca?
 • Czy w dni swięte wykonywałeś prace, których wykonywać nie musiałeś?
 • Czy kogoś namawiałeś lub zmuszałeś do niedzielnej pracy?
 • Czy w dni święte znajdowałeś sobie zajęcia, których wykonywanie mogło być złym przykładem  lub nawet zgorszeniem?

 

IV. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.
 • Czy kochasz swoich rodziców?
 • Na czym to polega?
 • Czy zgadzasz się z nimi, umiesz okazać im szacunek?
 • Czy wspierasz rodziców materialnie, gdy należą do ludzi potrzebujących?
 • Czy dbasz o swoje dzieci?
 • Czy troszczy się o ich wiarę?
 • Na czym to polega?
 • Czy jako rodzic postępowaniem dajesz dzieciom zły przykład?
 • Jak traktujesz swoją żonę?
 • Co Ci mówi w tym względzie sumienie?
 • Jak traktujesz swojego męża?
 • Co Ci mówi sumienie?

 

V. NIE ZABIJAJ.
 • Czy w jakikolwiek sposób pozbawiłeś kogoś życia?
 • Czy namawiałeś, zmuszałeś lub zachęcałeś kogoś do aborcji?
 • Czy kogoś uderzyłeś?
 • Czy zażywasz narkotyki?
 • Czy pijesz nieumiarkowanie alkohol?
 • Czy niepotrzebnie zażywasz lekarstwa?
 • Czy tak dbasz o swoje ciało, że ściągasz na siebie niebezpieczeństwo choroby?
 • Czy nałogowo palisz papierosy albo cygara?
 • Czy grzeszyłeś brakiem umiaru w jedzeniu i piciu?
 • Czy jesteś winien czyjejś choroby lub kalectwa?

 

VI. NIE CUDZOŁÓŻ.
 • Czy zatrzymywałeś nieczyste myśli w swojej wyobraźni?
 • Czy je prowokowałeś?
 • Czy oglądałeś filmy lub zdjęcia pornograficzne?
 • Czy czyniłeś samogwałt?
 • Czy z nieczystych pobudek dotykałeś cudzego ciała?
 • Czy podglądałeś cudzą nagość?
 • Czy współżyłeś seksualnie, nie mając do tego sakramentalnego prawa?
 • Czy we współżyciu używałeś środków antykoncepcyjnych?
 • Czy we współżyciu dopuszczałeś się aktów niezgodnych z naturą i godnością człowieka?
 • Czy dopuszczałeś się aktów homoseksualnych?
 • Czy nie przyjąwszy sakramentu małżeństwa, żyjesz tak, jakbyś był żoną lub mężem?

 

VII. NIE KRADNIJ.
 • Czy uczciwie pracujesz?
 • Czy posiadane przez Ciebie pieniądze i przedmioty uzyskałeś sprawiedliwie?
 • Czy ukradłeś cudzą własność: prywatną, społeczną lub państwową?
 • Czy uzyskiwałeś cudzą własność i przekazywałeś ją dalej jako swoje dzieło?
 • Czy oddajesz pożyczone książki, pieniądze?
 • Czy zniszczyłeś cudzą własność w bloku, w pracy, w szkole, w parku...?
 • Czy ściągałeś z internetu cudzy materiał, np. utwory muzyczne, i nie mając do tego prawa, sprzedawałeś je?
 • Czy płacisz podatki?
 • Czy kupiłeś przedmioty, wiedząc, że pochodzą z kradzieży?
 • Czy korzystałeś z komunikacji, nie płacąc za bilet?

 

VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.
 • Czy pytany o sprawę ważną i konieczną kłamałeś?
 • Czy namawiałeś kogoś, by kłamał?
 • Czy dopuszczałeś się krzywoprzysięstwa?
 • Czy opowiadałeś o kimś oszczerstwa, czyli przypisywałeś złe uczynki osobie, która w ogóle tego nie zrobiła?
 • Czy usłyszane plotki rozgłaszałeś jako prawdę?
 • Czy zrobiłeś komuś krzywdę, zatajając prawdę, która była na jego korzyść?
 • Czy robiąc interesy, zakupy, dopuszczałeś się niedomówień, kłamstw, matactw, by niesprawiedliwie osiągnąć korzyść?
 • Czy dobrowolnie podpisywałeś dokumenty, w których nie było prawdy?

 

IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.
 • Czy pamiętasz, że współżycie seksulane poza małżeństwem jest grzechem ciężkim, godzącym w świętość małżeństwa i godność osoby ludzkiej?
 • Czy stwarzałeś dwuznaczne sytuacje, by doprowdzić do zbliżenia seksualnego lub innych doznań z tej dziedziny?
 • Czy słowami, ubiorem lub stylem postępowania prowokowałeś do grzechu?
 • Czy zazdrościłeś?
 • Czy w sercu przechowywałeś zawiść, czyli radość z cudzego nieszczęścia czy niepowodzenia?
 • Czy komuś złorzeczyłeś?

 

X. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.
 • Czy w relacjach z ludźmi liczą się tylko korzysci materialne?
 • Czy byłeś dla ludzi miły i serdeczny, by w ten sposób coś materialnego zyskać?
 • Czy kogoś szantażowałeś?
 • Czy pomagałeś biednym i potrzebującym, wiedząc, że nie są oszustami?
 • Czy pożyczałeś różne przedmioty z zamiarem ich posiadania?
 • Czy miałeś próżne pragnienia?

 


Inny przykład rachunku sumienia:

Rachunek sumienia u Dominikanów

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
70 0.065664052963257