Jan Paweł II

 • Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII: Homilia P…

  W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkanocy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego. Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wieczorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwstania. Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni…

  więcej
 • Jan Paweł II już błogosławiony - Homilia Benedykt…

  Źródło: Radio Watykańskie 01.05.2011. Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II i wyznaczył jego wspomnienie liturgiczne na 22 października. Na fasadzie Bazyliki św. Piotra odsłonięto obraz nowego błogosławionego. Do ołtarza przyniesiono też jego relikwie. W uroczystościach uczestniczy 86 delegacji państwowych i wielkie rzesze wiernych. Ich liczbę…

  więcej
 • Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II - spis

  1979 25 1-1 II 1979: Dominikana, Meksyk, Bahama 2-10 VI 1979: Polska 29 IX-8 X 1979: Irlandia, Stany Zjednoczone  28-30 XI 1979: Turcja 1980 2-12 V 1980: Zair, Kongo, Kenia, Ghana, Górna Wolta, Wybrzeże Kości Słoniowej 30 V-2 VI 1980: Francja 30 VI-12 VII 1980: Brazylia 15-19 XI 1980: Niemcy 1981 16-27 II 1981: Pakistan, Filipiny, Guam, Jap…

  więcej
 • Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyz…

  Jan Paweł II jako papież pielgrzymował do Ojczyzny 8 razy. Oto kolejne lata, w których Jan Paweł II odwiedzał Polskę: I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979) Trwała od 2 do 10 czerwca 1979 r. Przebiegała pod hasłem "Gaude Mater Polonia". W 1979 r. papież odwiedził: Warszawę (2 VI) Gniezno (2 VI) Częstochowę (3-6 VI) Kraków (6 VI) Kalwarię Z…

  więcej
 • Do zobaczenia, Ojcze...

  ...wybacz mi Ojcze, że pomimo Twojej nauki, pomimo Twoich słów i pomimo Twego przykładu zapłakałem w Ten dzień. To właśnie słuchając Ciebie często rozmyślałem o „dniu przejścia”. Uczyłeś nas, że „czas ucieka a wieczność czeka” a przede wszystkim – „pomimo starości, pomimo śmierci – młodość w Bogu”. Starałem się o tym zawsze pamiętać. Gdy przyszedł…

  więcej
 • Refleksje o pontyfikacie Jana Pawła II

  W ramach cyklu katechez głoszonych na antenie Radia Maryja przez polskich biskupów pod wspólnym tytułem: Z KOŚCIOŁEM W III TYSIĄCLECIE (2011-02-26) ks. abp Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-Kamieński wygłosił katechezę poświęconą Janowi Pawłowi II. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na dwa fragmenty tej katechezy. Ks abp powiedział m. in.:…

  więcej
 • Był wśród nas

  1. września 1989 roku. 50. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wakacje Papieża Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Wakacje nasze we Włoszech, dokąd przypłynęliśmy z katolickiej Malty. Po Mszy św. na dziedzińcu papieskiego pałacu kilka uformowanych grup pielgrzymów z Polski wyczekiwało w napięciu na spotkanie z Papieżem.  Przyszedł do naszej grupy ja…

  więcej
 • Moje świadectwo spotkania z Arcybiskupem Karolem …

  Człowiek w swoim życiu ciągle staje przed różnego rodzaju wyborami takimi jak: Co zrobić z wolnym czasem ? Jaki wybrać zawód? Gdzie żyć? Czym się interesować – jakie hobby? Itd. W moim życiu postawiłem na zawód ekonomisty i skończyłem studia ekonomiczne, a później pracowałem w różnych specjalizacjach tego zawodu aż  do emerytury. Pojawiło się tak…

  więcej
 • Znaleziony list z Canberry

  Wspomnienie o Janie Pawle II Biografia błogosławionego Jana Pawła II jest praktycznie znana wielu ludziom na całym świecie. Szczególnie wszystkim tym, którzy się nią interesują, nie wspominając już o jej badaczach. Zapewne są też mniej znane epizody z Jego życia, lub mniej rozpowszechnione. O takim jednym wydarzeniu mam zamiar teraz opowiedzieć. …

  więcej
 • Adhortacja CATECHESI TRADENDAE

  ADHORTACJA APOSTOLSKA O KATECHIZACJI W NASZYCH CZASACH (CATECHESI TRADENDAE) OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I WIERNYCH CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Czcigodni Bracia i umiłowani Synowie pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie WPROWADZENIE Ostatnie polecenie Chrystusa 1. Dziełu katechizacji Kościół zawsze poświęcał w…

  więcej
 • Adhortacja FAMILIARIS CONSORTIO

  ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW KAPŁANÓW I WIERNYCH CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM WPROWADZENIE Kościół w służbie rodziny 1. Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych…

  więcej
 • Adhortacja RECONCILIATIO ET PAENITENTIA

  ADHORTACJA APOSTOLSKA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO EPISKOPATU DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH PO SYNODZIE BISKUPÓW O POJEDNANIU I POKUCIE W DZISIEJSZYM POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA WPROWADZENIE POWSTANIE I ZNACZENIE DOKUMENTU 1. Mówienie o POKUCIE I POJEDNANIU jest dla współczesnych mężczyzn i kobiet wezwaniem do odnalezien…

  więcej
 • Adhortacja REDEMPTIONIS DONUM

  ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTIONIS DONUM OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O KONSEKRACJI ZAKONNEJ W ŚWIETLE TAJEMNICY ODKUPIENIA Umiłowani Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie! I POZDROWIENIE 1. Dar Odkupienia, na który obecny nadzwyczajny Rok Jubileuszowy rzuca szczególne światło, niesie w sobie osobliwe wezwanie do nawrócenia i pojednania z Bog…

  więcej
 • Adhortacja CHRISTIFIDELES LAICI

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II Do biskupów kapłanów i diakonów zakonników i zakonnic oraz wszystkich katolików świeckich WPROWADZENIE Christifideles laici 1. KATOLICY świeccy (Christifideles lai…

  więcej
 • Adhortacja REDEMPTORIS CUSTOS

  ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych WPROWADZENIE 1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA "Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do …

  więcej
 • Adhortacja PASTORES DABO VOBIS

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES DABO VOBIS OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW, DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O FORMACJI KAPŁANÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WPROWADZENIE 1. "DAM WAM PASTERZY według mego serca" (Jr 3, 15). Tymi słowami proroka Jeremiasza Bóg obiecuje swemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy zawsze…

  więcej
 • Adhortacja ECCLESIA IN AFRICA

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O KOŚCIELE W AFRYCE I JEGO MISJI EWANGELIZACYJNEJ U PROGU ROKU 2000 WPROWADZENIE 1. KOŚCIÓŁ, KTÓRY JEST W AFRYCE, wyznawał z radością i nadzieją swą wiarę w zmartwychwstałego…

  więcej
 • Adhortacja VITA CONSECRATA

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA "VITA CONSECRATA" OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW I DUCHOWIEŃSTWA DO ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH DO STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O ŻYCIU KONSEKROWANYM I JEGO MISJI W KOŚCIELE I W ŚWIECIE WPROWADZENIE 1. ŻYCIE KONSEKROWANE, głęboko zakorzenione w…

  więcej
 • Encyklika REDEMPTOR HOMINIS

  Redemptor hominis W której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli 1979.03.04. Czcigodni Bracia i Drodzy Synowie, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! I DZIEDZICTWO   U kresu drugiego t…

  więcej
 • Encyklika DIVES IN MISERICORDIA

  Dives in misericordia O Bożym Miłosierdziu 1980.11.30 Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!   Objawienie Miłosierdzia 1. „BOGATY W MIŁOSIERDZIU SWOIM BÓG” (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie — Jego Synu (por. J 1, 18; Hb…

  więcej
 • Encyklika LABOREM EXERCENS

  Laborem exercens O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli 1981.09.14 Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Z…

  więcej
 • Encyklika SLAVORUM APOSTOLI

  Slavorum apostoli Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego 1985.06.02 I Wprowadzenie 1. CYRYL I METODY, święci apostołowie Słowian, trwają w pamięci Kościoła razem z wielkim dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali. Co więc…

  więcej
 • Encyklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM

  Dominum et vivificantem O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata 1986.05.18 Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!    Wstęp 1. Ducha Świętego wyznaje Kościół jako „Pana i Ożywiciela”. Czyni to słowami Symbolu wiary, zwanego nicejsko-konstantynopolitańskim od dwóch Soborów — w Nicei (325 r.) i w…

  więcej
 • Encyklika REDEMPTORIS MATER

  Redemptoris Mater O błogoslawionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymujacego Kościoła 1987.03.25 Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!   Wprowadzenie 1. MATKA ODKUPICIELA zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia, bowiem „gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzoneg…

  więcej
 • Encyklika SOLLICITUDO REI SOCIALIS

  Sollicitudo rei socialis Skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio 1987.12.30 Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!    I Wprowadzenie 1. SPOŁECZNA TROSKA Kościoła o…

  więcej
 • Encyklika REDEMPTORIS MISSIO

  Redemptoris missio O stałej aktualności posłania misyjnego 1990.12.07 Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!    Wprowadzenie 1. MISJA CHRYSTUSA ODKUPICIELA, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy s…

  więcej
 • Encyklika CENTESIMUS ANNUS

  Centesimus annus Do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum 1991.05.01 Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!   Wprowadzenie 1. Stulecie encykliki mojego Poprzednik…

  więcej
 • Encyklika VERITATIS SPLENDOR

  Veritatis splendor Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła 1993.08.06 Czcigodni Bracia w Biskupstwie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo…

  więcej
 • Encyklika EVANGELIUM VITAE

  Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawla II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz Do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalnosci życia ludzkiego 1995.03.25 Wprowadzenie   1. EWANGELIA ŻYCIA znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje …

  więcej
 • Encyklika UT UNUM SINT

  Ut unum sint Ojca Świętego Jana Pawla II o działalnosci ekumenicznej 1995.05.25 Wprowadzenie 1. UT UNUM SINT! Wezwanie do jedności chrześcijan, rzucone tak stanowczo i z mocą ponowione przez Sobór Watykański II, rozbrzmiewa coraz donioślej w sercach wierzących, szczególnie w obliczu zbliżającego się roku 2000. Będzie on dla nich świętym Jubileu…

  więcej
 • Encyklika FIDES ET RATIO

  Fides et ratio Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem 1998.09.14 Czcigodni Bracia w biskupstwie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,…

  więcej
 • Encyklika ECCLESIA DE EUCHARISTIA

  ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA   WPROWADZENIE   1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadcze…

  więcej
 • HOMILIA SKIEROWANA DO LUDZI MORZA, Gdynia, 11 cze…

  Benedicite maria et flumina, Domino. „Błogosławcie Pana morza i rzeki. Błogosław Pana wszystka ziemio” (por. Dn 3, 78. 74). Trzeba, ażeby na tym miejscu odezwał się kantyk całego stworzenia, które oddaje chwałę Stwórcy. Trzeba, ażeby przemówiły głosem chwały rzeki i morze. A przede wszystkim ta rzeka, która nieopodal stąd kończy swój bieg, uch…

  więcej
 • HOMILIA SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY, Westerplatte, 12…

  Wam, którzy jesteście dziś zgromadzeni tu, na Westerplatte, wam, młode pokolenie ludzi polskiego morza i Pomorza, i wam, młodym na całej ojczystej ziemi, przekazuję pozdrowienie Chrystusowego Kościoła i pocałunek pokoju. Przekazuję to pozdrowienie w imieniu wszystkich waszych rówieśnic i rówieśników z różnych krajów i kontynentów, które dane mi j…

  więcej
 • HOMILIA SKIEROWANA DO CHORYCH I SŁUŻBY ZDROWIA W …

  Umiłowani Bracia i Siostry, Oto Chrystus wezwany do łoża chorego. „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. „Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8, 6.7). Jest to wydarzenie — jedno z wielu, cała Ewangelia pełna jest podobnych wydarzeń. Chrystus wzywany do chorych. Chrystus wzywany przez chorych. Chrystus na posłudze ludzi cierpiących. S…

  więcej
 • HOMILIA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ DLA ŚWIATA PRACY, Gd…

  „Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie”. Gdy wyrusza procesja na Boże Ciało, rozlega się wśród ulic miasta albo wśród wiejskich dróg ta staropolska pieśń. W tych dniach ten hymn wspaniały rozbrzmiewa jeszcze mocniej na całym szlaku Eucharystycznego Kongresu w Polsce. Dzisiaj w Gdańsku. Co jest Twoją chwałą, Chryste? Czemu towarzyszy cześć Kości…

  więcej
 • HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW. I KANONIZACJI Bł. KINGI,…

  "Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości". Umiłowani Bracia i Siostry! Prawie dokładnie trzydzieści trzy lata temu wypowiedziałem te słowa w Starym Sączu, podczas uroczystości milenijnych. Wypowiedziałem je nawiązując do szczególnej okoliczności. Oto, mimo niepogody, przybyli do tego miasta mieszkańcy ziemi sądeckiej i oko…

  więcej
 • HOMILIA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY ŚW. NA SOPOCKIM H…

  «Wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was» (Flp 1, 25-26), mówi apostoł Paweł w dzisiejszej liturgii. Mówi słowami Listu do Filipian, ale słowa te w przedziwny sposób brzmią tu na śladach wojciechowych. Jakby…

  więcej
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
109 0.10828900337219