Grupy

Matki w Modlitwie przy Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej

Opiekunem duchowym naszej wspólnoty jest ks. Marek Górzyński.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w domach, a w pierwsze piątki miesiąca, po Mszy św. wieczornej (odprawianej w intencji dzieci), mają formę adoracji i modlitwy wspólnotowej.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 76-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.

Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów
i świadectwa matek.
Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi.

Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku - kilkunastu kobiet - matek fizycznych i duchowych, kobiet zamężnych i samotnych, młodych i starszych, kobiet świeckich i konsekrowanych, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach. Podczas spotkania matki – korzystając z modlitewnika – zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania,  o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.

Na koniec powierzają swoje dzieci, wnuki, dzieci chrzestne oraz dzieci adoptowane duchowo Jezusowi, wkładając do koszyka umieszczonego u stóp Krzyża, a symbolizującego dłonie Jezusa - imiona dzieci zapisane na białych kółkach papieru . Kółko – bez początku i końca – symbolizuje miłość do dzieci, która nigdy się nie kończy i trwa także wtedy, gdy dzieci żyją inaczej niż byśmy tego pragnęli. Ten gest – powtarzany na każdym spotkaniu – symbolizuje całkowite oddanie dzieci opiece Bożej.
Spotkania wieńczy modlitwa za ojców dzieci oraz w intencjach powierzonych grupie, a zapisanych w specjalnym „zeszycie intencji”.
W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad.

Matki w Modlitwie są otwarte dla wszystkich kobiet – matek biologicznych i duchowych. Zachęcamy szczególnie do duchowej adopcji kapłanów i sióstr zakonnych.

Struktura organizacyjna ruchu jest bardzo prosta. Jego podstawą są grupy modlitewne matek działające w danym kraju. W krajach, gdzie ruch jest szerzej rozwinięty działają koordynatorki krajowe, a pomagają im zwykle koordynatorki regionalne. Co dwa lata odbywają się międzynarodowe konferencje koordynatorek krajowych.

W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. Dynamiczny rozwój ruchu datuje się od roku 2009 i Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki mianował ks. dr. Mirosława Korsaka asystentem kościelnym ruchu. Koordynatorką krajową MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec z Białegostoku.

W listopadzie 2012 roku – po rekomendacji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego (delegata Komisji Episkopatu Polski ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich) – Matki w Modlitwie zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.
Obecnie w Polsce działa ponad 100 grup MwM w 22 diecezjach i archidiecezjach.

Organizujemy Kwartalne Dni Modlitw o lepszy świat dla dzieci i młodzieży, w które włączają się grupy MwM w wielu miejscach kraju.

Mamy też w Polsce oddaną grupę modlitwy wstawienniczej (30 osób), która wspiera nasz ruch
i wszystkie matki do niego należące, codzienną modlitwą.

Z całego świata – także z Polski – przychodzą świadectwa potwierdzające, że modlitwy matek są wysłuchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi łaskami: odzyskują zdrowie, wychodzą z nałogów, nawracają się, następuje pojednanie z rodzinami, rodzą się długo oczekiwane dzieci.
Matki doświadczają przemiany, zyskują pokój serca, pogłębiają wiarę.

Więcej informacji o ruchu oraz wszelkie wskazówki na temat założenia nowych grup Matek w Modlitwie przy Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela, można uzyskać pod nr telefonu: 609-733-467
Książeczki modlitw i inne materiały można otrzymać od:
Lucyna Dec (krajowa koordynatorka MwM, Białystok)
tel. kom. 695 736 805
e-mail: Poland@mothersprayers.org

Informacje nt. ruchu „Matki w Modlitwie” są również dostępne na stronie: http://www.mothersprayers.org/index.php/pl/ 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.15592408180237