2 września 2017

Archidiecezjalne Studium Duszpasterstwa Rodzin

GDAŃSK MATEMBLEWO

Zapraszamy na zajęcia od października 2017 r., w wybrane soboty, w godzinach od 9.00 do 15.00. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy oczekują pogłębionej formacji promałżeńskiej i prorodzinnej. Kształcimy w cyklu 2-letnim przyszłą kadrę Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gdańskiej. Dokształcamy poprzez uczestnictwo w wybranych zajęciach osoby żyjące w małżeństwie oraz tych, którzy towarzyszą małżonkom, m.in. doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów. Więcej informacji o programie zajęć, daty spotkań znajdziecie Państwo poniżej. Zamieszczony plakat i ulotka informacyjna służy do pobrania i do przekazywania osobom potencjalnie zainteresowanym. Bliższe informacje i zapisy: Joanna Cabaj tel. 782 626 555.

 

Informacje ogólne o Archidiecezjalnym Studium Duszpasterstwa Rodzin

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, Dekretem J.E. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego z dnia 25 marca 2017 r., podjęło się organizacji Archidiecezjalnego Studium Duszpasterstwa Rodzin w Gdańsku Matemblewie.

1. Cel: kształcenie wiernych w zakresie nauk o małżeństwie i rodzinie. W sposób szczególny przygotowywanie świeckich kandydatów do pracy w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Gdańskiej, a także troska o permanentną formację prorodzinną dla już zaangażowanych doradców życia rodzinnego, liderów i animatorów wspólnot prorodzinnych, katechetów, kapłanów, małżonków i inne osoby dobrej woli, które szukają pogłębionej formacji w tej dziedzinie.

2. Podmiot odpowiedzialny: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku Matemblewie przy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej. Osoby bezpośrednio zaangażowane: Ks. Krzysztof Homoncik, Ks. Jan Uchwat, Ks. Andrzej Pradela, Anna Mrozowicz, Joanna Cabaj. Wśród kadry kształcącej przede wszystkim kapłani już współpracujący z Duszpasterstwem Rodzin, lekarze z NaproCentrum i doradcy życia rodzinnego oraz instruktorzy Naturalnego Planowania Rodziny.

3. Zajęcia dydaktyczne: cykl dwuletni, rozpoczynający się zawsze od października; w sumie 180 jednostek lekcyjnych 45 min. każda ( 22 zjazdy x 7 godz. = 154 godz. + 2 zjazdy rekolekcyjne x 7 godz. = 14 godz. + 2 zjazdy egzaminacyjne = 6 godz. + praktyki w Poradni Rodzinnej = 6 godz.). Zajęcia miałyby się odbywać na terenie Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Zjazdy w wybrane soboty w godz. 9.00-15.00 wg stałego schematu: 9.00 -10.30 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 10 min., 10.40  - 12.10 (wykład 2 x 45 min.), przerwa 20 min. 12.30 - 15.00 (warsztat).

4. Finansowanie:  Utrzymanie z ofiar składanych przez uczestników Studium. Opłata za uczestnictwo w całym dwuletnim cyklu na poziomie 500 zł/osoby; 700 zł/małżeństwa. Tylko kandydaci całego cyklu Studium, po odbyciu zajęć i pomyślnym zdaniu wszystkich egzaminów mogliby otrzymać misję kanoniczną. Zajęcia byłyby jednak otwarte na osoby, które chciałby skorzystać z nich wybiórczo tzn. przyjść na konkretny wykład czy warsztat. Takie osoby miałyby taką możliwość i wnosiłyby opłatę każdorazowo na poziomie 10-20 zł/spotkanie.

Gwarantujemy wykłady i warsztaty na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, w tym doradców życia rodzinnego, instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny, kapłanów, lekarzy. W programie m.in. wykłady biblijne, społeczne nauczanie Kościoła, teologia ciała wg Jana Pawła II, nauka Naturalnego Planowania Rodziny, warsztaty komunikacji, sytuacje kryzysowe w małżeństwie i pomoc rodzinom dysfunkcyjnym. Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie z przyczyn losowych.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ: www.poradnictwo.gda.pl

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.076524972915649