Duszpasterze - pracujący w latach ubiegłych

 • Ks. Jakub Karpeta

  wikariusz od 1 lipca 2019 r.  do 25 sierpnia 2022 r.

  Urodzony 3 maja 1990 r. Pochodzi z parafii św. Stanisława Bp. w Gdańsku.
  Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 2016 r. z rąk ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia.
  Motto kapłańskie: "Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał".

  Jako neoprezbiter skierowany do parafii Przemienienia Pańskiego w Gdyni Cisowej.

  Z dniem 1 lipca 2019 r. ustanowiony wikariuszem w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej.
  Z dniem 25 sierpnia 2022 r. ustanowiony wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.

  Zainteresowania: podróże, motoryzacja, nowinki technologiczne.

  Data ur.: 3 maja 1990 r.

  Data święceń: 21 maja 2016 r.

  Imieniny: 6 maja


 • Ks. Andrzej Molenda

  wikariusz od 1 lipca 2017 r.

  Urodzony 29 października 1980 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 2005 r.

  Wikariusz w parafiach:
  *Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Karwiny - 1.07.2005 - 30.06.2010 r.
  *Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Puck - 1.07.2010 - 30.06.2014 r.
  *Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia - 1.07.2014 - 30.06.2017 r.

  Z dniem 1 lipca 2017 r. ustanowiony wikariuszem w naszej parafii.

  Z dniem 1 lipca 2020 r. ustanowiony wikariuszem w parafii MB Bolesnej w Gdańsku.

  Zainteresowania: lotnictwo i sport

  Data ur.: 29 października 1980 r.

  Data święceń: 25 czerwca 2005 r.

  Imieniny: 30 listopada


 • Ks. Marek Górzyński

  Wikariusz od 1 lipca 2016 r.  do 30 czerwca 2019 r.

  Urodzony 8 września 1991 r. Absolwent Gdańskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 2016 r.

  Jako kleryk odbywał praktyki w parafiach: św. Mikołaja w Szemudzie, św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, św. Barbary w Gdańsku.
  Jako diakon praktyki odbywał w parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku oraz św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku.

  W parafii m.in. opiekował się młodzieżą, Liturgiczną Służbą Ołtarza, kręgiem Domowego Kościoła, zespołem Effatha i Allegretto oraz przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania.

  Zainteresowania: teologia rodziny i małżeństwa, wędkarstwo.

  Z dniem 1 lipca 2019 r. ustanowiony wikariuszem parafii Św. Trójcy w Wejherowie.

  Data ur.: 8 września 1991 r.

  Data święceń: 21 maja 2016 r.

  Imieniny: 25 kwietnia


 • Ks. Krzysztof Konkol

  wikariusz od 1 lipca 2014 r.

  Jako kleryk praktykę akolicką odbył w parafii MB Fatimskiej na gdańskiej Żabiance, natomiast posługę diakona pełnił w parafii NMP Królowej Różańca Świętego na Przymorzu.

  Zainteresowania: teologia duchowości, poezja, dobre kino

  Data ur.: 13 września 1975 r.

  Data święceń: 23 czerwca 2007 r.

  Imieniny: 25 lipca


 • Ks. Grzegorz Błasiak

  Ks. Grzegorz Błasiak urodził się 9 maja 1973 r. w Gdyni. W 1993 r. ukończył Technikum Chłodnicze w Gdyni. Natomiast w 1998 r. ukończył 5-letnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Kilka lat pracował w zawodzie.
  W 2003 wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. W trakcie formacji seminaryjnej odbył praktykę akolicką w parafii Św. Michała w Sopocie i praktykę diakońską w parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 2009 r. w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Mszę św. prymicyjną celebrował w parafii Św. Jadwigi Królowej w Gdyni.
  Od 1 lipca 2009 do 30 czerwca 2013 r. pełnił posługę wikariusza w parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Redzie, gdzie m.in. był opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, Scholi, przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania, organizował różnego rodzaju pielgrzymki i wyjazdy parafialne.
  Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. wikariusz w naszej parafii. Był opiekunem młodzieży, zespołu Effatha, przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania.
  Z dniem 1 lipca 2016 r. ustanowiony wikariuszem w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi.

  Zainteresowania: muzyka, sport - rower, sporty wodne, piłka nożna, historia Kościoła i Polski.


 • Ks. Łukasz Babul

  Ks. Łukasz Babul urodził się 12.12.1986 r. w Gdyni. Święcenia kapłańskie przyjął 18.06.2011 w Gdańsku.
  Jako kleryk swoje doświadczenie duszpasterskie nabywał na praktykach akolitatu w parafii pw. Św. Ignacego (Gdańsk-Stare Szkoty), zaś posługę diakońską pełnił w parafii pw. Bożego Ciała w Pręgowie (k. Kolbud).
  Z dniem 01.07.2011 został ustanowiony wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowie, w której był opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, Kościelnej Służby Mężczyzn Semper Fidelis, przygotowuje dzieci do I Komunii św., prowadził msze św. o godz. 11.30.
  Z dniem 1 lipca 2014 r. ustanowiony wikariuszem w parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie.

  Zainteresowania: piłka nożna - Lechia Gdańsk, jachty, pielgrzymki piesze


 • Ks. Bogdan Pulczyński (+)

  Śp. Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński urodził się 15 lipca 1979 r. w Pucku, w głęboko wierzącej kaszubskiej rodzinie Benona i Małgorzaty z d. Kobierzyńskiej. Został ochrzczony w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starzynie. Bogdan Pulczyński po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Zespole Szkół Zawodowych im. „Bohaterów Helu” w Pucku, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Egzamin dojrzałości zdał w 2001 r. i w tym samym roku wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.

  Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 2007 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej (2007-2011), w Parafii pw. Św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu (2011-2014), w Parafii pw. Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku-Jasieniu (2014-2017) oraz w Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie (2017-2018).

  Z szczególnym zaangażowaniem dbał o ministrantów i lektorów będąc dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza oraz o pątników. Uczestniczył w Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę oraz brał udział w pielgrzymkach do Swarzewa i innych sanktuariów. Zawsze z poczuciem obowiązku i troski o Kościół, gorliwie wypełniał obowiązki duszpasterskie, wspierając w tym zakresie kolejnych proboszczów. Był ceniony przez wiernych.

  Ksiądz Bogdan Piotr Pulczyński zmarł tragicznie 18 czerwca 2018 r., w 39 roku życia i w 11 roku kapłaństwa.


 • Ks. Seweryn Sobczak

  Ks. Seweryn Sobczak urodził się 9 stycznia 1981 roku w Gdyni. Po ukończeniu w rodzinnym mieście I LO wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Wyświęcony 23 czerwca 2007 roku był 500–tnym księdzem opuszczającym mury seminarium od początku jego istnienia. Pierwsze doświadczenia duszpasterskie przed otrzymaniem święceń kapłańskich zdobywał w parafiach oliwskich, gdzie jako akolita i diakon m.in. uczył w Szpitalu Dziecięcym oraz w oliwskim Gimnazjum.
  Po święceniach został skierowany do pierwszej placówki duszpasterskiej w Gdańsku Wrzeszczu w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie pełnił zadania opiekuna ministrantów, przygotowywał młodzież do sakramentu bierzmowania oraz zajmował się „ekipą młodszych” na dziecięcej niedzielnej mszy świętej. Jako katecheta uczył w społecznej szkole STO oraz Ogólnokształcącej Szkole Baletowej.
  W naszej parafii pracę duszpasterską rozpoczął 1 lipca 2009 roku. Zajmował się przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania, był opiekunem zespołu muzycznego "Effatha", prowadził mszę świętą dla młodzieży studenckiej i pracującej, po której odbywało się spotkanie "Wspólnoty Młodzieżowej", był opiekunem nowo-powstałego w naszej parafii KSM-u (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
  Z dniem 1 lipca 2013 r. ustanowiony wikariuszem w parafii Św. Jadwigi Królowej w Gdyni Karwinach.


 • Ks. Aleksander Piotrowski

  Urodzony 30.04.1974r. w Gdańsku, mgr teologii. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w Gdańsku 17.06.2000r.
  Od 1.07.2000 do 30.06.2001 wikariusz w parafii w Gdyni - Obłużu.
  Od 1.07.2001r. został skierowany na studia doktoranckie z liturgiki na Uniwersytecie św. Anzelma - Anselmianum w Rzymie.
  Od 2003 r odbywa praktykę w Papieskim Urzędzie Liturgicznym w Watykanie. Rezydent w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej. Od 2009 wikariusz par. Św. Andrzeja Boboli w Sopocie.

  Zainteresowania: turystyka górska, muzyka filmowa, fotografia


 • Ks. Maciej Sobczak

  Ur. 06.02.1977 w Gdyni, mgr teologii. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Święcenia kapłańskie przyjął 26.06.2004. w Gdańsku.
  30.06.2004 ustanowiony wikariuszem parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku - Osowej, w której był opiekunem duszpasterstwa młodzieży, zespołu "Effatha", kręgu "Domowego Kościoła", gazetki "Rodzina Osowska".
  Z dniem 1.07.2009 ustanowiony wikariuszem w parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni.

  Zainteresowania: filozofia, sport, turystyka


 • Ks. Marcin Czeropski

  Ur. 21.07.1970 w Gdańsku, mgr teologii. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 27.05.1995 w Gdańsku. W latach 1996-1999 podjął studia doktoranckie z teologii apostolstwa na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego.
  Od 1.07.1995 do 26.06.1999r. wikariusz w parafii p.w. bł. Michała Kozala bp. m. W Pruszczu Gdańskim.
  26.06.1999 ustanowiony wikariuszem w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku - Osowej, w której prowadził duszpasterstwo dzieci.
  Od 20.08.2007 r. oddelegowany do parafii Św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim.

  Zainteresowania: pszczelarstwo, łowiectwo, filatelistyka


 • Ks. Jarosław Piotrowski

  Urodzony 20.11.1969r. w Kościerzynie, mgr teologii. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  Święcenia Kapłańskie przyjął w Gdańsku 27.05.1995. W latach 1996-1999 podjął studia doktoranckie na Wydziale Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  1.07.1995 ustanowiony wikariuszem w parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku - Osowej. Zajmował się opieką duszpasterską nad ministrantami, Duszpasterstwem Młodzieży "Emaus", młodzieżowym zespołem muzycznym "Effatha", kręgiem "Domowego Kościoła", Kościelną Służbą Mężczyzn "Semper Fidelis", oraz redakcją parafialnego czasopisma "Rodzina Osowska"
  30.06.2004 ustanowiony wikariuszem w parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela na Żabiance.

  Zainteresowania: turystyka górska, sport, historia, geografia i polityka


 • Ks. Wiesław Szlachetka

  Ur. 21.11.1959. w Małej Komorzy k. Tucholi, w Parafii pw. Świętej Trójcy w Raciążu. Seminarium Duchowne ukończył w Pelplinie, gdzie 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. Magisterium, a później doktorat z biblistyki, uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
  W tym samym czasie pracował jako wikariusz w Parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowej.
  W roku 2000 (8 maja) został mianowany proboszczem w nowopowstałej Parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika. Jednocześnie jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni (filia wydziału teologicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie) oraz prowadzi wykłady z symboliki biblijnej w „Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku”.
  Dnia 21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłosił nominację Księdza dr. Wiesława Szlachetki na Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Vageata.
  Święcenia biskupie przyjął 4 stycznia w Archikatedrze Oliwskiej. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, a współkonsekratorami: ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański oraz ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Polski (senior).

  Zainteresowania: duszpasterstwo, hermeneutyka biblijna, ontologia, historia wczesnego chrześcijaństwa, literatura - zwłaszcza poezja


 • Ks. Wiesław Wett (+)

  Śp. Ksiądz Wiesław Roman Wett urodził się 9 grudnia 1957 r., w rodzinie Franciszka i Jadwigi zd. Czerwińskiej. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele pw. Św. Elżbiety w Pińczynie. W 1972 wraz z rodzicami przeprowadził się do Starogardu Gdańskiego. Tam też ukończył zasadniczą szkołę zawodową, a maturę zdał w Liceum Zawodowym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Tczewie.

  W 1977 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym odbył studia filozoficzno-teologiczne.

  Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 r. z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego i został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej (1983-1986). Następnie pracował w Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach (1986-1994). Zapisał się jako lubiany, punktualny i sumienny duszpasterz związany przede wszystkim z chórem parafialnym i scholą.


  W 1988 r. zdał egzamin proboszczowski. 10 czerwca 1994 r., dekretem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ówczesnego Metropolity Gdańskiego został mianowany proboszczem Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Zyskując szacunek parafian, zapisał się jako budowniczy świątyni parafialnej i oddany sprawie Bożej duszpasterz.


  Ks. Wiesław Roman Wett zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi 7 czerwca 2016 r. w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie.

  Data ur.: 9 grudnia 1957 r.

  Data święceń: 22 maja 1983 r.


 • Ks. Janusz Mielke

  Absolwent Seminarium Duchownego w Pelplinie. W latach 1981-1983 wikariusz naszej parafii.


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.048718929290771