16 kwietnia 2017

Dajmy się zaskoczyć nowością

Źródło: Radio Watykańskie

Franciszek w Noc Zmartwychwstania: dajmy się zaskoczyć nowością

◊  „Idźmy i dajmy się zaskoczyć tą inną jutrzenką, dajmy się zadziwić nowością, jaką może dać tylko Chrystus” – nawoływał Papież podczas Wigilii Paschalnej którą w nocy odprawił  w Bazylice Watykańskiej. W swojej homilii na Noc Zmartwychwstania Franciszek nawiązał do Marii Magdaleny oraz innej Marii, które udawały się w niedzielę o świcie do grobu Jezusa zgodnie z opisem z Ewangelii św. Mateusza, czytanym na liturgii.

„Dwie kobiety potrafiące nie uciekać, potrafiące wytrwać, mierzyć się z życiem takim, na jakie ono wygląda, potrafiące znosić gorzki smak niesprawiedliwości. I oto one – przed grobem, między cierpieniem a niezdolnością do utraty nadziei, do zgody na to, że wszystko zawsze czeka ów koniec” – wskazał Papież.

Te wszystkie cierpienia i bóle przerywa zmartwychwstanie Chrystusa. Żywy Jezus ofiaruje się nam na nowo za darmo.

„Puls serca Zmartwychwstałego jest tym, co zostało nam dane i co mamy z kolei przekazywać innym jako przemieniającą moc, jako zaczyn nowej ludzkości. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus nie tylko odwalił kamień z grobu, ale chce także rozbić wszystkie przeszkody zamykające nas w naszych jałowych pesymizmach, w naszych światach wyrachowanych koncepcji oddalających nas od życia, w naszych obsesyjnych poszukiwaniach bezpieczeństwa i bezgranicznych ambicjach, zdolnych do igrania godnością innych osób” – podkreślił Franciszek.

Na zakończenie Papież wskazał też na konieczność głoszenia Dobrej Nowiny o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, powracając do ewangelicznego przykładu dwóch kobiet.

„Jak z nimi weszliśmy do grobu, tak zachęcam was, byście z nimi wyruszyli, powrócili do miasta, powrócili do naszych kroków i naszych spojrzeń. Każdy z nas wszedł do swego grobu, zapraszam więc do opuszczenia go. Idźmy wraz z nimi, aby głosić ową wieść, idźmy... Do wszystkich miejsc, w których wydaje się, że grób miał ostatnie słowo i gdzie wygląda na to, że śmierć stanowiła jedyne rozwiązanie. Idźmy, aby głosić, dzielić się, objawić, że taka jest prawda: Pan żyje. Żyje i pragnie zmartwychwstać w wielu twarzach, które pogrzebały nadzieję, pogrzebały marzenia, pogrzebały godność. A jeśli nie jesteśmy zdolni, aby pozwolić, żeby Duch prowadził nas na owej drodze, to nie jesteśmy chrześcijanami” – powiedział Ojciec Święty.

tm/ rv


Papież: Msza w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego


◊  Już od wczesnych godzin porannych Plac św. Piotra zapełniał się wiernymi, którzy pragnęli wziąć udział we Mszy celebrowanej przez Franciszka, a następnie otrzymać specjalne błogosławieństwo Urbi et Orbi. Miejsce przed bazyliką, gdzie stanął ołtarz, zostało ozdobione ponad 35-cioma tysiącami kwiatów i innych roślin przywiezionych z Holandii specjalnie na tę okazję. Dekoracja, obok tego, iż podkreślała sakralność liturgii, była bogata w symboliczne odniesienia do wielkanocnego przesłania Papieża.

W wygłoszonej homilii Ojciec Święty zachęcił wszystkich do powtarzania w sercu – pomimo trudności, problemów, chorób, które nas dotykają – „Jezus zmartwychwstał”, bo w to właśnie uwierzyliśmy. Franciszek zauważył, że wobec radości wielkanocnej trudno wytłumaczyć tyle zła dziejącego się wokół. Jedyną odpowiedź, którą daje Kościół, stanowi prawda o zmartwychwstaniu.

„I my, także my, kamyki leżące na ziemi, na ziemi cierpienia, tragedii, z wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego mamy sens, wśród tylu niepokojów. Mamy sens w patrzeniu dalej i głębiej, mamy sens w mówieniu: «Zobacz, nie ma muru; jest horyzont, jest życie, jest radość, jest krzyż ze swą ambiwalencją. Patrz w przyszłość, nie zamykaj się. Ty, który jesteś kamykiem, masz sens w życiu ponieważ jesteś kamykiem złączonym z kamieniem, z kamieniem węgielnym odrzuconym przez złość grzechu». Co mówi Kościół wobec tylu tragedii? Mówi po prostu: kamień odrzucony wcale nie jest porzucony. Kamyki, które uwierzą i złączą się z nim, nie zostaną pozostawione, mają sens. I z tym przekonaniem Kościół powtarza z głębi serca: «Chrystus zmartwychwstał»” - powiedział Ojciec Święty.


Ojciec Święty: orędzie Urbi et Orbi


◊  Po Mszy Franciszek odkrytym samochodem przejechał między sektorami ustawionymi na Placu św. Piotra, pozdrawiając zgromadzonych. Następnie udał się do głównej loggi bazyliki, skąd wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W Orędziu Papież zauważył, iż to sam Bóg, Dobry Pasterz, przybywa, aby nas szukać i aby nas zbawić. Niestrudzenie idzie za zagubionymi na pustyniach świata i pociąga na swoją drogę życia. Pan szczególnie pragnie odnaleźć tych, którzy zeszli na bezdroża, samotnych, zmarginalizowanych. Troszczy się o wszystkich wyzyskiwanych, dyskryminowanych, uzależnionych. Towarzyszy osobom zmuszonym do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opartych na ucisku. Dlatego Franciszek zachęcił przywódców państw do odwagi, aby unikać rozprzestrzeniania się konfliktów i powstrzymać handel bronią.

Następnie powierzył Bogu szczególnie te miejsca na świecie, gdzie ludzie doświadczają przemocy, głodu, gdzie potrzeba dialogu i pokoju.

„W tych czasach niech [Jezus Zmartwychwstały] szczególnie wspiera wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, która pada ofiarą wojny nieustannie siejącej przerażenie i śmierć. Wczoraj właśnie miał miejsce ostatni atak na uciekinierów, dokonany przez nieznanych sprawców. Spowodował on wiele ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Niech [Pan] da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie. Oby nie zabrakło bliskości Dobrego Pasterza mieszkańcom Południowego Sudanu, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu przeciągających się konfliktów, potęgowanych przez niezwykle poważny głód, dotykający niektóre regiony Afryki. Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństwom naznaczonym nieraz napięciami politycznymi i społecznymi, jakie doprowadziły niekiedy do przemocy. Niech możliwe będzie budowanie mostów dialogu, kontynuując walkę z plagą korupcji i poszukiwanie właściwych pokojowych rozwiązań sporów, aby instytucje demokratyczne się rozwijały i umacniały w pełnym poszanowaniu państwa prawa” - kontynuował Franciszek.

Mówiąc o kontynencie europejskim, Papież zwrócił szczególną uwagę na cierpiącą Ukrainę oraz na sytuację ludzi młodych, dla których brak pracy.

„Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, ciągle nękanej krwawym konfliktem, w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenie dramatów osób, które ponoszą konsekwencje walk. Oby Zmartwychwstały Pan, nieustannie napełniający kontynent europejski swym błogosławieństwem, obdarzył nadzieją osoby przeżywające chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu poważnego problemu braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych” – powiedział Ojciec Święty.

Orędzie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi Papież zakończył wezwaniem, skierowanym do wszystkich chrześcijan, którzy w tym roku tego samego dnia obchodzą Święta Wielkanocne, aby wspólnie zabrzmiało ich wołanie: „Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział».  Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci, da pokój naszym czasom” – zakończył orędzie Franciszek.

Po nim Ojciec Święty udzielił uroczystego błogosławieństwa Urbie et Orbi i życzył wszystkim obecnym na Placu, jak i tym, którzy łączyli się z nim poprzez różne środki społecznego przekazu, aby Jezus Zmartwychwstały ożywiał nadzieję w rodzinach i wspólnotach, a szczególnie wśród młodych, którzy stanowią przyszłość Kościoła i świata.

pp/ rv

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.069240093231201