11 marca 2017

Ks. Franciszek Blachnicki - wychowawca wolnych ludzi

Twórcą oazy, założycielem Ruchu Światło -Życie i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.  

Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie wojny przebywał 14 miesięcy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.  We wrześniu 1941 roku został przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego w Zabrzu, potem w Katowicach. W 30 marca 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku ułaskawiono go, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny.

W czasie pobytu w więzieniu dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego, połączone z decyzją oddania życia na służbę Chrystusowi.
Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1950r. otrzymał święcenia kapłańskie. Swoje działania jako kapłan  skoncentrował na pracy z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystując swoje własne doświadczenie, które wyniósł z harcerstwa i opierając się na metodach Jana Bosko opracował pedagogikę ministrancką - naukę ministrantury, wycieczki, spotkania, zajęcia sportowe. W latach 1950 – 1955 opracował  program rekolekcji zamkniętych - Oazę Dzieci Bożych.

W 1957 roku podjął społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Celem była walka z pijaństwem.

Szybki rozwój Krucjaty sprawia, że władze komunistyczne dostrzegają wielkie zagrożenie płynące z niej dla Polski Ludowej, dlatego w sierpniu 1960 r. Służba Bezpieczeństwa zamknęła jej centralę w Katowicach, a w marcu aresztowano ks. F. Blachnickiego. W więzieniu przebywał 4,5 miesiąca, potem został skazany na 13 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata, stawiając mu zarzut rozpowszechniania informacji o „rzekomym prześladowaniu Kościoła”.

Od 1967 roku pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej, skutecznie wdrażał odnowę liturgiczną. Podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie.

Ruch rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też za granicę. Podejmował nowe inicjatywy ukazywane przez ks. Blachnickiego: w roku 1979 – Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w celu przezwyciężenia alkoholizmu i innych zniewoleń współczesnego człowieka, w roku 1980 – plan Wielkiej Ewangelizacji ,,Ad Christum Redemptorem” dla dotarcia z Ewangelią do każdego człowieka w Polsce.

W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną, mającą upowszechniać ideę ,,Prawda – Krzyż – Wyzwolenie”, tzn. działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.

10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w polskim ośrodku  Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie.

Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 r.

Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi.

Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny (w tym wiele homilii i konferencji w zapisie magnetofonowym).
Obecnie trwa proces beatyfikacyjny ks. F. Blachnickiego, którego postulatorem jest ks. bp Adam Wodarczyk, który przez 7 lat był moderatorem generalnym Ruchu Światło Życie.

 

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie
Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Ruch Światło-Życie
Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego zapraszają na sympozjum

Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)
– wychowawca wolnych ludzi
sobota, 18 marca 2017 r.
Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Honorowy patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej DudaPROGRAM SYMPOZJUM

 • 10.00-10.10 Otwarcie sympozjum – Robert Telus, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu (Prawo i Sprawiedliwość, Opoczno)
 • 10.00-10.20 Wprowadzenie w tematykę sympozjum – Henryk Kowalczyk, minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • 10.20-10.40 Ks. dr hab. Franciszek Blachnicki – człowiek wolny w czasach zniewolenia – dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
 • 10.40-11.00 Kościół wspólnotą ludzi wolnych – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Łódź-Lublin)
 • 11.10-11.20 Otwarcie wystawy o ks. Franciszku Blachnickim w hallu Sejmu RP
 • 11.20-12.00 Przerwa na kawę
 • 12.00-12.20 Pedagogia wolnego człowieka – ks. dr Marek Sędek, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. Dunajcem – Warszawa)
 • 12.20-12.40 Prawda i wolny człowiek – dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSNS (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa)
 • 12.40-13.00 Rodzina środowiskiem wolnego człowieka – dr Katarzyna Maciejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań)
 • 13.00-14.00 Przerwa na obiad
 • 14.00-14.20 Suwerenność wewnętrzna a polityka w ujęciu ks. F. Blachnickiego – dr Robert Derewenda, Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin)
 • 14.20-14.40 Media w służbie wychowania wolnego człowieka – ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów-Kraków)
 • 14.40-15.00 Wychowanie trzeźwego człowieka – mgr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Warszawa)
 • 15.00-15.30 Podsumowanie sympozjum

  Po sympozjum możliwość zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  16.45 Eucharystia – kościół św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży
  Uczestnictwo wyłącznie po zarejestrowaniu za pośrednictwem strony: sympozjum.oaza.pl (od 1 marca 2017)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.038427114486694