Dokumenty

 • 18 maja 2024

  Stanowisko KEP w sprawie prawnej ochrony ludzkie…

  Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu pr…

  więcej
 • 19 kwietnia 2024

  Słowo na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

  „Życie dać, aby je znów odzyskać” J 10,18 Pustoszejące seminaria duchowne i nowicjaty zakonne stawiają przed całym Kościołem wiele pytań dotyczących powołań. Z pewnością nie możemy tej sytuacji nie widzieć, przejść obok niej obojętnie i udawać, że sam Pan Bóg znajdzie na to jakieś rozwiązanie. Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, mobilizuje nas do dzia…

  więcej
 • 6 kwietnia 2024

  Słowo na Niedzielę Miłosierdzia - 07.04.2024

  „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1) Siostry i Bracia w Chrystusie! Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Caritas będąca duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego obchodzi swoje patronalne święto. W to dzisiejsze święto rozpoczynamy też kolejny Tydzień Miłosier…

  więcej
 • 11 lutego 2024

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST …

  Bóg prowadzi nas przez pustynię ku wolności   Drodzy bracia i siostry! Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj. Lud dobrze wie, o jakim wyjściu mówi Bóg: doświadczenie niewolnictwa jest wci…

  więcej
 • 4 lutego 2024

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHO…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2024 r.)   „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji   „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze…

  więcej
 • 1 lutego 2024

  Obecni w Kościele – konsekrowani są pośród nas

  W Święto Ofiarowania Pańskiego jesteśmy zaproszeni przez Świętą Rodzinę, by wejść do wnętrza Świątyni i ponownie zawierzyć swoje życie Panu Bogu. Józef i Maryja przychodzą do Świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu. Wszystko, co czynią, jest nie tylko wypełnieniem obowiązku, ale i wyrazem głębokiego zaufania wobec Boga. Dzięki Ich wierności…

  więcej
 • 26 stycznia 2024

  Słowo Metropolity Gdańskiego na peregrynację reli…

  Drodzy Kapłani, Siostry i Bracia! We wrześniu ubiegłego roku w Markowej miała miejsce wyjątkowa i pierwsza tego rodzaju beatyfikacja w historii Kościoła. Na ołtarze została wyniesiona cała rodzina. Mowa o Wiktorii i Józefie Ulmach oraz ich siedmiorgu dzieciach. Najmłodsze było jeszcze w łonie matki. Rodzina Ulmów, jak wiele polskich rodzin, budo…

  więcej
 • 31 grudnia 2023

  Orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień …

  Sztuczna inteligencja i pokój Na początku Nowego Roku, czasu łaski, który Pan daje każdemu z nas, chciałbym zwrócić się do Ludu Bożego, narodów, głów państw i rządów, przedstawicieli różnych religii i społeczeństwa obywatelskiego oraz wszystkich mężczyzn i kobiet naszych czasów, aby złożyć najlepsze życzenia pokoju. 1. Postęp nauki i technologii…

  więcej
 • 25 grudnia 2023

  Świąteczno-noworoczne życzenia Metropolity Gdańsk…

  Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Siostry i Bracia! Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Dokonują się w nim rzeczy najważniejsze. W Betlejem Syn Boży stał się jednym z nas. Narodził się   całkowitym ubóstwie, aby nikogo nie pominąć. Narodził się w zwykłej szopie, aby być dostępny dla wszystkich. Narodził się w ubóstwie, aby każdy mógł ogrzać się miło…

  więcej
 • 17 grudnia 2023

  Komunikat w sprawie uczestnictwa we Mszy św. 24 i…

  W związku z tym, że tegoroczna Wigilia przypada w IV Niedzielę Adwentu, Komisja Liturgiczna Archidiecezji Gdańskiej przypomina zasady uczestnictwa we Mszach św. w zbliżającym się czasie: - 24 grudnia 2023 (niedziela) – niedzielny obowiązek uczestnictwa we Mszy św.; - 25 grudnia 2023 (poniedziałek) – obowiązek uczestnictwa we Mszy św. wynikający z…

  więcej
 • 10 grudnia 2023

  LIST APOSTOLSKI "Admirabile signum" OJCA ŚWIĘTEGO…

  LIST APOSTOLSKI Admirabile signum OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU I WARTOŚCI ŻŁÓBKA   1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która w…

  więcej
 • 2 grudnia 2023

  Słowo Metropolity Gdańskiego z okazji rozpoczęcia…

  Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Siostry i Bracia! 1.        Stęsknieni za Bogiem Wiele jest w naszym ludzkim sercu tęsknoty za Bogiem. Jest ona czymś naturalnym, jeśli zważymy, że wyszliśmy z ręki Boga i do Boga kiedyś powrócimy. Dobrze to ujmuje prorok Izajasz, który w czytaniu na pierwszą niedzielę adwentu mówi: „Ty jesteś naszym Ojcem. My jes…

  więcej
 • 25 listopada 2023

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 38 ŚWIATOWY DZIEŃ M…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 38 ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY „Weselcie się nadzieją” (Rz 12, 12) Drodzy Młodzi! W sierpniu spotkałem się z setkami tysięcy waszych rówieśników z całego świata, zgromadzonych w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. W czasie pandemii, pośród tak wielu niepewności, żywiliśmy nadzieję, że to wielkie święto spotkania …

  więcej
 • 8 października 2023

  JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA

  JAN PAWEŁ II – CYWILIZACJA ŻYCIA List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego   Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga. Troska z jaką właściciel z dzisiejszej Ewangelii przygotowuje winnicę – otaczając ją murem, kopiąc tłocznie i stawiając…

  więcej
 • 8 września 2023

  List KEP na beatyfikację rodziny Ulmów

  Chrystus Pan wzywa nas do bycia Jego uczniami i postępowania na drodze ku świętości.  Pragnie, abyśmy byli doskonali jak doskonały jest nasz Ojciec niebieski (por. Mt 5,48). Wezwanie to skierowane jest do wszystkich wiernych, którzy „powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości” (Sobór Watykański II, Lumen Gentium, Konstytu…

  więcej
 • 31 lipca 2023

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osó…

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych   NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI 2023 Sierpniowe dni w historii naszej Ojczyzny niejednokrotnie zmieniły jej bieg. Walka o wolność, poświęcenie polskich bohaterów, nadzieja na odnowę, jak również wielka radość z odniesionych zwycięstw – składają się na szczególną atmosferę tego…

  więcej
 • 23 lipca 2023

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA TRZECI ŚWIATOWY DZ…

  Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH 23 lipca 2023 r.   Drodzy bracia i siostry! „Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). Ten temat trzeciego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przenosi nas do błogosławionego spotkania mł…

  więcej
 • 28 maja 2023

  Komunikat o wprowadzeniu w naszej archidiecezji p…

  W dniu Pięćdziesiątnicy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli głosić wielkie dzieła Boże. Wtedy zrodził się Kościół, który głosi Ewangelię aż do dziś. To zadanie, jak podkreśla papież Franciszek, realizuje się jedynie w mocy Ducha Świętego, który przygotowuje serca. On jest „siłą sprawczą ewangel…

  więcej
 • 29 kwietnia 2023

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA LX ŚWIATOWY D…

  POWOŁANIE: ŁASKA I MISJA Drodzy bracia i siostry, umiłowana młodzieży! Już po raz sześćdziesiąty obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, ustanowiony przez św. Pawła VI w 1964 r., podczas II Soboru Watykańskiego II. Ta opatrznościowa inicjatywa ma na celu pomóc członkom Ludu Bożego, osobiście i we wspólnocie, odpowiedzieć na wezwanie i na …

  więcej
 • 11 kwietnia 2023

  Słowo na Niedzielę Miłosierdzia 2023

  Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia, która jest patronalnym świętem Caritas,czytamy w Dziejach Apostolskich: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). W taki sposób św. Łukasz pokazuje zwyczajne życie pierwszej gminy chrześcijańskiej, która tworzyła się po Zmartw…

  więcej
 • 21 lutego 2023

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023 r.    Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne   Drodzy bracia i siostry! Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej k…

  więcej
 • 8 lutego 2023

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA XXXI ŚWIATOWY…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2023 r.)   „Miej o nim staranie” Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia Drodzy bracia i siostry! Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej t…

  więcej
 • 1 lutego 2023

  "Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świe…

  Wierzę w Kościół Chrystusowy Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r. Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, z u…

  więcej
 • 30 grudnia 2022

  Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Poko…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 56. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2023 ROKU   Nikt nie może ocalić się sam. Po Covidzie-19 wyruszyć na nowo, by wspólnie wytyczać drogi pokoju   „Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy” (Pierwszy List św. Pawła…

  więcej
 • 20 listopada 2022

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA XXXVII ŚWIATO…

  „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”(Łk 1, 39) Drodzy młodzi! Temat Światowych Dni Młodzieży w Panamie brzmiał: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). Po tym wydarzeniu wyruszyliśmy w drogę ku nowemu celowi: spotkaniu w Lizbonie w 2023 r., pozwalając, by w naszych sercach rozbrzmiewało echem przynaglające…

  więcej
 • 19 listopada 2022

  Stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Paw…

  STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH   W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania …

  więcej
 • 12 listopada 2022

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 13 listopada 2022, XXXIII Niedziela okresu zwykłego   „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)   1. «Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim» (por. 2 Kor 8, 9). Tymi słowami Apostoł Paweł zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie, aby utwierdzić ich działania solidar…

  więcej
 • 23 października 2022

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISY…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2022 „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8)  Drodzy bracia i siostry!  Słowa te należą do ostatniej rozmowy Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami, przed Jego wstąpieniem do nieba, opisanej w Dziejach Apostolskich: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami …

  więcej
 • 9 października 2022

  List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający og…

  BLASK PRAWDY List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego   Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Dziesięciu trędowatych, którzy spotkali Jezusa na pograniczu Samarii i Galilei doświadczyło cudu uzdrowienia tylko z uwagi na posłuszeństwo słowom Jezusa (por. Łk 17,14). Podobnie było w przy…

  więcej
 • 4 października 2022

  Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP …

  Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej negatywnych postaw i opinii odnośnie do lekcji religii w szkole Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski pragnie podkreślić katechetyczne i wychowawcze znaczenie szkolnego nauczania religii i dziękuje wszystkim, którzy swoją postawą podkreślają jego wartość. 1. Lekcja religii w…

  więcej
 • 13 sierpnia 2022

  Zaproszenie na święcenia biskupie

  Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Gdański zaprasza wszystkich wiernych na święcenia biskupie ks. Piotra Przyborka, którego w lipcu papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym naszej archidiecezji. Msza św. z przyjęciem święceń biskupich odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 sierpnia, o godz. 10.00 w archikatedrze oliwskiej. Pragnieniem b…

  więcej
 • 23 lipca 2022

  Orędzie papieża Franciszka na II Światowy Dzień D…

  „Wydadzą owoc nawet i w starości” (Ps 92, 15) Najdroższa, najdroższy! Werset z Psalmu 92: „wydadzą owoc nawet i w starości” (w. 15) jest dobrą nowiną, prawdziwą „ewangelią”, którą możemy głosić światu z okazji drugiego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Jest ona przeciwieństwem tego, co świat myśli o tym okresie życia, a także przeciwień…

  więcej
 • 24 kwietnia 2022

  „Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój”

  Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (24 kwietnia 2022) „Gdzie jest miłosierdzie, tam rozkwita pokój” Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dzisiejsza Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak i…

  więcej
 • 17 kwietnia 2022

  Słowo Metropolity Gdańskiego do wiernych

  Słowo Metropolity Gdańskiego do wiernych

  więcej
 • 27 lutego 2022

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2…

    „W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a)   Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym osobistej i wspólnotowej odnowie, prowadzącej nas do Paschy Jezusa Chrystusa, który umarł i zmart…

  więcej
 • 26 lutego 2022

  APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROS…

  APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z INWAZJĄ ROSYJSKĄ NA UKRAINĘ W związku inwazją rosyjską na Ukrainę, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, stanowczo potępiam działania Rosji i Władimira Putina, uznając je za niedopuszczalny i haniebny akt barbarzyństwa, skierowany wobec suwerenności i niezależności niepodległego p…

  więcej
 • 6 lutego 2022

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHORE…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2022 r.) „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) Trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią   Drodzy Bracia i Siostry, trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie instytucje…

  więcej
 • 26 stycznia 2022

  Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsek…

  Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2022 r. Życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego, od samego początku jest drogą specjalnego naśladowania…

  więcej
 • 31 grudnia 2021

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55. Światowy …

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO  FRANCISZKA NA 55. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 stycznia 2022 r. DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY, EDUKACJA, PRACA: NARZĘDZIAMI BUDOWANIA TRWAŁEGO POKOJU   1. „Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, (… ) który ogłasza pokój” (Iz 52, 7).  Słowa proroka Izajasza wyrażają pocieszenie, westchnienie ulgi ludu wygnanego, wycze…

  więcej
 • 26 grudnia 2021

  List papieża Franciszka do małżonków na Rok Rodzi…

  Drodzy małżonkowie całego świata! Z okazji Roku „Rodziny Amoris Laetitia” zwracam się do was, aby, w tym szczególnym okresie, który przeżywamy, wyrazić wobec was całą moją miłość i bliskość. W moich modlitwach zawsze pamiętałem o rodzinach, tym bardziej w okresie pandemii, która wystawiła na ciężką próbę wszystkich, a zwłaszcza tych najbardziej…

  więcej
 • 26 grudnia 2021

  List Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę Świętej Ro…

  Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, …

  więcej
 • 25 grudnia 2021

  Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego na Boże …

  Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego na Boże Narodzenie AD 2021

  więcej
 • 5 grudnia 2021

  List pasterski abp. Tadeusza Wojdy na nowy rok du…

  Czcigodni Bracia w kapłaństwie, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia. Przesłaniem, które wybrzmiewa w liturgii drugiej niedzieli Adwentu, są słowa Jana Chrzciciela zaczerpnięte z mów proroka Izajasza (Łk 3,4-6): „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi …

  więcej
 • 21 listopada 2021

  Komunikat z 390. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 390. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 18 i 19 listopada 2021 r., pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, odbyło się na Jasnej Górze 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z głównych tematów obrad było podsumowanie zakończonej niedawno wizyty ad limina apostolorum, która odbyła …

  więcej
 • 12 listopada 2021

  Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Mło…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO na XXXVI Światowy Dzień Młodzieży „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26, 16) Drodzy młodzi! Chciałbym raz jeszcze wziąć was za rękę, by wspólnie podążać w duchowej pielgrzymce, która prowadzi nas ku Światowemu Dniowi Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. W ubiegłym roku, na krótko przed wybuchem pandemii,…

  więcej
 • 11 listopada 2021

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

  “Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7) 1. «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jezus wypowiedział te słowa na kilka dni przed świętem Paschy, będąc na obiedzie w Betanii, w domu pewnego Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak opowiada ewangelista, pewna kobieta weszła, trzymając alabastrowy flakonik pełen bardzo cennego olejku, który następ…

  więcej
 • 23 października 2021

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISY…

  „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Drodzy bracia i siostry Gdy doświadczamy mocy miłości Boga, gdy rozpoznajemy Jego ojcowską obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, nie możemy nie głosić i nie dzielić się tym, cośmy widzieli i usłyszeli. Relacja Jezusa z Jego uczniami, Jego człowieczeństwo, które objawi…

  więcej
 • 4 października 2021

  List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ob…

  NIE LĘKAJCIE SIĘ! List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XXI Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Bóg po stworzeniu świata nie porzucił go i nie przestał troszczyć się o niego. Jako najlepszy Ojciec nieustannie interesuje się życiem swoich dzieci. Widząc w raju samotność Adama powołał do istnienia Ewę. …

  więcej
 • 23 września 2021

  Orędzie papieża Franciszka na Dzień Migrantów i U…

  „Ku stale rosnącemu «my»”   Drodzy Bracia i Siostry! W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu…

  więcej
 • 1 września 2021

  Słowo Komisji Wychowania Katolickiego KEP z okazj…

  Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022 Rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Otrzymujemy w darze nowy czas nauki i wychowania. Wszystko chcemy przeżywać jako wielką szansę i zadanie, dlatego też jako ludzie wiary na pierwszym miejscu zwracamy się do Boga z prośbą o p…

  więcej
 • 31 lipca 2021

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osó…

  „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce poświęca prawdzie, że Eucharystia daje życie. Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się na świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią Zbawiciela. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przypomina nam niezwykłe wyd…

  więcej
 • 17 lipca 2021

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW …

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH „JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI” (25 lipca 2021) ______________________________   Drodzy dziadkowie, drogie babcie, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do Nieba i którą dziś powtarza także Tobie,…

  więcej
 • 13 czerwca 2021

  Komunikat z 389. Zebrania KEP

        W pierwszym dniu obrad, przypadającym w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi pielgrzymowali do Krakowa, gdzie w czasie Eucharystii odprawionej w Bazylice Ojców Jezuitów ponowili, po stu latach, Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To wyjątkowe wydarzenie przypomina nam, że sercem Kościoła jest …

  więcej
 • 10 maja 2021

  List Apostolski Papieża Franciszka, w którym usta…

  1. Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolodzy są zgodni, że o pierwszych katechetach jest mowa już na kartach Nowego Testamentu. Służba nauczania znajduje swoją pierwotną formę w „nauczycielach”, o których wspomina Apostoł, pisząc do wspólnoty w Koryncie: „I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po t…

  więcej
 • 24 kwietnia 2021

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIE…

  ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA Drodzy Bracia i Siostry! 8 grudnia ubiegłego roku, z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, rozpoczął się specjalny Rok jemu poświęcony (por. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 8 grudnia 2020 r.). Ze swej strony napisałem List apostolski Patris corde, aby „wzbudzić większą m…

  więcej
 • 10 kwietnia 2021

  Odpust zupełny w Niedzielę Bożego Miłosierdzia

  Fragmenty Dekretu o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia z 29 czerwca 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, wiedziony pasterską  troską o dusze i poruszony rozważaniem dobroci Ojca Miłosierdzia, pragnąc wpoić głęboko w umysły wiernych te nakazy i pouczenia wiary chrześcijańskiej, postanowił, aby II Niedzie…

  więcej
 • 9 kwietnia 2021

  Słowo przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP …

  "Jesteśmy wezwani do miłosierdzia" Drodzy Bracia i Siostry! Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które dla całego Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia - czas, w któ…

  więcej
 • 19 marca 2021

  Dekret o odpustach w Roku Św. Józefa

  PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Prot. n. 866/20/I Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum…

  więcej
 • 19 marca 2021

  List Apostolski "PATRIS CORDE" Ojca Świętego Fran…

  LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO   Patris corde - ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”[1]. Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią,…

  więcej
 • 15 lutego 2021

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2…

  „Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości Drodzy bracia i siostry, zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. Podążając wielkopostną drogą, która pro…

  więcej
 • 6 lutego 2021

  Orędzie papieża Franciszka na XXIX Światowy Dzień…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2021 r.  Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi   Drodzy Bracia i Siostry! Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą się 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to odpow…

  więcej
 • 30 stycznia 2021

  List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życi…

  Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Każdy z nas został obdarzony łaską wiary, o którą – aby jej nie utracić – musimy się troszczyć. Odpowiednie narzędzia ku temu otrzymaliśmy od Boga na Chrzcie Świętym. Czy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkie rzeczy dzieją si…

  więcej
 • 24 stycznia 2021

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 55. Dzień Śro…

  «Chodź i zobacz» (J 1, 46). Komunikować, spotykając osoby, tam gdzie są, i takie, jakie są Drodzy Bracia i Siostry! Zaproszenie do «pójścia i zobaczenia», które towarzyszy pierwszym emocjonującym spotkaniom Jezusa z uczniami, jest także metodą każdego autentycznego przekazu międzyludzkiego. Aby móc opowiadać prawdę o życiu, które staje się histo…

  więcej
 • 31 grudnia 2020

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 54. Światowy …

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2021 ROKU   KULTURA TROSKLIWOŚCI JAKO DROGA DO POKOJU   1. Na progu Nowego Roku pragnę przekazać moje pełne szacunku pozdrowienia szefom państw i rządów, zwierzchnikom organizacji międzynarodowych, przywódcom duchowym i wiernym różnych religii oraz mężczyznom i kobiet…

  więcej
 • 2 grudnia 2020

  WSKAZANIA BISKUPA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCE ADWENT…

  Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem tros…

  więcej
 • 27 listopada 2020

  Apel Prezydium KEP na czas Adwentu

  APEL PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA CZAS ADWENTU Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia. Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił si…

  więcej
 • 15 listopada 2020

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGI…

  XXXIII Niedziela Okresu Zwykłego 15 listopada 2020 r. “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32) “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć…

  więcej
 • 7 listopada 2020

  KOMUNIKAT ADMINISTRATORA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

  Pogorszyły się znacząco warunki epidemiczne, dlatego od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje przepis sanitarny, który dopuszcza w przestrzeni kościoła obecność 1 osoby na 15 m kw. W związku z powyższym udzielam wszystkim katolikom archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świ…

  więcej
 • 25 października 2020

  PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW - OŚWIADCZ…

  OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju. Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie zn…

  więcej
 • 24 października 2020

  ODPUST ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

  DEKRET W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych. Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętyc…

  więcej
 • 17 października 2020

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 94. Światowy …

  „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8) Drodzy bracia i siostry, Pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym Kościele, w październiku ubiegłego roku, Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jestem przekonany, że przyczynił się on do pobudzenia nawrócenia misyjnego w wielu wspólnotach, na drodze wskazanej przez temat: „Ochrzcze…

  więcej
 • 4 października 2020

  List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający XX…

  Totus Tuus List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem …

  więcej
 • 30 września 2020

  LIST APOSTOLSKI SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS w XVI …

  Umiłowanie Pisma świętego, żywa i głęboka miłość spisanego słowa Bożego, to dziedzictwo, jakie św. Hieronim pozostawił Kościołowi poprzez swoje życie i dzieła. Szesnaście wieków od śmierci świętego, te wyrażenia zaczerpnięte z jego liturgicznego wspomnienia (1) dają nam klucz niezbędny do zrozumienia jego wybitnej postaci w dziejach Kościoła i jeg…

  więcej
 • 26 września 2020

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGR…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY [27 września 2020 r.]   Jak Jezus Chrystus, zmuszeni do ucieczki. Przyjąć, chronić, promować i integrować przesiedleńców wewnętrznych   Na początku tego roku, w moim przemówieniu do członków Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, do wyzwań współczesn…

  więcej
 • 29 sierpnia 2020

  Komunikat z 386. Zebrania Plenarnego KEP

  W dniach 27-29 sierpnia 2020 roku na Jasnej Górze miało miejsce 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku zebrania Słowo do biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 1. W związku z 30. rocznicą powrotu na…

  więcej
 • 9 sierpnia 2020

  16 sierpnia Dniem Solidarności z mieszkańcami Bej…

  Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla mieszkańców Bejrutu   We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca. 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle w…

  więcej
 • 7 sierpnia 2020

  Apel Przewodniczącego KEP o przestrzeganie zalece…

  Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przestrzeganie zaleceń sanitarnych W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem. W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust …

  więcej
 • 25 lipca 2020

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osó…

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020   Tegoroczny sierpień pragniemy przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią.…

  więcej
 • 4 czerwca 2020

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO DOTYCZĄCY POSŁUGI …

  Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r., a także pismo Sekretarza Generalnego KEP wyjaśniające rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja br. ustalam następujące zasady posługi liturgiczno-duszpastersk…

  więcej
 • 17 maja 2020

  List Prezydium KEP na 100. rocznicę urodzin św. J…

  Umiłowani Siostry i Bracia! 1. W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Ten wielki święty wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. O Karolu Wojtyle powiedziano i napisano już bardzo wiele, dobrze znana je…

  więcej
 • 14 maja 2020

  Słowo Przewodniczącego KEP wobec zmniejszania ogr…

  Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić…

  więcej
 • 3 maja 2020

  Orędzie papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień …

  SŁOWA POWOŁANIA Drodzy bracia i siostry! 4 sierpnia ubiegłego roku, w 160. rocznicę śmierci świętego Proboszcza z Ars, zechciałem wystosować List do kapłanów, którzy codziennie poświęcają swe życie powołaniu, jakie skierował do nich Pan, służąc Ludowi Bożemu. Przy tej okazji wybrałem cztery kluczowe słowa – smutek, wdzięczność, odwaga i uwielbi…

  więcej
 • 2 maja 2020

  Komunikat z posiedzenia Rady Stałej KEP

  Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zebrała się na Jasnej Górze w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, która w tym roku jest obchodzona 2 maja. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Znajdujemy się w momencie, gdy cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa trudny czas,…

  więcej
 • 30 kwietnia 2020

  LIST OJCA ŚWIĘTEGO DO WSZYSTKICH WIERNYCH NA MAJ …

  LIST OJCA ŚWIĘTEGO DO WSZYSTKICH WIERNYCH NA MAJ 2020 r.   Drodzy bracia i siostry, Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widz…

  więcej
 • 25 kwietnia 2020

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO W SPRAWIE DUSZPASTE…

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO W SPRAWIE DUSZPASTERSTWA W OKRESIE WIELKANOCNYM   W odniesieniu do przekazanych już duchowieństwu informacji związanych z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 i 19 kwietnia 2020 r., ustanawiam dla Archidiecezji Gdańskiej następujące zasady dalszej posługi duszpasterskiej w czasie wielkanocnym: 1.    Zgodn…

  więcej
 • 18 kwietnia 2020

  Słowo ks. bpa Wiesława Szlachetki na Niedzielę M…

  Drodzy Bracia i Siostry! Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina, by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone.…

  więcej
 • 12 kwietnia 2020

  Papieskie orędzie "Urbi et Orbi"

  Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Wielkanocnych! Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła: „Jezus Chrystus zmartwychwstał!” – „Prawdziwie zmartwychwstał!”. Jak nowy płomień, ta Dobra Nowina rozpaliła się w nocy: w nocy świata zmagającego się już z wyzwaniami epokowymi, a teraz udręczonego pandemią, która wystawia na próbę naszą wi…

  więcej
 • 11 kwietnia 2020

  Słowo Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia …

  Słowo Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, do Kapłanów i Wiernych Archidiecezji Gdańskiej na Wielkanoc 2020 roku Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy Ojciec Święty Franciszek Rzym, 27 marca 2020 Umiłowana Wspólnoto Archidiecezji Gdańskiej! Bracia i Siostry! W tym roku Wielki Tydzień i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego mają z…

  więcej
 • 8 kwietnia 2020

  PIERWSZE PIĄTKI I SOBOTY W CZASIE EPIDEMII

  KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP   Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii   W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągł…

  więcej
 • 3 kwietnia 2020

  ODPUST SPECJALNY dla wiernych dotkniętych pandemi…

  Wierni, którym odpust zupełny może być udzielony:  cierpiący na koronowirusa, przebywający na kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalu lub we własnym domu; pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy opiekujący się chorymi na koronawirusa; ofiarujący nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub Adorację Eucharystyczną lub…

  więcej
 • 2 kwietnia 2020

  Nota Komisji Nauki Wiary KEP

  JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronawirusa Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stw…

  więcej
 • 1 kwietnia 2020

  WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE W STANIE EPIDE…

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA I TRIDUUM PASCHALNEGO W STANIE EPIDEMII Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia praktycznie bez udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność or…

  więcej
 • 1 kwietnia 2020

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXV ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2020 r. „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (por. Łk 7, 14) Najdrożsi młodzi, w październiku 2018 r., wraz z Synodem Biskupów na temat „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”, Kościół podjął proces refleksji nad waszą sytuacją we współczesnym świecie, nad waszym poszukiwaniem sensu i pr…

  więcej
 • 24 marca 2020

  Komunikat Przewodniczącego KEP w związku z kolejn…

  W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celeb…

  więcej
 • 23 marca 2020

  Apel Ojca Świętego Franciszka - Komunikat Przewod…

  Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za z…

  więcej
 • 22 marca 2020

  SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

  SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego! Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej! Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – …

  więcej
 • 19 marca 2020

  POGRZEBY - DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O POGRZE…

  Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zarządzam w całej Archidiecezji Gdańskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu). Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). Przypominam, że w pogrzebie nie mogą …

  więcej
 • 15 marca 2020

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO PO WPROWADZENIU STA…

  DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE Nawiązując do wcześniejszych Komunikatów Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia: 1. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz s…

  więcej
 • 14 marca 2020

  Orędzie telewizyjne Przewodniczącego Konferencji …

  Drodzy Siostry i Bracia! Szanowni Państwo! Jezus zaraz przemówił do nich: ‘Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14,27). 1. Do niedawna wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wy…

  więcej
 • 12 marca 2020

  KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLS…

  KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI   Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobo…

  więcej
 • 24 lutego 2020

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2020 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)   Drodzy bracia i siostry! Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrz…

  więcej
 • 11 lutego 2020

  Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzi…

  Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 r. «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Drodzy braci i siostry, 1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łask…

  więcej
 • 9 lutego 2020

  List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacj…

  ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI.   List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego   Umiłowani Siostry i Bracia, W tekstach Pisma Świętego czytanych podczas dzisiejszej niedzielnej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych…

  więcej
 • 27 stycznia 2020

  WIELKA TAJEMNICA WIARY

  List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2020r. Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Oto wielka tajemnica wiary – to pierwsze słowa, które kapłan wypowiada w czasie każdej Eucharystii, po słowach konsekracji i ukazaniu wiernym Ciała i Krwi Ch…

  więcej
 • 25 stycznia 2020

  List Apostolski papieża Franciszka Aperuit Illis …

  1.                «Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, łamie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby pojęli Pismo Święte. Tym ludziom, wystraszonym i rozczarowanym, objawia sens tajemnicy pascha…

  więcej
 • 24 stycznia 2020

  Orędzie papieża Franciszka na 54. Światowy Dzień …

  Każdego roku 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, Ojciec Święty przygotowuje specjalne orędzie z tej okazji.  „Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci” (por. Wj 10, 2) Życie staje się historią Chciałbym Orędzie na ten rok poświęcić tematowi narracji, ponieważ wierzę, że aby się nie zagubić, powinniśmy oddy…

  więcej
 • 1 stycznia 2020

  POKÓJ JAKO DROGA NADZIEI: DIALOG, POJEDNANIE I NA…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 53. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2020 ROKU   POKÓJ JAKO DROGA NADZIEI: DIALOG, POJEDNANIE I NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE   1. Pokój, droga nadziei w obliczu przeciwności i prób Pokój jest dobrem cennym, przedmiotem naszej nadziei, do którego dąży cała ludzkość. Nadzieja na pokój to postawa ludzka, która z…

  więcej
 • 24 grudnia 2019

  Orędzie Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia, Metropol…

  Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.   Drodzy Księża Biskupi i Kapłani! Siostry Zakonne! Umiłowani Bracia i Siostry tworzący wspólnotę wiary, nadziei i miłości Archidiecezji Gdańskiej! 1. Otwórzmy serca na dar wiary Znowu otwieramy nasze serca na wielką i świ…

  więcej
 • 14 listopada 2019

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA III ŚWIATOWY DZIEŃ …

  III ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH XXXIII Niedziela Czasu Zwykłego 17 LISTOPADA 2019 1. "Ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie" (Ps 9,19). Te słowa Psalmu są niesamowicie aktualne i wyrażają głęboką prawdę, którą wiara wpisuje w serce najbiedniejszych: da się odnowić nadzieję straconą w obliczu niesprawiedliwości, cierpień i niepewności życia.…

  więcej
 • 6 października 2019

  Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego przed wy…

  Słowo Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego przed wyborami parlamentarnymi (2019) Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego! Drodzy Diecezjanie! Umiłowani Bracia i Siostry! Udział w wyborach i oddanie swojego głosu na kandydata o właściwie ukształtowanym sumieniu, jest nie tylko naszym przywilejem, ale także chrześcijańskim i obywatelskim…

  więcej
 • 5 października 2019

  LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI zapowiadający…

   LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Razem z apostołami wołamy dzisiaj do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu…

  więcej
 • 28 września 2019

  ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2019 r.

  „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.   Drodzy bracia i siostry, Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić setną rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Maximum illud Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.). Prorocza dalekowzroczność jego pro…

  więcej
 • 21 września 2019

  OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W…

  OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego   Umiłowani Siostry i Bracia! W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, „pragnie, by wszyscy ludzie zo…

  więcej
 • 15 września 2019

  Orędzie papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień …

  Orędzie papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich Drodzy bracia i siostry, Odkąd dostępny był internet, Kościół zawsze starał się promować jego użycie w służbie spotkania między osobami i solidarności między wszystkimi.…

  więcej
 • 1 września 2019

  Orędzie papieża Franciszka na Światowy dzień modl…

  „Widział Bóg, że były dobre” (Rdz 1, 25). Na początku Biblii spojrzenie Boga łagodnie spoczywa na stworzeniu. Od zamieszkałej ziemi, po wody karmiące życie, od drzew wydających owoce, po zwierzęta zamieszkujące wspólny dom, wszystko jest drogie w oczach Boga, dającego człowiekowi stworzenie jako cenny dar, którego trzeba strzec. Niestety, ludzka …

  więcej
 • 29 sierpnia 2019

  Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodzi…

  Edukacja seksualna. Odpowiedzialność rodziców W ostatnich miesiącach nasilają się zagrożenia dla dobra dzieci wynikające z wprowadzania do szkół zajęć ingerujących w sposób niewłaściwy w sferę jego seksualności i rozwoju psychoseksualnego. W niektórych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna będzie organizowana przez samorządy od 1 wrześ…

  więcej
 • 28 sierpnia 2019

  Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów…

  I. Aspekty liturgiczne Jako pasterze Kościoła w Polsce z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem zn…

  więcej
 • 17 sierpnia 2019

  Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski d…

  1. Kościół naucza, że każdy człowiek ma bezwzględny obowiązek szanować każdego człowieka. To odnosi się również do osób LGBT, ale musi działać w obydwie strony. Ogromnym niesmakiem, smutkiem, troską o przyszłość a nawet poczuciem zagrożenia napawają zwyczajnych ludzi zachowania i słowa aktywistów tego środowiska i wspierających je dziennikarzy. Ni…

  więcej
 • 27 lipca 2019

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osó…

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019               Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środk…

  więcej
 • 3 lipca 2019

  Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą o …

  KONGREGACJA DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ "STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ" Z MYŚLĄ O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI WATYKAN 2019    WPROWADZENIE   1. Coraz powszechniejsza jest świadomość, że stajemy obecnie w obliczu w tego, co można słusznie nazwać kryzysem wychowawczym, szczególnie w odniesieniu do kwestii uczuciowoś…

  więcej
 • 25 maja 2019

  WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Słowo biskupów do…

  WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych   Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42)   Drogie Siostry i drodzy Bracia!          W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi …

  więcej
 • 8 maja 2019

  Orędzie papieża Franciszka na 56 Światowy Dzień M…

  Drodzy bracia i siostry, Po przeżyciu w październiku ubiegłego roku intensywnego i owocnego doświadczenia Synodu poświęconego młodym, obchodziliśmy niedawno w Panamie 34. Światowy Dzień Młodzieży. Te dwa wielkie wydarzenia pozwoliły Kościołowi wsłuchać się w głos Ducha Świętego, a także w życie ludzi młodych, w ich pytania, obciążające ich znuż…

  więcej
 • 9 kwietnia 2019

  CHRISTUS VIVIT - POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSK…

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTUS VIVIT OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO MŁODYCH I CAŁEGO LUDU BOŻEGO 1. Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześci…

  więcej
 • 6 marca 2019

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2019 ROKU  Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19)   Drodzy bracia i siostry!    Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo…

  więcej
 • 9 lutego 2019

  Orędzie na XXVII Światowy Dzień Chorego

  „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8) Drodzy Bracia i Siostry, „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości. Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty b…

  więcej
 • 2 lutego 2019

  Dzień Życia Konsekrowanego 2019

  List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019            Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!  W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskiego dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ew…

  więcej
 • 1 stycznia 2019

  Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Poko…

  DOBRA POLITYKA SŁUŻY POKOJOWI 1. „Pokój temu domowi!” Jezus posyłając swoich uczniów na misję mówi im: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was” (Łk 10, 5-6). Przekazanie pokoju znajduje się w centrum misji uczniów Chrystus…

  więcej
 • 25 grudnia 2018

  Orędzie bożonarodzeniowe papieża Franciszka, 25 g…

  Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia! Dla was wiernych Rzymu, was pielgrzymów i wszystkich, którzy łączycie się z nami ze wszystkich części świata ponawiam radosną wieść z Betlejem: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2, 14). Podobnie jak pasterze, którzy jako pierwsi przybieg…

  więcej
 • 17 listopada 2018

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na II Światowy D…

  „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7) Orędzie Ojca Świętego Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich 1. ”Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7). Te słowa Psalmisty stają się też naszymi wtedy, gdy stykamy się z różnymi formami cierpienia i marginalizacji, doświadczanymi przez wielu braci i sióstr, których zazwyczaj określamy og…

  więcej
 • 10 listopada 2018

  List papieski z okazji 100-lecia Odzyskania Niepo…

  Do Czcigodnego Brata  Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię …

  więcej
 • 4 listopada 2018

  List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. ro…

  Wymodlona i wywalczona wolność List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia! W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiło…

  więcej
 • 19 października 2018

  Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię

  Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2018 r. Drodzy młodzi, pragnę zastanowić się wraz z wami nad misją, którą powierzył nam Jezus. Zwracając się do was, zamierzam zwrócić się do wszystkich chrześcijan, którzy przeżywają w Kościele przygodę swego życia jako dzieci Boże. Tym, co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mówić do wszystkich, jest pewn…

  więcej
 • 6 października 2018

  List KEP zapowiadający obchody XVIII Dnia Papiesk…

  List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Biblijny opis stworzenia Ewy, zaczerpnięty z Księgi Rodzaju, jest obrazem planów Boga względem człowieka. Bóg powołuje go do istnienia z miłości i jednocześnie ku niej kieruje (por. …

  więcej
 • 4 października 2018

  List Pasterski Episkopatu Polski w liturgiczne ws…

  List Pasterski Episkopatu Polski w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu  4 października 2018 r. Bracia i Siostry! Odczytany dziś fragment Mateuszowej Ewangelii odsłania tajemnice Jezusowego serca. Jezus zaprasza nas do podjęcia powierzonych nam zadań razem z Nim. Ewangeliczne „jarzmo i ciężar” odnoszą się do obowiązków, jakie nakłada …

  więcej
 • 29 września 2018

  Komunikat z 380. Zebrania Plenarnego KEP

  W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku miało miejsce Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W trakcie zebrania plenarnego biskupi modlili się…

  więcej
 • 9 września 2018

  List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania

  WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania  9 – 15 września 2018 roku W niedzielę, 9 września, rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bisk…

  więcej
 • 1 września 2018

  Przesłanie Ojca Świętego Franciszka na IV Światow…

  Drodzy bracia i siostry! W tym Dniu Modlitwy pragnę przede wszystkim podziękować Panu za dar wspólnego domu i za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy angażują się w jego ochronę. Jestem również wdzięczny za liczne projekty mające na celu promowanie badań i ochrony ekosystemów, za wysiłki zmierzające do rozwoju bardziej zrównoważonego rolnictwa i …

  więcej
 • 17 czerwca 2018

  Komunikat z 379. Zebrania Plenarnego KEP

  W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Janowie Podlaskim i Siedlcach trwa 379. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 1. Zebranie Plenarne przyjęło Pr…

  więcej
 • 20 kwietnia 2018

  Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana

  Orędzie papieża Franciszka na 55 Światowy Dzień Modlitw o Powołania Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana   Drodzy Bracia i Siostry, W październiku odbędzie się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone młodzieży, a zwłaszcza relacjom między młodzieżą, wiarą i powołaniem. Przy tej okazji będziemy mogli zgłębić, w jaki spos…

  więcej
 • 15 kwietnia 2018

  GAUDETE ET EXSULTATE

  ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA GAUDETE ET EXSULTATE O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM   1. „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12) mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje, to życie prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy st…

  więcej
 • 19 marca 2018

  Orędzie Papieża Franciszka na XXXIII Światowy Dzi…

  „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) Drodzy młodzi, Światowe Dni Młodzieży 2018 stanowią krok naprzód w przygotowaniu międzynarodowego spotkania, które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Ten nowy etap naszej pielgrzymki przypada na rok, w którym zwołane jest Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Mł…

  więcej
 • 15 marca 2018

  Komunikat z 378. Zebrania Plenarnego KEP

  378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Warszawie. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach uczestniczyli także reprezentanci episkopatów z Białorusi, Czech,…

  więcej
 • 13 lutego 2018

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA WIELKI POST

  „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12) Drodzy Bracia i Siostry! Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, „sakramentalny znak naszego nawrócenia” (1), który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem. R…

  więcej
 • 8 lutego 2018

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2018 r.  Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27)   Drodzy Bracia i Siostry! Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, z wiernością polec…

  więcej
 • 31 stycznia 2018

  ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA

  ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA  Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! Uroczystość Ofiarowania Pańskiego kieruje nasze myśli i serce do Świątyni Jerozolimskiej. Oto Maryja i Józef, „gdy minęły dni Ich oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Jezusa do Jerozolimy, aby ofiarować Panu” (Łk 2, 22). W ten sposób pragn…

  więcej
 • 14 stycznia 2018

  List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława…

  Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim pr…

  więcej
 • 13 stycznia 2018

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGR…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2018 r. [14 stycznia 2018]  “Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”   Drodzy Bracia i Siostry! „Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja je…

  więcej
 • 31 grudnia 2017

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY …

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2018 ROKU   Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju   1. Życzenie pokoju Pokój wszystkim ludziom i narodom ziemi! Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego[1], jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narod…

  więcej
 • 18 listopada 2017

  Nie miłujmy słowem, ale czynem - Orędzie Ojca Świ…

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO I Światowy Dzień Ubogich XXXIII Niedziela Zwykła 19 listopada 2017 Nie miłujmy słowem, ale czynem 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych…

  więcej
 • 16 października 2017

  Komunikat z 377. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 13-14 października 2017 r. w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się 377. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Sal…

  więcej
 • 29 września 2017

  IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! - List pasterski KEP na…

  List pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień Papieski obchodzony 8 października 2017 roku IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ! Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!  W  niedzielę, 8 października, będziemy obchodzić XVII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawarty…

  więcej
 • 21 maja 2017

  List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy obj…

  List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich Drodzy Bracia i Siostry! W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mił…

  więcej
 • 3 maja 2017

  "Pobudzani przez Ducha Świętego do misji" - Orędz…

  Pobudzani przez Ducha Świętego do misji Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017 r. Drodzy Bracia i Siostry! W minionych latach rozważaliśmy dwa aspekty związane z powołaniem chrześcijańskim: wezwanie do «wyjścia poza nasze 'ja'», aby słuchać głosu Pana, i znaczenie wspólnoty kościelnej jako uprzywilejowanego miejsca, w którym Boże po…

  więcej
 • 22 kwietnia 2017

  BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

  BYĆ DOBRYM JAK CHLEB List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia   Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miło…

  więcej
 • 1 kwietnia 2017

  "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" - Orędzie…

  ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2017 R. „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49)   Drodzy młodzi, Ponownie jesteśmy w drodze, po naszym wspaniałym spotkaniu w Krakowie, gdzie obchodziliśmy 31. Światowy Dzień Młodzieży oraz Jubileusz Młodzieży, w ramach Roku Świętego Miłosierdzia. Pozwoliliśmy się poprowadzić ś…

  więcej
 • 18 marca 2017

  Komunikat z 375. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 375. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 13 i 14 marca br. w Warszawie odbyło się 375. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach…

  więcej
 • 26 lutego 2017

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2…

  ORĘDZIE    OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2017 ROKU Słowo jest darem. Druga osoba jest darem   Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest w…

  więcej
 • 7 lutego 2017

  Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień …

  Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r. „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.   Drodzy Bracia i Siostry! 11 lutego przyszłego roku będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie r…

  więcej
 • 29 stycznia 2017

  List Komisji ds. Instytutów Życia Zakonnego i Sto…

  2 lutego - Ofiarowanie Pańskie i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Dnia 2 lutego br. (czwartek) o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (OO. Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, odbędą się archidiecezjalne obchody święta Ofiarowania Pańskiego. …

  więcej
 • 30 grudnia 2016

  Orędzie Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień …

  Orędzie Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017 r. 1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także przywódcom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i …

  więcej
 • 22 listopada 2016

  Na zakończenie Jubileuszu List Apostolski „Miseri…

  FRANCISZEK Tym, którzy będą czytać ten List Apostolski – miłosierdzie i pokój Miłosierdzie i nieszczęśliwa to dwa słowa, których używa św. Augustyn, aby opisać spotkanie Jezusa z cudzołożnicą (por. J 8,1-11). Nie mógł znaleźć piękniejszych i bardziej zgodnych ze sobą słów, by uzmysłowić tajemnicę miłości Boga, wychodzącego na spotkanie grzesznika:…

  więcej
 • 3 listopada 2016

  List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubile…

  Drogie Siostry i Drodzy Bracia! W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez wiary, jak zaznacza autor Listu do Hebrajczyków, „nie można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeliśmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypowieści…

  więcej
 • 23 października 2016

  Kościół misyjny, świadek miłosierdzia

  Kościół misyjny, świadek miłosierdzia. Orędzie papieża Franciszka na 90. Światowy Dzień Misyjny Drodzy Bracia i Siostry! Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno c…

  więcej
 • 7 października 2016

  Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 374. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 4 i 5 października br. w Warszawie odbyło się 374. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział ks. prał. Mykhaylo Tkhorovskyy, Chargé d’Affaires Nuncjatury …

  więcej
 • 7 października 2016

  Biskupi o świętości życia

  (...) W kwestii świętości życia ludzkiego biskupi przypominają nauczanie Ojca Świętego Jan Pawła II, który napisał: „Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodz…

  więcej
 • 4 października 2016

  „JAN PAWEŁ II – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!”

  „JAN PAWEŁ II – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA!” List Episkopatu Polski zapowiadający obchody XVI Dnia Papieskiego Drodzy Bracia i Siostry! „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!” to hasło XVI Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 9 października. Tegoroczne jego obchody przypadają na czas wyjątkowy, bo wrę…

  więcej
 • 9 września 2016

  Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga

  WYCHOWANIE NAŚLADOWANIEM MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI BOGA List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania 11-17 września 2016 r. Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się szósty Tydzień Wychowania, któremu w tym roku towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosi…

  więcej
 • 19 czerwca 2016

  Zaproszenie do udziału w ŚDM skierowane przez bis…

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY   Drodzy Młodzi Przyjaciele, "Jezus spojrzał z miłością na niego" (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłośc…

  więcej
 • 8 czerwca 2016

  Komunikat 373. Zebrania KEP

  Komunikat z 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 8 czerwca 2016 r. W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w P…

  więcej
 • 8 kwietnia 2016

  AMORIS LAETITIA - posynodalna adhortacja apostols…

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O MIŁOŚCI W RODZINIE   1. Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. Jak wskazali Ojcowie synodalni, pomimo licznych ozn…

  więcej
 • 7 lutego 2016

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXIV Światowy…

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) Drodzy bracia i siostry, XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują. Ponieważ ten …

  więcej
 • 2 lutego 2016

  Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia

  Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 2016 roku Drodzy Bracia i Siostry, Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam scenę, w której Maryja i Józef przynieśli do Jerozolimy Dzieciątko Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim – poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus um…

  więcej
 • 2 stycznia 2016

  Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016 1 STYCZNIA 2016 ROKU Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój 1. Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głębokie przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, pełnym nad…

  więcej
 • 17 października 2015

  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misy…

  Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 18 października 2015 roku   Kochani Bracia i Siostry! Światowy Dzień Misyjny w 2015 r., obchodzony w Roku Życia Konsekrowanego, jest inspiracją do modlitwy i refleksji. Oczywiste jest, że każdy ochrzczony jest powołany do świadczenia o Panu Jezusie poprzez głoszenie wiary otrzymanej jako dar. W …

  więcej
 • 11 października 2015

  Komunikat z 370. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 370. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 6-7 października 2015 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie biskupi polscy obradowali na 370. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Księża Biskupi wyrazili łączność z Ojcem Świętym Francisz…

  więcej
 • 5 października 2015

  Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniow…

  Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

  1. W ostatnich latach XX i na początku XXI wieku w niektórych grupach charyzmatycznych i środowiskach związanych z celebrowaniem Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie względnie nabożeństw o uzdrowienie pojawiła się myśl i coraz częściej mówi się o tzw. „grzechach pokoleniowych” i o „uzdrowieniu międzypokoleniowym”. W Internecie pojawiło się wiele…

  więcej
 • 29 września 2015

  Orędzie papieża Franciszka na ŚDM w Krakowie

    ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY «Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7)   Drodzy młodzi, doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do Krakowa, gdzie w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie świętowali XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Podczas naszej długiej i wymagające…

  więcej
 • 8 września 2015

  List Pasterski KEP z okazji V Tygodnia Wychowania

  List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 września 2015 Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych kontynuowan…

  więcej
 • 1 sierpnia 2015

  Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Nar…

  Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r. Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, …

  więcej
 • 18 czerwca 2015

  LAUDATO SI'

  ENCYKLIKA LAUDATO SI’ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM 1. Laudato si’, mi’ Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez…

  więcej
 • 11 czerwca 2015

  Komunikat z 369. zebrania plenarnego KEP

  Komunikat z 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 9 i 10 czerwca 2015 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, na 369. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 1. Biskupi wysłuchali referatów, które w świetle …

  więcej
 • 25 kwietnia 2015

  Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania Drodzy bracia i siostry! Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Z…

  więcej
 • 12 kwietnia 2015

  Papieska bulla „Misericordiae vultus”

  Źródło: Radio Watykańskie FRANCISZEK BISKUP  RZYMU SŁUGA  SŁUG  BOŻYCH DO  WSZYSTKICH,  KTÓRZY BĘDĄ CZYTAĆ TEN LIST ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazare…

  więcej
 • 21 marca 2015

  Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

  Apel Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Warszawa, 12 marca 2015 Drodzy Bracia w kapłaństwie, Siostry i Bracia w życiu konsekrowanym, Wszyscy wierzący w Chrystusa, Ludzie dobrej woli! Pragniemy w tym świętym czasie Wielkiego Postu podziękować Wam za pomoc, ja-kiej udzieliliście naszym siostrom i braciom, a zwłaszcza dzieciom, młodzieży i osobom…

  więcej
 • 6 marca 2015

  Głos Prezydium KEP

  Głos Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w kontekście przygotowywanej ustawy o leczeniu niepłodności Warszawa, 4 marca 2015 r. Kościół jest świadomy, że niepłodność stała się w Polsce chorobą cywilizacyjną. Wyraża szczere współczucie parom dotkniętym tym cierpieniem i pragnie im towarzyszyć. Uważamy za konieczne stworzenie narodowego programu…

  więcej
 • 17 lutego 2015

  Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r. Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)   Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ …

  więcej
 • 8 lutego 2015

  Oświadczenie Prezydium KEP

  Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Po…

  więcej
 • 7 lutego 2015

  Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzie…

  Sapientia cordis. «Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi» (Hi 29, 15)   Drodzy Bracia i Siostry! Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam się do was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na rozmaite sposoby jesteście złączeni z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak również do was, k…

  więcej
 • 31 stycznia 2015

  Osoby konsekrowane w communio Kościoła

  OSOBY KONSEKROWANE W COMMUNIO KOŚCIOŁA List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego   Drodzy Bracia i Siostry! Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod h…

  więcej
 • 28 grudnia 2014

  Głosić z radością Ewangelię o rodzinie

  List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 28 grudnia 2014 r. Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Trwamy w atmosferze radosnego zachwytu nad miłością Boga do człowieka. Oto Bóg wcielony, Jezus Chrystus, wybrał ludzką rodzinę, aby przyjść do każdego człowieka i nauczyć go miłować. Skoro Chrystus nie bał się miłości, …

  więcej
 • 28 listopada 2014

  Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

  Drodzy Siostry i Bracia, Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  „życie ko…

  więcej
 • 9 października 2014

  Komunikat z 366. zebrania plenarnego KEP

  Komunikat z 366. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 7 października 2014 r. W Warszawie w dniach 7 i 8 października 2014 r. odbyło się 366. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Z racji na udział abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji, w Synodzie Biskupów w Rzymie, obradom przewodniczył zastępc…

  więcej
 • 20 września 2014

  Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania

  Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Drodzy Bracia i Siostry, 1   Dziś żyjemy w świecie, który staje się coraz mniejszy i gdzie w związku z tym mogło by się zdawać, że łatwo być blisko jedni względem drugich. Rozwój transportu i technologii komunikacyjnych przybliża nas do siebie, łącząc nas coraz bardziej a globalizacja spra…

  więcej
 • 3 sierpnia 2014

  Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

  Kochająca matka zawsze trzeźwa Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na miesiąc abstynencji - sierpień 2014     Miesiąc abstynencji – piękna tradycja i zadanie na nowe czasy Trwamy w dziękczynieniu za historyczną kanonizację Jana Pawła II, który uczył nas, że święci nie przemijają, lecz pragną naszej świętości. Pod…

  więcej
 • 20 czerwca 2014

  Istnienie Boga

  Źródło: www.opusdei.pl "Ludzki rozum może dojść do poznania istnienia Boga Stwórcy wychodząc od stworzeń. Jednak grzech i zła dyspozycja moralna mogą utrudnić to rozpoznanie". 1. Wymiar religijny istoty ludzkiej Wymiar religijny charakteryzuje istotę ludzką od jej początków. Przejawy ludzkiej religijności oczyszczone od przesądu wynikającego o…

  więcej
 • 30 marca 2014

  Nowa wersja przykazań kościelnych wraz z wykładnią

  Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przy…

  więcej
 • 6 marca 2014

  Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2…

  ORĘDZIE  OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9).   Drodzy Bracia i Siostry! W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „…

  więcej
 • 6 lutego 2014

  Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014

  Drodzy bracia i siostry,          1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi "Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16), zwracam się szczególnie do chorych i tych wszystkich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Kościół widzi w was, drodzy chorzy szczególną obecność cierpiącego Chr…

  więcej
 • 29 stycznia 2014

  VITA CONSECRATA - O życiu konsekrowanym

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA "VITA CONSECRATA" OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW I DUCHOWIEŃSTWA DO ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH DO STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O ŻYCIU KONSEKROWANYM I JEGO MISJI W KOŚCIELE I W ŚWIECIE WPROWADZENIE 1. ŻYCIE KONSEKROWANE, głęboko zakorzenione w pr…

  więcej
 • 13 grudnia 2013

  BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2014 ROKU  BRATERSTWO PODSTAWĄ I DROGĄ DO POKOJU  1. W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnę skierować do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, życzenia życia pełnego radości i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego,…

  więcej
 • 1 grudnia 2013

  EVANGELII GAUDIUM

  Źródło: Radio Watykańskie  „Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”. Tak zaczyna się adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Ojciec Święty rozwija w niej temat głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie, wykorzystując przy tym m.in. wkład ubiegłorocznego Synodu Biskupów. Dokument sięga jednak dalej – s…

  więcej
 • 7 sierpnia 2013

  Ojciec - świadek wiary i trzeźwości

  Ojciec – świadek wiary i trzeźwości  Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji Sierpniowa abstynencja – potrzebna, cenna i możliwa Rozpoczyna się sierpień - w polskiej historii miesiąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całkowitej absty…

  więcej
 • 27 czerwca 2013

  Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego KEP

  Komunikat z 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 r. W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r. odbyło się w Wieliczce zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. 1. Przed rozpoczęciem zebrania biskupi spotkali się z dziećmi i młodzieżą z W…

  więcej
 • 19 kwietnia 2013

  Powołania znakiem nadziei opartej na wierze

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji 50. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania 21 kwietnia 2013 – IV Niedziela Wielkanocna Temat: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze Drodzy Bracia i Siostry! W związku z Pięćdziesiątym Światowym Dniem Modlitwy o Powołania, który będzie obchodzony 21 kwietnia 2013 roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocn…

  więcej
 • 9 kwietnia 2013

  O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi wsp…

  Dokument przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 5 marca 2013 r. O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK   „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5) 1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz kultury życia Prawo do życia …

  więcej
 • 15 marca 2013

  Komunikat Prezydium KEP po wyborze Ojca Świętego …

  Warszawa, 13.03.2013 r. Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują z radością i nadzieją wybór papieża, który obrał imię Franciszek. Nowy papież pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie był biskupem stolicy Argentyny – Buenos Aires, zna zatem radości i trudy codziennego duszpasterstwa. Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa wszystkich katoli…

  więcej
 • 11 marca 2013

  Komunikat z 361. Zebrania Plenarnego KEP

  Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, dokument bioetyczny oraz media w służbie Kościoła w Polsce były głównymi zagadnieniami omawianymi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu. Odbyło się ono w dniach 5 i 6 marca 2013 r. w Warszawie pod przewodnictwem abp Józefa Michalika. W obradach brali udział także nuncjusz apostolski w Polsc…

  więcej
 • 12 lutego 2013

  Papieskie orędzie na Wielki Post: Wiara w miłość …

  „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16) Drodzy Bracia i Siostry! Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą …

  więcej
 • 8 lutego 2013

  „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37)

  Orędzie Ojca Świętego na XXI Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2013 r.) „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37) Drodzy Bracia i Siostry! 1. 11 lutego 2013 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, odbędą się w sanktuarium maryjnym w Altötting uroczyste obchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dzień ten jest dla chorych i praco…

  więcej
 • 30 stycznia 2013

  Ku pełni życia w Chrystusie

  KU PEŁNI ŻYCIA W CHRYSTUSIE List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2013 Kochani Bracia i Siostry! Przeżywamy dziś święto Ofiarowania Pańskiego. Jak co roku uczestniczymy we Mszy świętej, a po jej zakończeniu zanosimy do naszych domów poświęcone świece - gromnice, troskliwie osłaniając przed wiatrem ich żywy płomień. Ten …

  więcej
 • 1 stycznia 2013

  "BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY"

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU - 1 STYCZNIA 2013 ROKU "BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY" KAŻDY NOWY ROK niesie z sobą oczekiwanie lepszego świata. Dlatego proszę Boga, Ojca ludzkości, by obdarzył nas zgodą i pokojem, aby wszyscy mogli zrealizować dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego. 50 lat po rozpoczęciu Soboru …

  więcej
 • 29 grudnia 2012

  Rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach …

  Źródło: www.ekai.pl Do głębszego przeżywania niedzieli zachęcają polscy biskupi w liście na Niedzielę Świętej Rodziny, która przypada 30 grudnia. "Chrześcijańska rodzina nie powinna spędzać niedzieli w centrach handlowych na zwiedzaniu czy zakupach" - czytamy w liście. Biskupi zwracają uwagę, że niedziela to dla zabieganej rodziny szansa na bardz…

  więcej
 • 25 grudnia 2012

  Orędzie na Boże Narodzenie A.D. 2012

  Słowo Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia na Święta Bożego Narodzenia 2012 Roku Drodzy Kapłani! Umiłowani Diecezjanie! „Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11). W noc Narodzenia Pańskiego, podczas Past…

  więcej
 • 25 listopada 2012

  O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

  List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!   Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z te…

  więcej
 • 21 października 2012

  Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2012 r. "Powołani, aby (...) ukazywali blask Słowa prawdy" (List apost. "Porta fidei", 6) Drodzy bracia i siostry! Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Syno…

  więcej
 • 16 września 2012

  Kościół domem życia, wiary i miłości

  List pasterski Episkopatu Polski z okazji II Tygodnia Wychowania 16-22 września 2012 roku Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Kochani Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, Droga Młodzieży, Kochane Dzieci! W dniach od 16-22 września br. w naszej Ojczyźnie będziemy przeżywać II Tydzień Wychowania. Również on będzie stanowił pomoc dla wszys…

  więcej
 • 8 września 2012

  WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI

  Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji będzie odczytywane w Polsce w niedzielę, 9 września. W naszej parafii tekst ten został odczytany w niedzielę, 19 sierpnia.    WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego Ko…

  więcej
 • 31 sierpnia 2012

  Verbum Domini - fragm. XIX

  SŁOWO BOŻE A DIALOG MIĘDZYRELIGIJNY Wartość dialogu międzyreligijnego 117. Mając świadomość, że Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty nawiązują dialog z ludzkością, Kościół uważa, że do głoszenia Słowa w sposób zasadniczy należą spotkanie i dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, i dąży dziś do dialogu z osobami należącymi do różnych tradycji religijny…

  więcej
 • 15 sierpnia 2012

  Verbum Domini - fragm. XVIII

  SŁOWO BOŻE A KULTURY Wartość kultury dla życia człowieka 109. To, co Jan mówi o wcieleniu Słowa ukazuje nierozerwalny związek między Słowem Bożym i słowami ludzkimi, przez które nam się Ono objawia. Rozważając tę właśnie kwestię, Synod Biskupów zatrzymał się nad relacją między słowem Bożym i kulturą. Bóg bowiem nie objawia się człowiekowi abstra…

  więcej
 • 28 lipca 2012

  Rodzina szkołą trzeźwości

  List Pasterski Episkopatu Polski na sierpień – miesiąc abstynencji Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia! Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwo…

  więcej
 • 18 lipca 2012

  Verbum Domini - fragm. XVII

  SŁOWO BOŻE I ZAANGAŻOWANIE W ŚWIECIE Służyć Jezusowi w Jego „braciach najmniejszych” (Mt 25, 40) 99. Słowo Boże rzuca światło na ludzką egzystencję i mobilizuje sumienia do głębszego zastanowienia się nad własnym życiem, ponieważ całe dzieje ludzkości podlegają sądowi Bożemu: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie…

  więcej
 • 4 lipca 2012

  Komunikat z 358. zebrania KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 26(179) www.adalbertus.gda.pl Rok Wiary, Przesłanie do Narodów Rosji i Polski oraz miejsce nauczania religii w szkole były głównymi tematami 358. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Odbywało się ono w dniach od 21 do 23 czerwca 2012 roku we Wrocławiu. Obradom przewodniczył abp Józef Michal…

  więcej
 • 28 czerwca 2012

  Verbum Domini - fragm. XVI

  CZĘŚĆ TRZECIA - VERBUM MUNDO „Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył ( J 1, 18) POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA: GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO ŚWIATU Słowo od Ojca i do Ojca 90. Św. Jan podkreśla dobitnie zasadniczy paradoks wiary chrześcijańskiej: z jednej strony mówi, że „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1, 1…

  więcej
 • 6 czerwca 2012

  Verbum Domini - fragm. XV

  Modlitewne czytanie Pisma świętego i „lectio divina” 86. Synod wielokrotnie kładł nacisk na potrzebę modlitewnego podejścia do świętego tekstu jako podstawowego elementu życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia, ze szczególnym uwzględnieniem lectio divina.[290] Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej …

  więcej
 • 13 maja 2012

  Verbum Domini - fragm. XIV

  Słowo Boże i powołania 77. Przez podkreślenie, że nieodłącznym wymogiem wiary jest pogłębianie więzi z Chrystusem, Słowem Bożym pośród nas, Synod chciał również uwypuklić fakt, że to Słowo wzywa każdego osobiście, ukazując w ten sposób, że samo życie jest powołaniem w odniesieniu do Boga. Oznacza to, że im bardziej pogłębiamy naszą osobistą więź…

  więcej
 • 28 kwietnia 2012

  POWOŁANIA DAREM MIŁOŚCI BOGA

  Orędzie Benedykta XVI na 49. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Drodzy Bracia i Siostry! Czterdziesty dziewiąty Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 29 kwietnia 2012 roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną, to zaproszenie do refleksji na temat: Powołania darem miłości Boga. Źródłem każdego doskonałego daru jest Bóg-Miłość. Bó…

  więcej
 • 20 kwietnia 2012

  Objawienie Boże a objawienia prywatne

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 16(169) www.adalbertus.gda.pl   Objawienie Boże a objawienia prywatne List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną   Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu! Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o sw…

  więcej
 • 8 kwietnia 2012

  Orędzie Wielkanocne Ks. Arcybiskupa Metropolity

  Orędzie Wielkanocne Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia transmitowane przez TVP 1 w Wielką Sobotę o godz. 20.00 Bracia i Siostry, 1. Wielkanocne Orędzie kieruję z Katedry Oliwskiej zwanej Wawelem Północy. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dla historii Pomorza czasem szczególnym. Jak podają kroniki to właśnie we W…

  więcej
 • 16 marca 2012

  Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 11(164) www.adalbertus.gda.pl Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku Wiary oraz wypracowanie ważnych dokumentów były głównymi zagadnieniami 357. zebrania plenarnego Episkopatu. Odbywało się ono 13 oraz 14 marca 2012 r. w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów gości z następujących krajów: z Białoru…

  więcej
 • 8 marca 2012

  Verbum Domini - fragm. XIII

  SŁOWO BOŻE W ŻYCIU KOŚCIOŁA Spotkać Słowo Boże w Piśmie świętym 72. Jeśli jest prawdą, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla głoszenia, słuchania i celebrowania słowa Bożego, jest również prawdą, że to spotkanie powinno być przygotowane w sercach wiernych, a przede wszystkim pogłębione i przyswojone. Życie chrześcijańskie cechuje bowie…

  więcej
 • 22 lutego 2012

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Pos…

  «Troszczmy się o siebie wzajemnie,  by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24) Bracia i siostry! Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, zarówno os…

  więcej
 • 16 lutego 2012

  Verbum Domini - fragm. XII

  Słowo Boże i Liturgia Godzin 62. Jedną z form modlitwy, w których Pismo święte odgrywa główną rolę, jest niewątpliwie Liturgia Godzin. Ojcowie synodalni stwierdzili, że stanowi ona „uprzywilejowaną formę słuchania słowa Bożego, ponieważ w niej wierni stykają się z Pismem świętym oraz z żywą Tradycją Kościoła”.[221] Trzeba przede wszystkim przypomn…

  więcej
 • 8 lutego 2012

  Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła

  Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego 11.02.2012 «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17, 19) Drodzy bracia i siostry! Z okazji Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, pragnę ponowić moją duchową bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy przebywają w szp…

  więcej
 • 1 lutego 2012

  Życie konsekrowane w Kościele naszym domu

  ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE NASZYM DOMU List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2012 r. Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Jak w każde święto Ofiarowania Pańskiego, tak i dziś kierujemy do Was słowo pasterskie w związku z przeżywanym Dniem Życia Konsekrowanego. Chcemy, aby nasze słowa dotarły do każdej i każdego z…

  więcej
 • 28 stycznia 2012

  Verbum Domini - fragm. XI

  Sakramentalność słowa 56. Ponowne odkrycie sprawczego charakteru słowa Bożego w działaniu sakramentalnym i pogłębienie związku Słowa z Eucharystią wiodą nas do znaczącego tematu, który wyłonił się podczas Zgromadzenia Synodu, a dotyczy sakramentalności słowa.[195] Warto w tym kontekście przypomnieć, że papież Jan Paweł II mówił o „sakramentalnym …

  więcej
 • 1 stycznia 2012

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Świato…

  Źródło: Radio Watykańskie www.rv.pl Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2012 r. Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju 1. POCZĄTEK NOWEGO ROKU, którym Bóg obdarza ludzkość, jest dla mnie zachętą do złożenia wszystkim, z wielką ufnością i miłością, specjalnych życzeń, aby okres, który mamy przed s…

  więcej
 • 3 grudnia 2011

  Verbum Domini - fragm. X

  CZĘŚĆ DRUGA - VERBUM IN ECCLESIA „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” ( J 1, 12) SŁOWO BOŻE I KOŚCIÓŁ Kościół przyjmuje Słowo 50. Pan wypowiada swoje Słowo, aby przyjęli Je ci, którzy zostali stworzeni właśnie „przez” to samo Słowo. „Przyszło do swojej własności” (J 1, 11); od początku Słowo nie jest…

  więcej
 • 13 listopada 2011

  List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla c…

  List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji) Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 1. Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci modlitewnej o zmarłych. Liczniej uczestniczymy we Mszach Świętych sprawowanych za zmarłych i odwiedzamy cmentarze, zatrzymując się w miejscach, gdzie spoczyw…

  więcej
 • 23 października 2011

  Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2…

  Źródło: www.ekai.pl „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie zaakcentował konieczność ponownego oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan” (list aposto…

  więcej
 • 21 października 2011

  Komunikat z 356. Zebrania Plenarnego KEP

  Źródło Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 41(143) www.adalbertus.gda.pl W 33. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, w tygodniu poprzedzającym pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski raz jeszcze dziękowali Bogu za jego beatyfikację. 1. Obrady plenarne…

  więcej
 • 17 października 2011

  List apostolski Benedykta XVI w formie «motu prop…

  Źródło: Radio Watykańskie www.rv.pl List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary [dokumentacja] 1. „PODWOJE WIARY” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo B…

  więcej
 • 2 października 2011

  JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK MODLITWY

  {youtube}KPjRuE6Fe6Y{/youtube}   Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy List Pasterski Episkopatu Polski na XI Dzień Papieski – 9 października 2011 r. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” – słowa Chrystusa z dzisiejszej liturgii (J 15, 16). Drodzy Bracia i Siostry! Przejmująca jest troska o winnicę, o której Ch…

  więcej
 • 30 września 2011

  Verbum Domini - fragm. IX

  Biblia i ekumenizm 46. Synod, mając świadomość tego, że fundamentem Kościoła jest Chrystus, Słowo Boże, które stało się ciałem, zwrócił uwagę na zasadniczą rolę studiów biblijnych w dialogu ekumenicznym mającym na celu pełne wyrażenie jedności wszystkich wierzących w Chrystusa.[151] W samym Piśmie świętym znajdujemy bowiem żarliwą modlitwę Jezusa…

  więcej
 • 17 września 2011

  Verbum Domini - fragm. VIII

  „Mroczne” karty Biblii 42. W kontekście relacji między Starym i Nowym Testamentem Synod zajął się również kwestią tych stronic Biblii, które wydają się mroczne i trudne ze względu na opisywaną w nich niekiedy przemoc i niemoralność. W odniesieniu do tego trzeba przede wszystkim pamiętać, że Objawienie biblijne jest głęboko zakorzenione w historii…

  więcej
 • 4 września 2011

  List Pasterski Episkopatu Polski z okazji Tygodni…

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 34(136) www.adalbertus.gda.pl Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia, Kochani Rodzice, Nauczyciele polskich szkół i przedszkoli, Wszyscy, którym droga jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży! Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niedzielną Mszą św. inaugurujemy ten szczególny czas, tak …

  więcej
 • 1 września 2011

  Verbum Domini - fragm. VII

  Niebezpieczeństwo dualizmu i hermeneutyka zsekularyzowana 35. W tym względzie należy zasygnalizować, że istnieje dziś poważne ryzyko powstania dualizmu w podejściu do świętych Pism. Rozróżnianie dwóch poziomów badania Biblii nie ma bowiem na celu ich rozdzielania ani przeciwstawiania, ani po prostu zestawiania. Występują one jedynie we wzajemnym …

  więcej
 • 28 lipca 2011

  Verbum Domini - fragm. VI

  HERMENEUTYKA PISMA ŚWIĘTEGO W KOŚCIELE Kościół właściwym miejscem hermeneutyki Biblii 29. Innym wielkim tematem, który wyłonił się podczas Synodu, a na którym pragnę obecnie skupić uwagę, jest interpretacja Pisma świętego w Kościele. Właśnie ścisły związek między słowem i wiarą wskazuje, że autentyczna hermeneutyka Biblii jest możliwa tylko w wie…

  więcej
 • 8 lipca 2011

  Verbum Domini - fragm. V

  ODPOWIEDŹ DANA PRZEZ CZŁOWIEKA BOGU, KTÓRY PRZEMAWIA Powołani do Przymierza z Bogiem 22. Uwydatniając różne formy słowa, mogliśmy zobaczyć, na ile sposobów Bóg przemawia i wychodzi naprzeciw człowiekowi, dając się poznać w dialogu. Z pewnością, jak słusznie stwierdzili ojcowie synodalni, „dialog, gdy dotyczy Objawienia, zakłada prymat słowa Bożego…

  więcej
 • 15 czerwca 2011

  Verbum Domini - fragm. IV

  Eschatologiczny wymiar słowa Bożego 14. Wszystko to wyraża świadomość Kościoła, że Jezus Chrystus jest ostatecznym Słowem Boga; jest On „Pierwszy i Ostatni” (Ap 1, 17). On nadał stworzeniu i historii ostateczny sens. Dlatego naszym powołaniem jest życie w czasie, mieszkanie w Bożym świecie stworzonym w tym eschatologicznym rytmie Słowa. „Toteż ch…

  więcej
 • 4 czerwca 2011

  Verbum Domini - fragm. III

  Stworzenie człowieka 9. Rzeczywistość rodzi się zatem ze Słowa jako creatura Verbi, a powołaniem wszystkiego jest służba Słowu. Świat stworzony jest miejscem, w którym rozgrywa się cała historia miłości Boga i Jego stworzenia. Zbawienie człowieka jest więc przyczyną wszystkiego. Spoglądając na wszechświat w perspektywie dziejów zbawienia, odkrywa…

  więcej
 • 19 maja 2011

  Verbum Domini - fragm. II

  Prolog Ewangelii św. Jana jako przewodnik 5. Pragnę, aby dzięki tej adhortacji apostolskiej owoce Synodu wywarły skuteczny wpływ na życie Kościoła: na osobistą więź ze świętymi Pismami, na ich interpretację w liturgii i katechezie, a także w badaniach naukowych, aby Biblia nie była słowem z przeszłości, lecz słowem żywym i aktualnym. Dlatego zamie…

  więcej
 • 14 maja 2011

  POWOŁANIE W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

  POWOŁANIE W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA ORĘDZIE BENEDYKTA XVI NA 48. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 15 MAJA 2011 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Temat: Proponować powołania w Kościele lokalnym Drodzy bracia i siostry! 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 15 maja 2011 roku, w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, stanowi zaprosz…

  więcej
 • 5 maja 2011

  Verbum Domini - fragm.I

  VERBUM DOMINI - o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich. WPROWADZENIE 1. SŁOWO PANA trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę” (1 P 1, 25; por. Iz 40, 8). To stwierdzenie z Pierwszego Listu …

  więcej
 • 23 kwietnia 2011

  Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego na Uro…

  Orędzie Wielkanocne Metropolity Gdańskiego na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Wielkanoc 2011 „Alleluja, Jezus żyje.  Już Go dłużej grób nie kryje”       (z pieśni Wielkanocnej)                                                                      Umiłowani Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie! Od dwudziestu wieków Kościół ogłasza swoje …

  więcej
 • 19 marca 2011

  Komunikat z 354. zebrania plenarnego KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 11(113) www.adalbertus.gda.pl W dniach 15 i 16 marca 2011 r. w Zakopanem odbyło się 354. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu uczestniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. Spotkanie odbywało …

  więcej
 • 11 marca 2011

  PRZYJACIEL BOGA I ORĘDOWNIK NASZYCH SPRAW

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 10(112) www.adalbertus.gda.pl PRZYJACIEL BOGA I ORĘDOWNIK NASZYCH SPRAW List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 1. Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jan…

  więcej
 • 5 marca 2011

  Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011

  Źródło: Radio Watykańskie „Z Chrystusem jesteście pogrzebani w Chrzcie, z Nim jesteście także wskrzeszeni” (por. Kol 2,12) Drodzy bracia i siostry, Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym, dlatego z radością kieruję do was słowo, aby był on przeżywany z należnym zaan…

  więcej
 • 3 marca 2011

  Sacramentum Caritatis - fragm. VIII

  ZAKOŃCZENIE 94. Drodzy Bracia i Siostry, Eucharystia jest źródłem wszelkiej formy świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! Od św. Ignacego z Antiochii do św. Augustyna, od św. Antoniego Opata do św. Benedykta, od św. Franciszka z Asyż…

  więcej
 • 15 lutego 2011

  Sacramentum Caritatis - fragm. VII

  EUCHARYSTIA, TAJEMNICA, KTÓRĄ SIĘ GŁOSI Eucharystia i misja 84. W homilii wygłoszonej podczas celebracji eucharystycznej, w której dałem uroczysty początek mej posłudze na Katedrze Piotrowej, powiedziałem: „Nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dz…

  więcej
 • 5 lutego 2011

  XIX Światowy Dzień Chorego

  Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez sługę Bożego Jana Pawła II 13 maja 1992 r., w 11. rocznicę zamachu na jego życie na Placu św. Piotra. W specjalnym liście skierowanym do ówczesnego Przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego Ojciec Święty wyznaczył datę 11 lutego na coroczne jego obchody…

  więcej
 • 2 lutego 2011

  Sacramentum Caritatis - fragm. VI

  CZĘŚĆ TRZECIA   EUCHARYSTIA, MISTERIUM ŻYCIA „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)   EUCHARYSTYCZNA FORMA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO   Rozumna służba Boża – logiké latreía (Rz 12,1) 70. Pan Jezus, stawszy się dla nas chlebem prawdy i miłości, mówiąc o darze swego życia…

  więcej
 • 29 stycznia 2011

  Odwaga pójścia za Jezusem

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 4(106) www.adalbertus.gda.pl   KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI „Odwaga pójścia za Jezusem”. List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego 2011 r. Siostry i Bracia w Chrystusie! Kolejny Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony jak co roku w Święto Ofiarowania Pańskiego, to szcze…

  więcej
 • 19 stycznia 2011

  Sacramentum Caritatis - fragm. V

  ACTUOSA PARTICIPATIO Autentyczne uczestnictwo 52. Sobór Watykański II słusznie położył szczególny nacisk na czynne, pełne i owocne uczestnictwo całego Ludu Bożego w celebracji eucharystycznej[155]. Na pewno odnowa dokonana w minionych latach przyczyniła się do znaczącego postępu, jak tego pragnęli Ojcowie soborowi. Niemniej jednak nie powinniśmy …

  więcej
 • 12 stycznia 2011

  Sacramentum Caritatis - fragm. IV

  EUCHARYSTIA I ESCHATOLOGIA Eucharystia: dar dany człowiekowi, który jest w drodze 30. Jeśli prawdą jest, że sakramenty są rzeczywistością, która przynależy do Kościoła pielgrzymującego w czasie[99] ku pełnemu ukazaniu się zwycięstwa Chrystusa zmartwychwstałego, to jest również prawdą, że szczególnie w liturgii eucharystycznej jest już nam dane up…

  więcej
 • 29 grudnia 2010

  Sacramentum Caritatis - fragm. III

  III. EUCHARYSTIA I NAMASZCZENIE CHORYCH 22. Jezus nie tylko posłał swych uczniów, by uzdrawiali chorych (por. Mt 10, 8; Łk 9, 2; 10, 9), ale także ustanowił do tego celu specjalny sakrament: Namaszczenie chorych[66]. List św. Jakubapotwierdza obecność tego sakramentalnego gestu już w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej (por. 5, 14-16). O ile Euc…

  więcej
 • 25 grudnia 2010

  "Verbum caro factum est" (J 1,14)

  Źródło: www.rv.pl Papieskie orędzie na Boże Narodzenie „Verbum caro factum est” – A słowo stało się ciałem (J 1,14) Drodzy bracia i siostry, którzy słyszycie mnie w Rzymie i na całym świecie, z radością ogłaszam wam orędzie Bożego Narodzenia: Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by zamieszkać między nami. Bóg nie jest daleko: jest blisko, co więc…

  więcej
 • 21 grudnia 2010

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy D…

  Źródło: www.rv.pl "Wolność religijna drogą do pokoju". Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 2011 1. NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU pragnę wszystkim i każdemu z osobna złożyć życzenia – są to życzenia pogody ducha i pomyślności, ale przede wszystkim życzenia pokoju. Również ten rok, który dobiega końca, niestety nie był wolny od prześladowań, d…

  więcej
 • 17 grudnia 2010

  Sacramentum Caritatis - fragm. II

  DUCH ŚWIĘTY I EUCHARYSTIA Jezus i Duch Święty 12. Swoim słowem oraz chlebem i winem sam Pan udzielił nam istotnych elementów nowego kultu. Kościół, Jego Oblubienica, jest wezwany do celebrowania uczty eucharystycznej, dzień po dniu, na Jego pamiątkę. Wpisuje w ten sposób odkupieńczą ofiarę swego Oblubieńca w historię ludzi i na sposób sakramental…

  więcej
 • 7 grudnia 2010

  Sacramentum Caritatis - fragm. I

  POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC ORAZ DO WSZYSTKICH WIERNYCH O EUCHARYSTII, ŹRÓDLE I SZCZYCIE ŻYCIA I MISJI KOŚCIOŁA WPROWADZENIE 1. Sakrament miłości[1], Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego sieb…

  więcej
 • 5 grudnia 2010

  Komunikat z Sesji Rady Stałej KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 48(98) www.adalbertus.gda.pl Komunikat z sesji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 1. Po zakończeniu rekolekcji Episkopatu na Jasnej Górze, członkowie Rady Stałej zebrali się w dniu 25 listopada 2010 r. w Zakopanem, w Domu Episkopatu „Księżówka”, który w tym roku obchodzi setną rocznicę założenia.…

  więcej
 • 23 października 2010

  "Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znacz…

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 42(92) www.adalbertus.gda.pl Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2010 Drodzy bracia i siostry! Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję do odnowion…

  więcej
 • 3 października 2010

  Komunikat z 353. zebrania KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskij Nr 39(89) www.adalbertus.gda.pl   Komunikat z 353. Zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 28 i 29 września 2010 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie na 353. Zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik. Po raz pierwszy wziął w nich udział ab…

  więcej
 • 5 września 2010

  "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32)

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 35(85) www.adalbertus.gda.pl „POZNACIE PRAWDĘ, A PRAWDA WAS WYZWOLI” (J 8,32) List Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły 1. Chrystus naszym jedynym Nauczycielem i Wychowawcą W pierwszą niedzielę września uczestniczymy w Eucharystii, wypowiadając Panu Bogu naszą wdzięczność…

  więcej
 • 28 sierpnia 2010

  Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na …

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 34(84) www.adalbertus.gda.pl   KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 25.08.2010 - Komunikat z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze Biskupi diecezjalni Kościoła Katolickiego w Polsce zebrali się na Jasnej Górze w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w celu omówienia bieżą…

  więcej
 • 31 lipca 2010

  "Abstynencja jest darem miłości"

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 30(80) www.adalbertus.gda.pl KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 „Abstynencja jest darem miłości” Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie Panu! Rok 2010 zapisze się w historii naszej ojczyzny przedziwnym splotem chwi…

  więcej
 • 28 czerwca 2010

  Komunikat z 352. Zebrania Plenarnego KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 25(75) www.adalbertus.gda.pl   W Olsztynie na Warmii, a następnie we Fromborku, odbyło się w dniach od 18 do 20 czerwca 2010 r. 352. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abp. Józefa Kowalczyk…

  więcej
 • 30 maja 2010

  "Niech przemawia do nas świadectwo Księdza Jerzeg…

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 21(71) www.adalbertus.gda.pl List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki „Niech przemawia do nas świadectwo Księdza Jerzego” Siostry i Bracia! Umiłowani w Chrystusie Panu! W najbliższą niedzielę, 6 czerwca, wysłannik Ojca Świętego, Abp Angelo Amato, Pref…

  więcej
 • 15 kwietnia 2010

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 47. Świato…

  Źródło: Radio Watykańskie www.rv.pl ORĘDZIE BENEDYKTA XVI NA 47. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA, 25 KWIETNIA 2010 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA POWOŁANIE W SŁUŻBIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA Temat: Świadectwo wzbudza powołania.   Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry! 47 Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który prze…

  więcej
 • 14 kwietnia 2010

  NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ!

  NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ! List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj świętego Piotra i Apostołów głoszących radosną Nowinę: „Jezusa – człowieka, którego wy przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. My jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, n23-24…

  więcej
 • 5 kwietnia 2010

  Żyć zmartwychwstaniem Chrystusa!

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskien Nr 13(63) www.adalbertus.gda.pl   Wielkanocy list Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II! Czcigodni Kapłani! Siostry i Bracia! Tak niedawno z ust św. Piotra słyszeliśmy po trzykroć wypowiedziane słowa: „nie znam tego człowieka", a…

  więcej
 • 4 kwietnia 2010

  Niech prawda o Zmartwychwstaniu umacnia nasze życ…

  Źródło: Radio Watykańskie www.rv.pl Prymas Polski: niech prawda o Zmartwychwstaniu umacnia nasze życie „Życzę, by prawda o Zmartwychwstaniu oświecała, umacniała i ożywiała nasze życie” – mówi Prymas Polski abp Henryk Muszyński w świątecznym przesłaniu do Polaków. Po raz kolejny życzenia hierarchy zostały przekazane za pośrednictwem portalu YouTube…

  więcej
 • 25 marca 2010

  Orędzie Benedykta XVI na XXV ŚDM

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 12(62) www.adalbertus.gda.pl „Nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne?” Drodzy przyjaciele, W tym roku przypada dwudziesta piąta rocznica ustanowienia Światowego Dnia Młodzieży, który Czcigodny Jan Paweł II chciał, aby był dorocznym spotkaniem młodych wierzących ludzi z całego świa…

  więcej
 • 13 marca 2010

  Komunikat z 351. Zebrania Plenarnego KEP

  Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 10(60) www.adalbertus.gda.pl KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI Komunikat z 351. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski W dniach 8 i 9 marca 2010 r. odbyło się w Warszawie 351. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Ucze…

  więcej
 • 3 marca 2010

  Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski d…

   Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny z niepokojem odbiera informacje związane z przygotowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Budzi ona uzasadnione obawy rodziców, wielu środowisk społecznych, a zwłaszcza organizacji rodzinnych. W trakcie prac nad ustawą nie zostały uwzględnione postulaty Zespołu ds. Rodziny działającego…

  więcej
 • 11 lutego 2010

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Pos…

  «Jawną się stała sprawiedliwość Boża (...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 21-22) Drodzy bracia i siostry! Każdego roku przy okazji Wielkiego Postu Kościół zachęca nas do szczerego przeanalizowania własnego życia w świetle wskazań Ewangelii. W tym roku pragnę wam przedstawić parę refleksji, dotyczących rozległego zagadnienia sprawiedliwości…

  więcej
 • 3 lutego 2010

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XVIII Świa…

  Drodzy bracia i siostry! 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w bazylice watykańskiej obchodzony będzie XVIII Światowy Dzień Chorego. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wiąże się on z 25. rocznicą utworzenia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jest to dodatkowy motyw dziękowania Bogu za dotychczas …

  więcej
 • 15 stycznia 2010

  BEZCENNE DOBRO JĘZYKA OJCZYSTEGO

  Źródło: BIULETYN ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ Nr 2(52) www.adalbertus.gda.pl List Pasterski Episkopatu Polski Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! Ewangelia dzisiejszej niedzieli przeniosła nas na wesele do Kany Galilejskiej. Obecny tam Chrystus ukazał swoją boską moc, zamieniając wodę w wino, aby w życiu nowożeńców nie zabrakło miłości i sz…

  więcej
 • 1 stycznia 2010

  Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 43. Świato…

  JEŚLI CHCESZ KRZEWIĆ POKÓJ, STRZEŻ DZIEŁA STWORZENIA 1. Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku pragnę złożyć najgorętsze życzenia pokoju wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, rządzącym państwami i ludziom dobrej woli na całym świecie. Wybrany przeze mnie temat tego XLIII Światowego Dnia Pokoju, brzmi: Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia…

  więcej
 • 24 grudnia 2009

  Słowo Metropolity Gdańskiego na Święta Bożego Nar…

  W Dzień Bożego Narodzenia stajemy wobec wielkiej tajemnicy Bożej Miłości. W Betlejem, w nędznej stajence, narodził się oczekiwany Mesjasz. Jego przyjście na świat zapowiedział przed wiekami prorok Micheasz: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od …

  więcej
 • 22 listopada 2009

  List Metropolity Gdańskiego z okazji dnia modlitw…

  Drodzy Bracia Kapłani, umiłowani w Panu Siostry i Bracia! 1. Królewska godność Chrystusa Niedziela Chrystusa Króla kończy rok kościelny. Za tydzień pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy kolejny cykl przeżywania, zwłaszcza w liturgii, wszystkiego, co Bóg uczynił i czyni dla naszego wiecznego dobra. Jeżeli dziś czcimy Jezusa Chrystusa jako króla, …

  więcej
 • 17 października 2009

  Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny

  Całość artykułu dostępna na stronie: http://www.niedziela.pl/ „W jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21, 24) {mosimage}W tę niedzielę poświęconą misjom, zwracam się przede wszystkim do was, bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej, a także do was, bracia i siostry całego Ludu Bożego, by każdego z was zachęcić do odnowienia w sobie świadomości …

  więcej
 • 12 lipca 2009

  CARITAS IN VERITATE

  Poniżej przedstawiamy fragment najnowszej encykliki Papieża Benedykta XVI. Całość encykliki w języku polskim dostępna jest na stronie Watykanu.   ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŚWIECKICH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MI…

  więcej
 • 13 grudnia 2008

  Dokument Kongregacji Nauki Wiary o bioetyce

  Watyka/ Warszawa, 12.12.2008 „Kościół patrzy na badania naukowe z nadzieją, życząc sobie, aby liczni chrześcijanie przyczyniali się do postępu biomedycyny i dawali świadectwo wiary w tej dziedzinie. Pragnie ponadto, aby z rezultatów tych badań można było korzystać również w regionach ubogich i doświadczonych przez choroby, aby zaradzić potrzebo…

  więcej
 • 2 grudnia 2008

  Troska o życie w różnych jego wymiarach hasłem no…

    Wprowadzenie w parafiach celebracji Słowa Bożego, częstsze korzystanie z błogosławieństw liturgicznych, ukazujących bogactwo odniesień do życia, a także tworzenie parafialnych klubów krwiodawstwa, rozwijanie wolontariatu młodzieżowego i duchowa adopcja dziecka poczętego – to niektóre z zagadnień, na podjęcie których wskazuje temat nowego roku du…

  więcej
 • 2 grudnia 2008

  Prześladowani za wiarę [fragmenty raportu]

  Afganistan Utożsamianie chrześcijan z obcymi wojskami prowadzi do utrzymywania się wrogiej atmosfery wobec afgańskiej wspólnoty chrześcijańskiej, którą można istotnie określić jako „katakumbową”. Jedyni chrześcijanie, którzy publicznie wyznają swoją wiarę, to dyplomaci. Zaś jedynym dopuszczonym publicznym kościołem jest kaplica znajdująca się wewn…

  więcej
 • 29 sierpnia 2008

  Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnych

  Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnychz Jasnej Góry W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, a następnie odbyło się spotkanie biskupów diecezjalnych. 1. Biskupi wyrazili zatroskanie o pokój na Kaukazie i solidarność z narodem gruzińskim oraz ze …

  więcej
 • 27 sierpnia 2008

  Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnych

  Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnychz Jasnej Góry W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, a następnie odbyło się spotkanie biskupów diecezjalnych. 1. Biskupi wyrazili zatroskanie o pokój na Kaukazie i solidarność z narodem gruzińskim oraz ze …

  więcej
 • 24 lipca 2008

  Apel Zespołu Apostolstwa Trzeźwości KEP na sierpi…

  Uczeń Chrystusa – Apostołem Trzeźwości Apel Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski na sierpień 2008 Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Stajemy u progu sierpnia, miesiąca symbolicznego, który w historii naszej ojczyzny naznaczony jest heroiczną walką o wolność i godność, walką o wiarę i nadzieję na życie w bezpiec…

  więcej
 • 11 kwietnia 2008

  Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Pol…

  10.04.2008 - Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski Od pewnego czasu odnotowuje się w środkach społecznego przekazu niepokojące sygnały, sugestie czy nawet żądania podważające kompetencję Stolicy Apostolskiej w dziedzinie obsadzania stolic biskupich. Tego typu działania stanowią niedopuszczalną metodę wywierania nacisku na wewnętr…

  więcej
 • 17 lutego 2008

  LIST PASTERSKI METROPOLITY GDAŃSKIEGO

  LIST PASTERSKI METROPOLITY GDAŃSKIEGO NA WIELKI POST R. P. 2008 „To jest mój Syn umiłowany ... Jego słuchajcie” (Mt 17, 5) Słowa Boga Ojca o Jezusie Chrystusie. SIOSTRY I BRACIA ! To już druga niedziela Wielkiego Postu w Roku Pańskim 2008. Krzyż, na którym umiera Chrystus – jawi się przed nami jako centralna prawda …

  więcej
 • 29 października 2007

  DYSPENSA

  DYSPENSA NA DZIEŃ 2 LISTOPADA 2007Niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego w piątek, tj. 2 listopada 2007 r., w tym również od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.Uzasadnieniem dyspensy są częste podróże wiernych, a także odwiedzanie naszych rodzin, co utrudnia zachowanie przepisów Kościoła…

  więcej
 • 20 października 2007

  Oświadczenie Rady Naukowej Konferencji Episkopatu…

  Oświadczenie Rady Naukowej Konferencji Episkopatu PolskiOd czasu, kiedy naukowcom udało się doprowadzić do powstania ludzkiego życia w warunkach laboratoryjnych, ludzki zarodek stał się przedmiotem różnorodnych eksperymentów. Ostatnie doniesienie o zaakceptowaniu przez brytyjską placówkę HFEA (The Human Fertilisation and Embryology Authority) twor…

  więcej
 • 12 października 2007

  Słowo biskupów polskich przed wyborami parlamenta…

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBRO WSPÓLNESŁOWO BISKUPÓW POLSKICHPRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI 2007 ROKUDrodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,Zbliżające się wybory parlamentarne są okazją do przypomnienia najważniejszych zasad nauki społecznej Kościoła dotyczących życia obywatelskiego oraz skłaniają nas do refleksji nad jakością polskiej polityki i nad prz…

  więcej
 • 12 października 2007

  K o m u n i k a t Kościelnej Komisji Historycznej

  11.10.2007 - Kościelna Komisja Historyczna zakończyła prace i przedłożyła Prezydium KEP sprawozdanie końcoweK o m u n i k a t Kościelna Komisja Historyczna, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, zakończyła prace 10 października 2007 r., i za pośrednictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, przedłożyła Prezydium KEP sprawozdanie końcowe.Komisja z…

  więcej
 • 7 października 2007

  List Episkopatu Polski na VII Dzień Papieski w Oj…

  „JAN PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIEKA”„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1,7)UMIŁOWANI W PANU SIOSTRY I BRACIA!1. Nowy wiek – czas troski o godność człowiekaW najbliższą niedzielę, 14 października, Polacy będą dziękować Panu Bogu za Osobę Jana Pawła II. Będzie to już VII Dzień Papieski. Zaczęliśmy …

  więcej
 • 15 września 2007

  Słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania…

  „NADPRZYRODZONY KRWIOBIEG MIŁOŚCI”Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!1. Ostatnie słowa dzisiejszej Ewangelii są jednoznaczne i wymagające: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16, 13). Co to znaczy? To znaczy, że albo w życiu opowiadamy się po stronie Boga i miłości, albo po stronie przemijających dóbr tego świata. Każdy z nas pragnie ocalić swo…

  więcej
 • 2 marca 2006

  Z encykliki DEUS CARITAS EST Ojca Świętego Benedy…

  20. Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym. Również Kościół jako wspólnota winien wprowadza…

  więcej
 • 1 marca 2006

  Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post A.D. 2006

  Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi (por. Mt 9, 36) Umiłowani Bracia i Siostry!Wielki Post jest okresem najbardziej sprzyjającym wewnętrznej pielgrzymce do Tego, który jest źródłem miłosierdzia. Jest to pielgrzymka po pustyni naszego ubóstwa, w której On sam nam towarzyszy, wspierając nas w drodze ku radości Wielkiej Nocy. Nawet w „ciemnej d…

  więcej
 • 8 lutego 2006

  O etyce dziennikarskiej refleksji parę

  Jestem pełen uznania dla dziennikarskiego etosu. I ze wzruszeniem czytam jakże niekiedy wspaniałe reportaże pisane i nagrywane w okolicznościach zagrażających życiu. Można byłoby wiele na ten temat pisać. Niemniej jednak nie można zapominać, że praca dziennikarza jest jedną z najlepiej opłacanych. I z tego względu mogą się krzyżować motywacje, a w…

  więcej
 • 4 lutego 2006

  KOMUNIKAT Z 334. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI …

  W dniu 31. stycznia 2006 roku biskupi polscy zgromadzili się na 334. zebraniu plenarnym w Warszawie. Obradami kierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abpa Józefa Kowalczyka. 1. Zebranie przypadło w dniach żałoby po katastrofie budowlanej w Chorzo-wie, która zjednoczyła w bólu …

  więcej
 • 30 września 2005

  KOMUNIKAT Z 333. ZEBRANIA PLENARNEGOKONFERENCJI E…

  W dniach 22-24 września 2005 roku biskupi polscy spotkali się na zebraniu plenarnym we Wrocławiu, które rozpoczęli nabożeństwem eucharystycznym w miejscowej katedrze. Pracami kierował abp Józef Michalik w obecności abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Gości z Ukrainy i z Niemiec. Bezpośrednią okazją zgromadzenia się Episko…

  więcej
 • 30 września 2005

  Komunikat z okazji 15-lecia wznowienia działalnoś…

  W tym roku mija 15 lat od wznowienia w Polsce działalności kościelnej organizacji noszącej nazwę Caritas Polska. Powołano ją na nowo do istnienia w dniu 10 października 1990 roku, jako duszpasterską instytucję charytatywną Konfe-rencji Episkopatu Polski.Do podstawowych zadań Kościoła obok nauczania Ewangelii, uświęcania i budowania wspólnoty należ…

  więcej
 • 24 września 2005

  Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski w spra…

  Biskupi zgromadzeni we Wrocławiu na 333. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski zwracają się do wszystkich wiernych, aby udział w niedzielnych wyborach do parlamentu stał się wyrazem naszej odpowiedzialności za Ojczyznę, dojrzałości obywatelskiej i troski o dobro wspólne. Kształt polskiej demokracji zależy w dużym stopniu od osób, które …

  więcej
 • 6 września 2005

  INSTRUMENTUM LABORIS - Wystrój miejsc kultu

  W Lineamentach przypomina się również o roli sztuki. Wystrój, który jest związany z Liturgią Eucharystii, wyraża wiarę w misterium i przyczynia się do jej ożywienia w duchownych oraz w wiernych. Przejawia się on w odpowiedniej organizacji przestrzeni sakralnej, stosownym usytuowaniu tabernakulum i miejsca przewodniczenia, a także w trosce o wiele …

  więcej
 • 29 sierpnia 2005

  INSTRUMENTUM LABORIS- Poczucie sacrum w Eucharyst…

  Istotne owoce reformy liturgicznej przeprowadzonej w duchu Soboru Watykańskiego II nie budzą wątpliwości. Albowiem liturgia posoborowa sprzyja aktywnemu, świadomemu i owocnemu uczestnictwu wiernych w Świętej Ofierze ołtarzaJednak, jak pokazują odpowiedzi pochodzące z wielu krajów, zauważa się zarówno wśród duchownych, jak i wiernych świeckich uchy…

  więcej
 • 27 sierpnia 2005

  Z życia Kościoła - SŁOWO RADY STAŁEJ I BISKUPÓW D…

  SŁOWO RADY STAŁEJ I BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY W dniu 25 sierpnia 2005 roku obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupi Diecezjalni. W Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, biskupi uczestniczyli we Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Dziwisza, metropolity krakowsk…

  więcej
 • 22 sierpnia 2005

  INSTRUMENTUM LABORIS - Śpiew liturgiczny

  61. Lud Boży, zgromadzony w domu Pańskim, wyraża dziękczynienie i uwielbienie słowami, słuchaniem, milczeniem i śpiewem.Wiele odpowiedzi na Lineamenta domaga się stosownego śpiewu podczas Mszy św. i adoracji. Trzeba zabiegać o to, by wierni znali najważniejsze pieśni chorału gregoriańskiego. Jest on skomponowany na miarę każdego człowieka, bez wzg…

  więcej
 • 20 sierpnia 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Zakończenie

  59. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! Kilka lat temu obchodziłem pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Doznaję dziś łaski, że dane mi jest ofiarować Kościołowi tę Encyklikę o Eucharystii w Wielki Czwartek przypadający w dwudziestym piątym roku mojej posługi Piotrowej. Czynię to z sercem pełnym wdzięczności. Od ponad pół wieku, …

  więcej
 • 16 sierpnia 2005

  INSTRUMENTUM LABORIS - Negatywne zjawiska związan…

  27. Negatywne zjawiska związane ze sprawowaniem Eucharystii, o których również wspomina się w odpowiedziach na Lineamenta, zaburzają i ranią komunię Kościoła. Temat ten, o którym wspominał Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, a który został podjęty w sposób szczególny w Instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów …

  więcej
 • 11 sierpnia 2005

  INSTRUMENTUM LABORIS- dane statystyczne o Kościele

  Najbliższe XI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, które odbędzie się w dniach od 2 do 23 października 2005 r., na temat: "Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła", zostało poprzedzone fazą przygotowawczą, w którą zaangażował się cały Kościół katolicki na świecie między innymi dzięki nauczaniu Jana Pawła II, który promulgował E…

  więcej
 • 11 sierpnia 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział VI

  W SZKOLE MARYI, «NIEWIASTY EUCHARYSTII» 53. Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła. W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, uznając Najświętszą Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa, włączyłem do …

  więcej
 • 4 lipca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział V

  ROZDZIAŁ V PIĘKNO CELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ 47. Opis ustanowienia Eucharystii w Ewangeliach synoptycznych porusza prostotą i «dostojnością», z jaką Jezus w wieczór Ostatniej Wieczerzy ustanawia ten wielki Sakrament. Istnieje pewien epizod, który w pewnym sensie jest preludium: namaszczenie w Betanii. Pewna kobieta, utożsamiona przez Jana z Mari…

  więcej
 • 28 czerwca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział IV

  ROZDZIAŁ IV EUCHARYSTIA A KOMUNIA KOŚCIELNA 34. Zgromadzenie nadzwyczajne Synodu Biskupów w 1985 r. uznało «eklezjologię komunii» za centralną i podstawową ideę zawartą w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Kościół pielgrzymujący tu na ziemi jest wezwany do podtrzymywania i pogłębiania zarówno komunii z Bogiem w Trójcy Jedynym, jak i komunii mi…

  więcej
 • 21 czerwca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział III

  ROZDZIAŁ III APOSTOLSKI CHARAKTER EUCHARYSTII I KOŚCIOŁA 26. Jeżeli, jak to przypomniałem powyżej, Eucharystia buduje Kościół, a Kościół sprawuje Eucharystię, to w konsekwencji zachodzi pomiędzy nimi bardzo ścisły związek. Jest to prawda, która pozwala nam zastosować do tajemnicy Eucharystii słowa o Kościele wypowiadane w Symbolu nicejsko-konstant…

  więcej
 • 13 czerwca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział II

  ROZDZIAŁ II EUCHARYSTIA BUDUJE KOŚCIÓŁ 21. Sobór Watykański II przypomniał, że Ofiara eucharystyczna tkwi w centrum procesu wzrastania Kościoła. Stwierdziwszy bowiem, że «Kościół, czyli królestwo Chrystusa już teraz obecne w misterium, z mocy Boga rośnie w sposób widzialny w świecie», i chcąc niejako odpowiedzieć na pytanie: «W jaki sposób wzrasta…

  więcej
 • 7 czerwca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Rozdział I

  ROZDZIAŁ I TAJEMNICA WIARY 11. «Pan Jezus tej nocy, której został wydany» (1Kor 11, 23), ustanowił Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Zawiera ona niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarzenia, le…

  więcej
 • 3 czerwca 2005

  ECCLESIA DE EUCHARISTIA - Wprowadzenie

  ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA, OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA Rozdział I   WPROWADZENIE 1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne d…

  więcej
 • 30 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.X

  Rozdział IV c.d. Powołanie chrześcijańskie: służyć i królować 21. Tenże Sobór, budując od samych podstaw obraz Kościoła-Ludu Bożego poprzez wskazanie na troiste posłannictwo samego Chrystusa, w którym uczestnicząc stajemy się właśnie Bożym Ludem, uwydatnił również ten rys chrześcijańskiego powołania, który wypada określić jako „królewski”. Aby w…

  więcej
 • 26 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.IX

  Rozdział IV c.d. Kościół odpowiedzialny za prawdę 19. Tak więc staje przed nami — w świetle błogosławionej nauki Soboru Watykańskiego II — Kościół jako społeczny podmiot odpowiedzialności za prawdę Bożą. Z głębokim przejęciem słuchamy samego Chrystusa, kiedy mówi: „nauka, którą słyszycie, nie jest Moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca” (J 14, …

  więcej
 • 22 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm. VIII

  Rozdział III c.d. Prawa człowieka: „litera” czy „duch” 17. Stulecie nasze było jak dotąd stuleciem wielkich niedoli człowieka, wielkich zniszczeń nie tylko materialnych, ale i moralnych, może nade wszystko właśnie moralnych. Na pewno nie łatwo jest porównywać pod tym względem epoki i stulecia, jest to bowiem także funkcja zmieniających się kryte…

  więcej
 • 19 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.VII

  Rozdział III Człowiek odkupiony i jego sytuacja w świecie współczesnym. Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem 13. Kiedy poprzez doświadczenia rosnącej jakby w przyśpieszonym tempie rodziny ludzkiej wpatrujemy się w tajemnicę Jezusa Chrystusa, coraz jaśniej rozumiemy, że u podstaw tych wszystkich dróg, jakimi zgodnie z wielką mądrością Pap…

  więcej
 • 16 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.VI

  Rozdział II c.d. Tajemnica Chrystusa u podstaw Misji Kościoła i Chrześcijaństwa  11. Sobór Watykański II dokonał olbrzymiej pracy dla ukształtowania owej pełnej i wszechstronnej świadomości Kościoła, o jakiej pisał Papież Paweł VI w swej pierwszej Encyklice. Świadomość ta — czy raczej samoświadomość Kościoła — kształtuje się równocześnie „w dial…

  więcej
 • 12 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.V

    Rozdział II c.d. Odkupienie odnowionym stworzeniem 8. Redemptor mundi! W Nim objawiła się niejako na nowo ta podstawowa prawda o stworzeniu, którą Księga Rodzaju wyznaje, powtarzając po tylekroć: „widział Bóg, że było dobre (...) że było bardzo dobre” (por. Rdz 1). Dobro ma swoje źródło w Mądrości i Miłości. W Jezusie Chrystusie świat widzialn…

  więcej
 • 8 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.IV

  Rozdział I c.d. 6. A cóż powiedzieć o wszystkich poczynaniach, które wynikły z nowej orientacji ekumenicznej? Niezapomniany Papież Jan XXIII z całą ewangeliczną jasnością postawił sprawę zjednoczenia chrześcijan jako prostą konsekwencję woli samego naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, wyrażonej tylokrotnie, a zwłaszcza w tych słowach modlitwy wypowi…

  więcej
 • 3 maja 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.III

  Rozdział I c.d.   Kolegialność i apostolstwo     5. Jest to Kościół — wbrew pozorom — o wiele bardziej zjednoczony wspólnotą służby i świadomością apostolatu. Owo zjednoczenie wyrasta z przypomnianej przez Sobór Watykański II zasady kolegialności, którą sam Chrystus Pan zaszczepił w apostolskim Gronie Dwunastu z Piotrem na czele i którą ciągle o…

  więcej
 • 29 kwietnia 2005

  REDEMPTOR HOMINIS – fragm.II

  Rozdział I c.d.W zawierzeniu Duchowi prawdy i miłości3. W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podejmuję bogate dziedzictwo współczesnych nam pontyfikatów. Jest to zaś dziedzictwo głęboko osadzone w tej świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nieznanej przysłużył się Sobór Watykański II, zwołany i zapoczątkowany przez Jana XXIII, z kolei za…

  więcej
 • 29 kwietnia 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm. II

  Rozdział I c.d.W zawierzeniu Duchowi prawdy i miłości3. W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podejmuję bogate dziedzictwo współczesnych nam pontyfikatów. Jest to zaś dziedzictwo głęboko osadzone w tej świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nieznanej przysłużył się Sobór Watykański II, zwołany i zapoczątkowany przez Jana XXIII, z kolei zaś…

  więcej
 • 29 kwietnia 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.II

    Rozdział I c.d.     W zawierzeniu Duchowi prawdy i miłości     3. W głębokim zawierzeniu Duchowi Prawdy podejmuję bogate dziedzictwo współczesnych nam pontyfikatów. Jest to zaś dziedzictwo głęboko osadzone w tej świadomości Kościoła, której w mierze przedtem nieznanej przysłużył się Sobór Watykański II, zwołany i zapoczątkowany przez Jana XXII…

  więcej
 • 26 kwietnia 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm. I

  Jan Paweł IIENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINISw której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Czcigodni Bracia i Drodzy Synowie, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Rozdział I DZIEDZICTWOU kresu drug…

  więcej
 • 26 kwietnia 2005

  REDEMPTOR HOMINIS - fragm.I

  Jan Paweł II ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS   w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli   Czcigodni Bracia i Drodzy Synowie, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!     Rozdział I DZIEDZICTW…

  więcej
 • 28 września 2004

  Sprawa projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie…

  Warszawa, 21.09.2004 Rada Stała Episkopatu Polski stanowczo sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy. Byłaby ona powrotem do prawodawstwa PRL-u. Przyjęcie jej przez Sejm wprowadziłoby całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych. Nowy projekt ustawy proponuje swobodę wykonywania aborcji u małoletnich dziewcząt bez informowania …

  więcej
 • 21 września 2004

  "Media w rodzinie - ryzyko i bogactwo"

  38. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w całym Kościele 23 maja, choć jednocześnie episkopaty krajowe mają prawo ustalać własne jego terminy. W Polsce jest to trzecia niedziela września (w bieżącym roku – 19 września). Jak co roku, Jan Paweł II ogłosił z tej okazji okolicznościowe orędzie, noszące datę 24 stycznia 2004 r.…

  więcej
 • 4 marca 2003

  Więcej szczęścia jest w dawaniu...Orędzie Jana Pa…

  Drodzy Bracia i Siostry! 1. Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażowania na rzecz tych, którzy znajdują się w potrzebie, daje chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do Świąt Wielkanocnych poprzez autentyczną konfrontację własnego życia ze Słowem Bożym oświecającym codzienność wierzących. Jako myśl przewodnią tegorocznej…

  więcej
 • 26 lutego 2003

  Watykan wydał dokument o New Age

  Stolica Apostolska ogłosiła dokument "Jezus Chrystus dawcą wody żywej", poświęcony nurtowi New Age. - New Age to fałszywa utopia, która ma odpowiedzieć na pragnienie szczęścia - mówił podczas prezentacji dokumentu kard. Paul Poupard. Dokument - przygotowany przez dwie Papieskie Rady: kultury i dialogu religijnego -adresowany jest przede wszystki…

  więcej
 • 25 stycznia 2003

  Nota Kongregacji Nauki Wiary

  Zwracam uwagę na bardzo ważny dokument NOTA DOKTRYNALNA DOTYCZĄCA PEWNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM I POSTAWĄ KATOLIKÓW W ŻYCIU POLITYCZNYM. Jest to dokument Kongregacji Nauki Wiary. Całą treść można znaleźć na stronie www.opoka.org.pl Wydaje się, że warto na temat treści tego dokumentu trochę porozmawiać.

  więcej
 • 1 stycznia 2003

  Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, …

  Tegoroczne orędzie na światowy dzień pokoju papież Jan Paweł II oparł w całości na wydanej przed czterdziestu laty encyklice Jana XXIII Pacem in terris wskazując na prorocze przewidywania kierunku rozwoju światowego. W zakończeniu swego orędzia Jan Paweł II pisze: Jan XXIII ze szczególną jasnością rozpoznał istotne warunki pokoju w czterech śc…

  więcej
 • 30 marca 2002

  DOKUMENTY KOŚCIOŁA O INTERNECIE

  Doceniając znaczenie wykorzystywanego coraz szerzej nowego środka komunikacji jakim jest internet, Kościół wydał Orędzie Ojca Świętego na dzień środków przekazu. Niezależnie od tego Papieska Rada Ds. Środków Społecznego Przekazu opublikowała dwa dokumenty - Kościół a internet oraz Etyka w internecie. Nie tutaj miejsce na szczegółowe przedstawien…

  więcej
 • 30 stycznia 2002

  LIST EPISKOPATU POLSKI na NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZI…

  Przełom roku przyniósł dwa ważne dokumenty kościelne. Znajomość ich treści jest niewątpliwie religijnie uzasadnionym obowiązkiem. Dla ułatwienia przyswojenia sobie treści tych dokumentów przedstawiamy niżej kilka myśli mających zorientować w głównym przesłaniu. Wybór myśli jest oczywiście dowolny i absolutnie nie ma charakteru wartościującego. W…

  więcej
 • 30 stycznia 2002

  ORĘDZIE NA XXXV. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1. STYCZNI…

  Przełom roku przyniósł dwa ważne dokumenty kościelne. Znajomość ich treści jest niewątpliwie religijnie uzasadnionym obowiązkiem. Dla ułatwienia przyswojenia sobie treści tych dokumentów przedstawiamy niżej kilka myśli mających zorientować w głównym przesłaniu. Wybór myśli jest oczywiście dowolny i absolutnie nie ma charakteru wartościującego. Jes…

  więcej
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
419 0.13973999023438