Grupy

 
 

 
Może nie raz zastanawiasz się co zrobić, aby jeszcze bardziej scalić swoje małżeństwo, jak budować jedność  ze współmałżonkiem, w jaki sposób wspólnie dążyć do świętości? Jest w Kościele wspólnota, która właśnie pomaga „małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie” – to Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.  Skupia  ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny.

Twórcą i założycielem Ruchu Światło-Życie, który w skrócie nazwany został Oaza oraz pierwszym moderatorem krajowym jest ks. Franciszek Blachnicki.  

Domowy Kościół jako gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie wysuwa na pierwszy plan duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pomocą w realizowaniu tego celu są elementy formacyjne, nazywane zobowiązaniami. Są to codzienna modlitwa osobista, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska, jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty opartej na Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (czyli systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4- 6 małżeństw) oraz udział w rekolekcjach formacyjnych. Zobowiązania te nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu, czyli środkiem do budowania jedności małżeńskiej w jedności z Bogiem oraz wspólnego dążenia małżonków do świętości. Realizacja ich jest oczywiście związana z codziennym, wspólnym wysiłkiem małżonków oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu (nic nas tak nie ubogaca, jak kontakt z drugim człowiekiem).

W naszej parafii obecnie działają trzy kręgi. Opiekunami są nasi Księża: ks. Wojciech Tokarz, ks. Andrzej Molenda i ks. Marek Górzyński, którzy systematycznie spotykają się z nami, dzieląc się również swoim wzrastaniem w wierze. Podczas roku pracy, który pokrywa się z rokiem szkolnym, gromadzimy się regularnie co miesiąc, próbując przybliżać sobie słowa Pisma Świętego, zastanawiać się nad praktyczną realizacją swoich charyzmatów w codziennym życiu rodzinnym, małżeńskim i zawodowym.

Wszystkie chętne małżeństwa, które chciałyby porozmawiać na temat wspólnoty  zapraszamy po Mszy Świętej o godz. 10.30 w trzecią niedzielę miesiąca do Betanii. Tego dnia spotykamy się wszyscy na Eucharystii, a potem przy kawie dzielimy się swoimi radościami i innymi sprawami dnia codziennego.

 Być może właśnie dla Was jest ta wspólnota. Przyjdź i zobacz. Zapraszamy.

 


  Ks.  Franciszek Blachnicki  wychowawca Wolnych Ludzi

 

 Twórcą oazy, założycielem Ruchu Światło-Życie i pierwszym moderatorem krajowym jest
ks. Franciszek Blachnicki. Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller.. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W czasie wojny przebywał 14 miesięcy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.  We wrześniu 1941 roku został przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego w Zabrzu, potem był więziony w Katowicach. W dniu 30 marca 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku ułaskawiono go, a karę śmierci zamieniono na 10 lat więzienia. W czasie pobytu w więzieniu dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego, połączone z decyzją oddania życia na służbę Chrystusowi.

 

Po zakończeniu wojny Franciszek Blachnicki wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w znajdującego się wówczas w Krakowie. W dniu 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Swoje działania jako kapłan  skoncentrował na pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystując swoje własne doświadczenie, które wyniósł z harcerstwa i opierając się na metodach Jana Bosko opracował pedagogikę ministrancką - naukę ministrantury, wycieczki, spotkania, zajęcia sportowe. W latach 1950 – 1955 opracował  program rekolekcji zamkniętych dla dzieci - Oazę Dzieci Bożych.

 

W 1957 roku podjął społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Celem była walka z pijaństwem, którego problem wzrastał w naszej Ojczyźnie w zastraszającym tempie. Szeroki odzew wiernych oraz prężny rozwój Krucjaty sprawia, że władze komunistyczne dostrzegają wielkie zagrożenie płynące z tego dzieła dla panującego ustroju komunistycznego szukającego skutecznych metod zniewolenia i kontroli społeczeństwa. Dlatego w sierpniu 1960 Służba Bezpieczeństwa zamknęła centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach, a w marcu aresztowano ks. Franciszka. W więzieniu przebywał 4,5 miesiąca, potem został skazany na 13 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata, pod sfingowanym zarzutem rozpowszechniania informacji o „rzekomym prześladowaniu Kościoła przez władzę”.

 

Od 1967 roku pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej i skutecznie wdrażał odnowę liturgiczną. Podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji zastosował stopniowo do różnych grup wiernych: młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w czasie wakacyjnej oazy rekolekcyjnej, była kontynuowana w małych grupach w parafiach. Ks. Franciszek opracował potrzebne do niej pomoce dydaktyczno-formacyjne. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też za granicę do kręgów polskiej emigracji. Cały czas podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Franciszka. W roku 1979 powstała Krucjata Wyzwolenia Człowieka, polegająca na podjęciu postu od napojów alkoholowych oraz nieustannej modlitwy w intencji przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka. W roku 1980 wprowadzony został plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” w celu dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

 

W okresie zalegalizowania NSZZ „Solidarność” (1980-1981) ks. Franciszek powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną propagującą ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, propagującą działanie w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.

 

W dniu 10 grudnia 1981 roku ks. Franciszek Blachnicki wyjechał do Rzymu, gdzie zastał go stan wojenny. Władze komunistyczne uniemożliwiły ks. Franciszkowi powrót do kraju. W roku 1982 osiadł w „Ośrodku Polskim Marianum” w Carlsbergu w Niemczech i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle w Carlsbergu w dniu 27 lutego 1987 roku.

 

Ks. Franciszek Blachnicki jest ojcem duchowym Ruchu Światło-Życie i związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii konferencji w zapisie magnetofonowym). Obecnie trwa  proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.

 

 (W celu przedstawienia biografii wykorzystano informacje ze strony http://blachnicki.oaza.pl)

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.15920400619507