Grupy

CHÓR PARAFIALNY 
Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne im. Księdza Profesora Józefa Orszulika w Gdańsku

Próby chóru: poniedziałek i czwartek - godz. 18.30 (salka nr 2). Serdecznie Zapraszamy.

Powstanie naszej parafii w 1980 roku zaowocowało, podczas spotkań aktywnych parafian, pomysłem zorganizowania chóru, którego rolą byłoby uświetnianie uroczystości kościelnych, a także organizowanie koncertów. Wśród organizatorów pierwszego zespołu wymienić należy Panią Barbarę Posańską, rodziny muzyczne Ratzów i Wandków oraz Danutę i Konrada Hogów. Pierwszym prezesem chóru został wybrany Konrad Hoga, a pierwszym dyrygentem została Romka Kowalska z domu Wandtke, która, będąc absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz członkiem zespołu Schola Cantorum Gedanensis. Pani Romka doskonale prowadziła zespół, który początkowo ćwiczył w prywatnych mieszkaniach ,a w niedługim czasie po wybudowaniu kaplicy, rozpoczął w 1981 roku pierwsze występy na mszach celebrowanych już w kaplicy. W stanie wojennym chór był dalej czynnym zespołem i dlatego za datę jego narodzin przyjęto dzień Świętej Cecylii – 22 listopada 1981 roku. Zespół w tamtym czasie liczył około 30 osób i śpiewał głównie we własnej parafii oraz parafiach ościennych. Najdalszym naszym wyjazdem chóru była parafia w św. Wojciechu. Niestety, z uwagi na sprawy rodzinne, Romka Kowalska wyprowadziła się do Przejazdowa i działalność chóru została zawieszona.

Przerwa w działalności chóru trwała dość długo, ale wyjazd pielgrzymki z Osowy do Wilna, pielgrzymki bardzo rozśpiewanej, wzbudził tęsknotę za chórem. Znów oddolna inicjatywa przyczyniła się do odbudowy ruchu śpiewaczego. W tym czasie /rok 1994/ w dzieło to najbardziej zaangażowali się Mieczysław Czajkowski i Andrzej Teleżyński. Dyrygentem została Magda Rydel, studentka Akademii Muzycznej. Zaczęły się regularne próby, jednak ze względu na studia pani Magdy, a później także jej wyjście za mąż i zmianę miejsca zamieszkania, chór ponownie został bez dyrygenta.

W 1995r. kierownictwo artystyczne i dyrygenturę objął pan Wojciech Sobieraj, mieszkaniec Gd-Osowej i nauczyciel muzyki w naszej szkole podstawowej. Pan Wojciech, nie posiadał praktyki w zakresie chóralistyki ale dzięki dobremu słuchowi, osobistemu zaangażowaniu oraz wytężonej pracy swojej i całego zespołu, potrafił dobrze przygotować chór. Efektem tego była konsolidacja zespołu, który regularnie ćwiczył i często występował. W tym czasie zespół znacznie rozszerzył swój repertuar. Zespół chóralny liczył w tym czasie 35 osób (30 osób aktywnych obecnie), różnych zawodów i w różnym wieku, ogromnie w życie chóru zaangażowanych i złączonych wspólnym zamiłowaniem do śpiewu i wartościowej muzyki. W skład zespołu wchodzi dyrygent, 12 sopranów, 7 altów, 6 tenorów, 8 basów. Chór śpiewał utwory głównie a capella, a w razie potrzeby zapraszał różnych akompaniatorów, lecz najczęściej korzystał w tej potrzebie z gry pani Anny Wojnowskiej.

Budując historię i tradycję zespołu, jego członkowie na Walnym Zgromadzeniu postanowili, że chór przyjmie własną nazwę. W oparciu o sugestie prezesa odnośnie wyboru patrona, zespół został 9 grudnia 1999 roku zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku jako Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne im. księdza prof. Józefa Orszulika w Gdańsku-Osowej. W tym czasie Chór liczy 29 członków zwyczajnych oraz trzech członków honorowych: księdza proboszcza Henryka Bietzke, członka założyciela – Barbarę Posańską oraz współpracującą solistkę – profesor Krystynę Ingersleben-Borowską.

Chór spełnia przede wszystkim swoją posługę występując regularnie w parafii, a w szczególności nadając uroczystą oprawę podczas świąt i ważnych wydarzeń w życiu parafii i osiedla Osowa. Średnio w każdym roku kalendarzowym chór ćwiczył na ponad stu próbach. Około 40 razy zespół śpiewał w kościele parafialnym. Ponadto występował w sąsiedniej parafii św. Polikarpa, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lublewie (tam proboszczem był patron chóru), w parafii św. Jacka w Straszynie oraz w wielu zaprzyjaźnionych kościołach. Oprócz tego zespół czynnie współtworzy Chóry Zjednoczone Archidiecezji Gdańskiej.

Chór był inicjatorem rozwoju życia muzycznego w Osowie, prekursorem wielu wydarzeń, które nadały kierunek wielu dzisiejszym działaniom w tej dziedzinie. Konkretnym przykładem może być fakt zapoczątkowania cyklu otwartych spotkań muzycznych pod nazwą Spotkanie z kolędą. W działalności chóru nie można pominąć także występów cywilnych: na festynach, w szpitalach czy domach pogodnej starości. Bardzo ważną inicjatywą było organizowanie koncertów przy współpracy z Akademią Muzyczną im. S. Moniuszki w Gdańsku. Zaowocowało to wykonaniem Pasji wg św. Marka Jana Sebastian Bacha, oratorium Susanna J.F. Haendla, Completorium G. Gorczyckiego i Mszy D-dur J. Dworzaka. Ten rodzaj działalności spotkał się z zainteresowaniem przyjaciół chóru, działających w innych organizacjach. Dzięki nim w Osowej regularnie odbywają się koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne, z częstym udziałem najwyższej klasy artystów.

Zespół wystąpił samodzielnie na wielu udanych koncertach, często organizował występy z innymi zespołami chóralnymi. Nagrał również płytę z utworami wybranymi z bogatego repertuaru kolęd. Do najważniejszych wydarzeń w działalności chóru można zaliczyć:
- Na otwarcie Roku Jubileuszowego chór śpiewał w czasie mszy św., odprawianej przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, w kościele Św. Elżbiety w Gdańsku (msza św. nadawana była wtedy przez radio i satelitę na cały świat)
- śpiewanie w Zjednoczonych Chórach Archidiecezji Gdańskiej na hipodromie sopockim z okazji wizyty Jana Pawła II w 1999 r, oraz własny koncert w parafii z tej okazji,
- zaśpiewanie fragmentów Pasji wg św. Marka J.S. Bacha razem z Akademią Muzyczną,

- zorganizowanie w naszej parafii koncertów Akademii Muzycznej – a w tym:
-oratorium Susanna J.F Heandla,
- Completorium | Composers | G. G. Gorczycki

- pielgrzymka do Włoch w 2002 r. z okazji 10-lecia Archidiecezji Gdańskiej, w tym śpiewy i koncerty wyjazdowe, indywidualne i wspólne w ramach połączonych chórów,
- koncert w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta z okazji jubileuszu Human Life International,
- kilkakrotne wykonanie Pasji Męki Pańskiej w okresie wielkopostnym (czytanie Ewangelii przeplatane muzyką m.in. Verdiego, Chopina, Żukowskiego, Orszulika i Deciusa),
- pielgrzymka chóru w 30 dni od śmierci Papieża Jana Pawła II w intencji Jego szybkiej beatyfikacji (12 występów, w tym cztery prestiżowe na Jasnej Górze, Łagiewnikach, w Licheniu i Wadowicach),
- udział w uroczystościach z okazji 25-lecia powstania „Solidarności” poprzez śpiew w połączonych chórach archidiecezji gdańskiej w trakcie uroczystej mszy świętej odprawionej pod gdańskimi krzyżami pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza, w której uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Polski oraz przedstawiciele organów Unii Europejskiej,
- pielgrzymka do Wilna w dniach 21–24 kwietnia 2006 r. Trasa wiodła przez Gietrzwałd i Świętą Lipkę. W Wilnie odbywały się Dni Gdańska, w których zespół wziął czynny udział, wykonując koncert w kościele pw. Ducha Świętego oraz w Szkole Polskiej im. Jana Pawła II.
- udział w uroczystościach Jubileuszu 1000- lecia Archidiecezji w Bambergu /Niemcy/, gdzie chór wykonał koncert finałowy zamykający uroczystości z programem muzyki polskiej /w tym niemieckie prawykonanie mszy polskiej ku czci św. Jadwigi Józefa Orszulika/ oraz koncertował w szpitalu dla nieuleczlnie i przewlekle chorych w Bambergu i spiewał w czasie mszy św. odpustowej w parafii Marie Hilf, jak również wystąpił w kilku mini koncertach zaśpiewanych spontanicznie w zwiedzanych obiektach na trasie /Gniezno, Drezno, Lipsk/
- udział chóru we mszy jubileuszu 60-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr O/Gdańsk,
- pielgrzymka chóru do Warszawy i Niepokalanowa, podczas której chór wielokrotnie występował / w tym na Zamku Królewskim, przy grobie księdza J. Popiełuszki, w Katedrze Warszawskiej/ a także zaśpiewał na mszach w Bazylice Świetokrzyskiej w Warszawie oraz w Bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie,
- koncert kolęd w Dworze Artusa z okazji opłatka dla katolickich organizacji pozarządowych organizowany przez Radę Koordynacyjną Gdańskich Katolickich Stowarzyszeń , pod egidą Arcybiskupa Gdańskiego i Marszałka Woj. Pomorskiego, podczas którego wyróżniono nasz chór elitarnym dyplomem PRO ECCLESIA ET POPULO,
- koncert z okazji Święta Niepodległości w 2008 r. /70-ta rocznica/,
- koncert z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz kolejny koncert w Święto Niepodległości / w parafii pw. Św. Polikarpa/.

Nadmienić należy, że Święto Solidarności oraz wyjazd do Wilna zrealizowane zostały pod nowym kierownictwem artystycznym, gdyż od lipca 2005 roku funkcję dyrygenta powierzono pani Angelice Zielenieckiej. Powodem tej zmiany była troska o dalszy rozwój zespołu, a przede wszystkim o podniesienie na wyższy poziom wymagań artystycznych. Podstawą do takich oczekiwań jest fakt, iż pani Angelika Zieleniecka jest absolwentką Gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki i posiada dwa fakultety – chórmistrzostwa i wychowania muzycznego. Stali słuchacze i sympatycy już zauważyli kolejne postępy w śpiewie zespołu.

Kolejną zmianą na stanowisku dyrygenta i dyrektora artystycznego było powierzenie tej roli przez Zarząd pani Mai Kizlich-Sobocińskiej, która ukończyła Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku im. St. Moniuszki w 2007 r. i już w tym roku rozpoczęła pracę z naszym zespołem. Po tej zmianie na tak ważnym stanowisku, można odnotować dalsze postępy chóru w zakresie wykonywanych utworów, które to istotne uwagi przekazali nam nasi fani, a także przygodni słuchacze po naszych koncertach. Dotyczy to głównie koncertów związanych ze świętem Niepodległości i rocznicy wojny, co znalazło swoje odzwierciedlenie we wpisach do księgi pamiątkowej. Podczas swojej wieloletniej działalności chór był niejednokrotnie nagrywany, lecz w formie płyty CD nasz zespół wydał jedną płytę kolędową pod tytułem „Witajmy Jezusa”, a aktualnie przygotowuje wydanie płyty nagranej „na żywo” podczas koncertu z okazji 70-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Stan osobowy chóru na koniec 2009 roku nie jest imponujący, gdyż liczymy obecnie 8 altów, 9 sopranów, 5 basów i tylko 4 tenory. Zmiany w stanie osobowym w stosunku do początków chóru są nieznaczne, ale niestety wykazują tendencję malejącą, co bardzo nas wszystkich martwi. Prezesem od samego początku jest Konrad Hoga, który wiele serca, wysiłku i starań wkłada we wszelkie przedsięwzięcia organizacyjne tj. koncerty, wyjazdy pielgrzymki i także imprezy integracyjne. Dzięki jego staraniom wyjazd do Niemiec w 2006 roku /Bamberg/odbył się w oparciu o projekt PROMOCJA POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ współfinansowany przez Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kolejnych takich dużych osiągnięć można zaliczyć opracowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Gdańsku i uzyskania wpisu do KRS pod numerem 0000280249 oraz uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Wszystko to umożliwia naszym dobrodziejom odprowadzanie 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji. Tak doskonały stan organizacyjny sprzyja dalszemu rozwojowi naszego chóru, gdyż wszelkie wyjazdy i przedsięwzięcia znajdują swoje finansowanie /oprócz składek członkowskich/ z innych źródeł /dotacje , darowizny, 1% itd./. BĘDĄC TAK PRZYGOTOWANYM DO SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OCZEKUJEMY NA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WŁĄCZENIA SIĘ W NASZE SZEREGI. Przypominamy, że repertuar chóru ukierunkowany jest przede wszystkim na śpiew liturgiczny, a członkowie zespołu traktują go jako szczególny rodzaj modlitwy. Św. Augustyn twierdził, że: "ui cantat, bis orat" - "Kto śpiewa, podwójnie się modli".

Chór w dalszym ciągu śpiewa podczas niedzielnych Mszy św. i uroczystości głównie w naszym kościele. Ale w odpowiedzi na zaproszenia, występuje także i w innych parafiach Trójmiasta. Organizuje też samodzielne koncerty tematyczne np. kolędowanie, maryjne i inne. "W Stowarzyszeniu naszym kierujemy się nie tylko umiłowaniem śpiewu, ale i wzajemną sympatią, szacunkiem i solidarnością. Poza ściśle religijną i artystyczną funkcją, chór pełni także znaczącą rolę integracyjną. W chórze panuje miła, przyjazna atmosfera, podtrzymywana między innymi przez organizowanie uroczystości imieninowych, pikników itp. Organizatorami tych imprez są wszyscy chórzyści, ale też są i funkcje szczególne, np. Danusia Hoga, zajmuje się też biblioteką chóru i zaopatrywaniem chórzystów w nuty. Wymieniając nazwiska aktywnych członków chóru, trzeba by podać wszystkich albowiem każdy ma do spełnienia swoją rolę.

Ponieważ jesteśmy Stowarzyszeniem, więc dla porządku należy wymienić członków organów statutowych:
Zarząd: Dyrygent- Maja Sobocińska, Prezes Konrad Hoga, Skarbnik Rozalia Wiśniewska, Kronikarz Katarzyna Miotke / w tym miejscu nie można pominąć byłego wiceprezesa p. Mieczysława Czajkowskiego, który od samego początku działalności chóru prowadził starannie, rzetelnie udokumentowaną kronikę i przekazał ją obecnej osobie/
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Włodzimierz Szmyt, członkowie: Elżbieta Madaj i Elżbieta Bartczak.

Uczestniczenie w próbach i występach zespołu wymaga pewnej dyscypliny, a czasem także poświęcenia spraw osobistych dla dobra ogółu. Pewnie dlatego liczne apele, zachęcające do włączenia się w tę działalność - jak dotąd - pozostają bez echa. W historii naszego Stowarzyszenia nie możemy także pominąć Stałej współpracy z Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku, co przejawia się poprzez współpracę i udział w koncertach takich osób jak pani profesor Krystyna Pyszkowska, prof. Krystyna Ingersleben –Borowska,dr Przemysław Stanisławski, ks. dr Robert Kaczorowski oraz soliści Tatiana Szczepankiewicz – Maliszewska oraz Magdalena Chmielecka. Ostatnio do grona współpracujących osób włączyła się akompaniatorka Elżbieta Kulińska.

Na zakończenie przytoczyć muszę słowa prezesa, wyrażające głęboką wdzięczność dla ks. Proboszcza: "Nasza praca i nasze dokonania nie miałyby miejsca, gdyby nie stała opieka i troska księdza proboszcza seniora Henryka Bietzke oraz obecnego proboszcza Wojciecha Tokarza. Powierzamy się opiece parafii aby nasz chór istniał i dalej się rozwijał."

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.17904496192932