27 października 2012

Bp Ryszard Kasyna ordynariuszem pelplińskim

List Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia
do duchowieństwa i wiernych w związku z nominacją Księdza Biskupa
Ryszarda Kasyny Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej
na Biskupa Diecezji Pelplińskiej


Wraz z całą Archidiecezją Gdańską w duchu radości i wdzięczności przyjąłem wiadomość przekazaną przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce, iż Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Tym samym wyróżniona została Archidiecezja Gdańska, jej prezbiterium z którego pochodzi Ksiądz Biskup, Seminarium Duchowne którego jest Absolwentem i wierni, którym posługiwał od trzydziestu lat jako kapłan i jako Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej od lat siedmiu. Nasza radość przeplata się jednak z żalem, iż z decyzją Ojca Świętego zakończyła się w Archidiecezji Gdańskiej gorliwa posługa Biskupa Ryszarda, który odtąd obejmie rządy na bliskiej naszemu sercu stolicy biskupiej w Pelplinie – zważywszy na wiek – na najbliższe 20 lat. Jak wiadomo Diecezja Pelplińska od siedmiu miesięcy oczekiwała na nowego Pasterza, kiedy to nagle odszedł do Pana pierwszy jej Ordynariusz śp. Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga.

• Biskup Ryszard urodził się 28 września 1957 r. w Nowym Stawie, w parafii św. Mateusza należącej do ówczesnej Diecezji Gdańskiej z Rodziców Ireny i Franciszka, jako jeden z czworga rodzeństwa.
• Po maturze złożonej w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w latach 1976 – 1982 studiował w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie.
• Dnia 24 stycznia 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka w Katedrze Oliwskiej.
• Od 3 lutego 1982 r. był wikariuszem i katechetą ówczesnej parafii Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej – w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie podejmował posługę także podczas studiów.
• Dnia 1 września 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie. Tam też odbył Studium Rotalne.
• 24 czerwca 1991 r. obronił w Rzymie rozprawę doktorską na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym (Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica). Został Doktorem Obojga Praw i Adwokatem Roty Rzymskiej.
• Od 1 lutego 1993 r. pełnił funkcję Wiceoficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a 28 czerwca 1996 r. został mianowany Wikariuszem Sądowym czyli Oficjałem tegoż Trybunału.
• Otrzymał następujące godności kościelne: 24 kwietnia 1998 r. Kanonika Gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, oraz 9 lipca 2001 r. Kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II.
• 24 stycznia 2005 r. Ojciec Święty bł. Jan Paweł II mianował Księdza Prałata Ryszarda Kasynę Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej oraz biskupem tytularnym Dices (obecnie Tunezja).
• 2 kwietnia 2005 r. przyjął Sakrę Biskupią w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jest ostatnim biskupem wyświęconym za życia bł. Jana Pawła II.
• 8 listopada 2005 r. otrzymał nominację na Prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, przejmując urząd po emerytowanym Księdzu Biskupie Zygmuncie Pawłowiczu.
• 15 grudnia 2009 r. został powołany przez Ojca Świętego na członka Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.
• W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Prawnej oraz Komisji ds. Duchowieństwa, a także Delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.

Pragnę gorąco podziękować za gorliwa pracę zarówno w duszpasterstwie, jak i w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym, którego sprawom poświęcił Ksiądz Biskup wiele serca. Gratuluję także Rodzicom i Rodzeństwu zacnego Nominata. Nominacja ta przypada na początku ogłoszonego przez Ojca Świętego Roku Wiary. To piękny czas wejścia w nowe obowiązki pasterskie i nowy wymiar odpowiedzialności za powierzony Kościół lokalny. Biskup Kasyna zna tę cząstkę Kościoła, jaką jest diecezja pelplińska, stamtąd czerpie swoje korzenie poprzez swoich dziadków. Aczkolwiek żegnam Księdza Biskupa Ryszarda jako bezpośredniego współpracownika, to jednak pozostaję z nim w kolegialnym związku, służąc wspólnie Kościołowi w Metropolii Gdańskiej, w diecezjach gdańskiej, pelplińskiej i toruńskiej. Czas uroczystego pożegnania Księdza Biskupa z Archidiecezją Gdańską w wymiarze liturgicznym, a także czas ingresu do Katedry Pelplińskiej zostanie podany w osobnym komunikacie.

Na piękną i owocną posługę pasterską z serca błogosławię,
i polecam Drogiego Nominata Bożej Opatrzności,
opiece Matki Bożej Sianowskiej
oraz św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika – Patrona Diecezji Pelplińskiej.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.047445058822632