21 lipca 2018

Drogi kontemplacji

Źródło: www.opusdei.pl

Wejść na drogę kontemplacji oznacza pozwolić działać Duchowi Świętemu, aby sprawił, że wszystkie dziedziny naszego życia staną się odbiciem Chrystusowego oblicza.


Ewangelie bardzo podkreślają, że jedną z czynności często wykonywanych przez Jezusa podczas wypełniania jego misji jest zagłębianie się w modlitwie. Rytm Jego misji jest w pewnym sensie wyznaczony przez chwile, w których zwraca się do Ojca. Jezus oddaje się modlitwie przed swoim Chrztem (por. Łk 3, 21), w noc poprzedzającą wybór Dwunastu (por. Łk 6, 12), na górze przed Przemienieniem (por. Łk 9, 28), na górze Oliwnej, kiedy przygotowuje się do przystąpienia do Paschy (por. Łk 22, 41-44). Chrystus poświęcał dużo czasu modlitwie: pod wieczór, przez całą noc, bardzo wcześnie rano albo w trakcie podróży, podczas których intensywnie nauczał. Tak naprawdę modlił się nieustannie i wielokrotnie radził apostołom „że zawsze powinni modlić się i nie ustawać” (Łk 18, 1).

Skąd ten przykład i upór Jezusa? Dlaczego modlitwa jest potrzebna? W istocie to ona jest odpowiedzią na najbardziej ukryte pragnienia człowieka, który stworzony został po to, by wejść w dialog z Bogiem i kontemplować Go. Ale modlitwa to przede wszystkim dar od Boga, prezent, którym On nas obdarza: „Bóg żywy i prawdziwy niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią”[1].

Żeby naśladować Chrystusa i być częścią jego Życia, powinniśmy mieć dusze zwrócone ku modlitwie. Poprzez kontemplację Tajemnicy Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, nasze życie powoli staje się jego życiem. Rzeczywistością staje się to, co święty Paweł mówił do Koryntian: „My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” (2 Kor 3, 18). Tak samo jak święty Paweł, jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do odzwierciedlania oblicza Boga: na tym polega bycie apostołami, na byciu posłańcami miłości Bożej, której doświadczamy sami podczas modlitwy.

Czytaj dalej...

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
74 0.66324520111084