18 października 2015

II ETAP REMONTU FASADY NASZEGO KOŚCIOŁA I KOLEJNYCH POMIESZCZEŃ

Wiosną 2015 r. rozpoczęliśmy II etap remontu fasady naszego kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak wygląda stan robót na wrzesień 2015 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darowizna na cele kościelne

Przystąpiliśmy do modernizacji naszej świątyni. Głównym jej zamiarem, spowodowanym potrzebą zwiększenia energooszczędności kościoła, jest termomodernizacja, wiążąca się ze zmianą materiału osłonowego ścian zewnętrznych (z witrolitu na dobrze izolowaną przeszkoloną ścianę) oraz przebudową strefy wejściowej do świątyni. Chcielibyśmy, aby ta modernizacja była wspólnym dziełem Parafian i już w tym miejscu dziękujemy za wszelką okazaną życzliwość.

Istnieje możliwość odliczenia darowizny od dochodu podatnika. Odliczeniu od dochodu podlegają m. in. kwoty darowizn przekazywanych na Kościół. Nie każda darowizna może jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają skorzystać z ulgi.

Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy między innymi darowizny na cele kultu religijnego („darowizna na cele kultu religijnego” – takie określenie należy wpisać w tytule przelewu). Pojęcie „kultu religijnego” ma bardzo szeroki zakres. Mieszczą się w nim działania dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury a tym samym - również modernizacja naszej świątyni.

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyższej jednak niż:
- 10% dochodu uzyskanego w danym roku dla osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
- 6% dochodu uzyskanego w danym roku dla osób fizycznych (Art. 26 pkt.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Co ważne 6% darowizn może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie. Odliczenie kwoty darowizny od dochodu powoduje zmniejszenie wartości należnego podatku dochodowego.

Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich darowizn uczynionych przez podatnika. Zatem łączna wartość darowizn przekazanych na cele:
• kultu religijnego,
• krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
• organizacji pożytku publicznego
nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6% dochodu.

UWAGA:
1. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6% - nadwyżka nie może być odliczana.
2. Do limitu nie wlicza się 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Poniżej przedstawiamy przykładową symulację:

Zwrot podatku, jaki otrzymamy przy rocznym rozliczeniu, zależny jest od dochodów podatnika oraz kwoty darowizny. Założyć można jednak, że przy najwyższym limicie darowizny, czyli 6% dochodu, o tyle właśnie obniżymy podstawę opodatkowania (czyli nasz dochód – obliczany poprzez odliczenie od przychodu kosztów uzyskania). W konsekwencji nasz podatek należny według pierwszego stopnia skali (18%) może obniżyć się maksymalnie o kwotę 18% z 6% dochodu danej osoby.

Przy założeniu zatem, że po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu podatnikowi zostanie dochód 31.584,28 zł, to bez ulgi z tytułu darowizny oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaci on podatek 2.681,00 zł.

Maksymalna darowizna możliwa do odliczenia w rozliczeniu rocznym mogłaby wynieść zatem 6% kwoty 31.584,28 czyli 1.895,06 zł co daje kwotę do opodatkowania:
31.584,28 – 1.895,06zł. = 29.689 zł

Podatek do zapłaty (po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne) i zaokrągleniu wyniesie 2.340 zł.

Faktyczny zwrot podatku wyniesie zatem 341 zł.

Wymagane dokumenty

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:
• wartość darowizny,
• wartość odliczenia oraz
• dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

UWAGA: Emeryci, renciści i inne osoby, które zostały rozliczone z dochodu za dany rok i otrzymały PIT-40, w celu skorzystania z ulgi z tytułu dokonanej darowizny muszą dokonać rozliczenia na druku PIT-37.

Dane dotyczące darowizny wpisujemy do załącznika – PIT/O – w części D do rozliczenia rocznego, które należy złożyć do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

Darczyńca przekazujący pieniądze – musi posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dokument ten należy zachować przez 5 lat.Gotowy druk formularza do pobrania (w wersji .pdf): Formularz wpłaty

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
ul. Pegaza 15
80-299 Gdańsk-Osowa


Konto parafialne
Numer rachunku (w PKO BP):
IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
71 0.15480613708496