piątek, 26 maja 2017 Św. Filipa Nereusza, prezbitera
START Czytelnia Zdaniem Parafian DZIEŃ KAPŁAŃSKI
DZIEŃ KAPŁAŃSKI Drukuj
Autor(ka): AB   
środa, 31 marca 2010 13:16

Wielki Czwartek to dzień kiedy w Kościele Katolickim obchodzimy pamiątkę ustanowienia wielkiej tajemnicy jaką jest Eucharystia. Dla nas, katolików z Eucharystią nierozerwalnie związane jest Kapłaństwo. Jest to więc święto kapłanów. W taki dzień kierujemy pod ich adresem nasze ciepłe myśli i życzenia. Dziękując więc Kapłanom za ich posługę dla nas, dziękujmy Bogu, że nie musimy żyć w takich warunkach, o jakich choćby wspominał ksiądz z Kazachstanu kiedy mówił, że od kolegi, kapłana dzieli go odległość rzędu 700 km.

Życzmy Kapłanom Błogosławieństwa Bożego i światła Ducha Świętego, aby nas prowadzili najkrótszą drogą do Boga i zawsze mieli dość sił i łaski, aby przeciwstawiać, tak częstemu niestety, naszemu niedowiarstwu. Życzmy im również, aby  zawsze mogli funkcjonować w warunkach gdzie sutanna, koloratka czy inny symbol wiary w miejscach publicznych zawsze budziły poczucie życzliwości, sympatii i szacunku, a kapłanom życzmy odwagi. Życzenia nasze wspierajmy systematyczną modlitwą, choćby taką jak niżej:

Modlitwa za duszpasterzy

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów,
aby ich uczynić łowcami dusz,
Ty, który pociągnąłeś ku Sobie  naszych parafialnych duszpasterzy,
uczyń ich  swoimi naśladowcami i sługami.
Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia,
dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę.
Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem,
otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegali cały świat spragniony światła prawdy
 i miłości, by byli solą ziemi i światłością świata.
Umacniaj ich Twoją mocą i błogosław im.
Święci patronowie-  szczególnej opiece ich dzisiaj polecamy
Sprawcie, aby dochowali Bogu wierności i pracowali owocnie dla Jego większej chwały.
Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy strzeż ich przed wszelkim złem.
                                                                            Amen. 
 

Tym, którzy chcieliby włączyć się w istniejące na terenie parafii zorganizowane formy systematycznej modlitwy za kapłanów przypominamy o istnieniu tzw. margaretek.  Szukać ich należy w kręgach osób związanych z Rodziną Różańcową.
 

Pamiętajmy jednak, że sprawą niemniej ważną jak modlitwa jest  aktywna postawa w naszych środowiskach zawodowych, sąsiedzkich a nieraz i rodzinnych. To tam często powtarzane są informacje - nadmiernie nagłaśniane przez media -  o charakterze plotek i insynuacji, których tematem są zdarzające się , jak w każdym ludzkim środowisku, przypadki sprzeniewierzenia się zasadom swojego stanu. Tam potrzebna jest nasza racjonalna obrona kapłanów polegająca na działaniu zmierzającym do zachowania właściwych proporcji, aby incydentalnym przypadkom nadać ich właściwy wymiar. Nie bądźmy bierni, kiedy nawet nieświadomie ale częściej niestety świadomie, kolportowane są informacje mające jeden, zasadniczy cel – poderwać zaufanie do kapłanów. Bardzo często są to informacje dokładnie reżyserowane a ich podstawowym celem jest uderzenie w pasterzy, bo jak przestrzegał Pan Jezus – uderz w pasterza a rozproszą się owce.
Pamiętajmy o tym!

 

 

Słowo na Niedzielę

VI Niedziela Wielkanocna

Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. (1 P 3,15)

Remonty, inwestycje

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWY ELEWACJI FRONTOWEJ NASZEGO KOŚCIOŁA

PZ Caritas

S. O. S.

© 2001-2017 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl