8 lipca 2017

Parafia w Chwaszczynie zaprasza

Parafia Chwaszczyno organizuje w dniach 15-16 lipca XII PIESZĄ PIELGRZYMKĘ DO SIANOWA na odpust Matki Boskiej Szkaplerznej, Królowej Kaszub. Zapisy telefonicznie na nr parafii w Chwaszczynie: 58 552 80 83.

Będzie potrzebny numer PESEL do ubezpieczenia. Koszt uczestnictwa to 15 zł.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

 


Wycieczka KATYŃ – SMOLEŃSK

ORAZ ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW NA DAWNYCH KRESACH WSCHODNICH (17-26 sierpnia)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział "Mazowsze"
00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13
tel. +48 (22) 629-39-47, 629-44-31, fax. +48 (22) 627-13-38

e.mail: mazowsze@pttk.com.pl
www.pttk.com.pl

NORDEA BANK POLSKA S.A. 81 1440 1387 0000 0000 0940 8657

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH NR 748

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATYŃ – SMOLEŃSK

ORAZ ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW NA DAWNYCH

KRESACH WSCHODNICH

 

 

17.08.2017 czwartek CHWASZCZYNO – WILNO

Godz. 05:45 spotkanie uczestników na parkingu przed kościołem pw. Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza, odjazd na trasę godz. 6.00. podczas przejazdu postoje sanitarne i jeden dłuższy na posiłek

Przyjazd do WILNA. ZwiedzanieCmentarza na Rossie, złożenie kwiatów na grobie Matki z Sercem Marszałka. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

 

18.08.2017 piątek WILNO – DYNEBURG

Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym, m.in.: Ostra Brama, Klasztor Bazylianów, Uniwersytet Wileński wewnątrz biblioteka, gotycki kościół św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, Dom - Muzeum Adama Mickiewicza, Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu; Katedra Wileńska z Kaplicą Królewską św. Kazimierza. Obiadokolacja. Wyjazd do Dyneburga. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

 

19.08.2017 sobota DYNEBURG - SMOLEŃSK

Po śniadaniu krótkie zwiedzanie miasta: dawna stolica Polskich Inflant; szkoła polska, Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r. na cześć żołnierzy polskich walczących w1920r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, twierdza.

AGLONA - najważniejsze dla katolików miejsce na Łotwie: kościół Wniebowzięcia i Sanktuarium nazywane „Łotewską Częstochową”, gdzie co roku 15 sierpnia pielgrzymują tysiące wiernych.

Wyjazd do Smoleńska. Odprawa celna i paszportowa łotewsko-rosyjska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

 

20.08.2017 niedziela SMOLEŃSK – KATYŃ - ORSZA

Po śniadaniu wyjazd do Katynia i Smoleńska. KATYŃ - las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwóch generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Złożenie wieńca i zapalenie zniczy, msza św. Przejazd pod miejsce katastrofy polskiego samolotu w dniu 10.04.2010r – złożenie kwiatów. SMOLEŃSK – przejazd przez miasto Kreml - Twierdza Smoleńska, sobór Uspieński. Obiad (szwedzki stół) w centrum Smoleńska. Wyjazd w trasę. przejazd prze granicę rosyjsko-białoruską. LENINO - pole bitwy w dniach 12-13.10.1943r; zwiedzanie:  cmentarz wojenny;   symboliczna mogiła ze szczątkami żołnierzy odnalezionymi na polach.

ORSZA – przyjazd do hotelu; zakwaterowanie, obiadokolacja.

Spacer po mieście z pokazaniem m.in. kościoła katolickiego pw. św. Józefa, w którym znajduje się kopia obrazu „Bitwa pod Orszą”, (zwycięska walka stoczona przez wojska polsko – litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego 8 września 1514 roku nad wojskami moskiewskimi); dawnego klasztoru jezuitów. Powrót do hotelu.

 

21.08.2017 poniedziałek ORSZA – WITEBSK - POŁOCK

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Witebska i Połocka.

WITEBSK – prawa miejskie z 1503 roku; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla ( w budynku tym spędził dzieciństwo i młodość).

POŁOCK - w roku 1808 po oddaniu prawosławnym kościoła św. Stanisława w Pińsku, ciało Męczennika Andrzeja Boboli przewieziono do kościoła Jezuitów w Połocku, zaś w 1830 relikwie Męczennika przewieziono do kościoła Dominikanów w Połocku.  Kościół katolicki pw. św. Andrzeja Boboli zbudowany w 1997. pozostałości dawnego kolegium i klasztoru jezuickiego. Sobór Sofijski; Monaster Spaso-Jefrosiniewski – św. Eufrozyny Połockiej. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja; nocleg.

 

22.08.2017 wtorek POŁOCK – BUDSŁAW - MIŃSK

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

GŁĘBOKIE - kościół parafialny pw św. Trójcy (nieprzerwalnie czynny od czasu fundacji w latach 20-tych XVII wieku; sobór Narodzenia Bogurodzicy– były kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP należący do klasztoru karmelitów bosych (zwiedzanie podziemi); cmentarz katolicki;
BUDSŁAW„białoruska Częstochowa”, Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej – Patronki Białorusi; CHATYŃ – memoriał upamiętniający pacyfikację 618 wsi białoruskich podczas II wojny światowej na miejscu wsi o tej samej nazwie unicestwionej w marcu 1943r., kilkanaście dni przed międzynarodowymi badaniami w Katyniu;KUROPATY – Las Kuropacki, miejsce stracenia wielu Polaków i Białorusinów w czasach represji stalinowskich.
Przyjazd do hotelu w Mińsku; obiadokolacja. Wyjazd na zwiedzanie:

MIŃSKA - kościół pw. św. Szymona i Heleny; ratusz, d. zespół klasztorny bernardynek obecnie sobór prawosławny, dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki.

 

23.08.2017 środa MIŃSK – DUKORA – NIEŚWIEŻ – BARANOWICZE

DUKORA – dawny majątek Sapiehów, Zawiszów, Ogińskich, administrowanym w pewnym okresie przez Stanisława Moniuszkę (dziada słynnego kompozytora); pozostałości zespołu pałacowo-parkowego - obecnie kompleks „ Dukorski Majątek”; MIR – spojrzenie na zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy;

NIEŚWIEŻ – Andrzej Bobola w latach 1622-1624 przebywał w Nieświeżu, był m.in. rektorem kościoła Jezuitów - pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”;
zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów – w 2005r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.

BARANOWICZE – przejazd przez miasto z pokazaniem:kościoła katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – zbudowany w 1924 roku, nieprzerwanie czynny w okresie sowieckim; cerkiew prawosławna zbudowana w latach 20-tych XXw. z elementami mozaik z d. soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie. Przyjazd do Domu Rekolekcyjnego SVD, zakwaterowanie, obiadokolacja.

 

24.08.2017 czwartek BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK

Śniadanie w DOMU. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi.
JEZIORO ŚWITEŹ - jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie;

BATORÓWKA – miejsce rozstrzelania 11 Sióstr Nazaretanek 1 sierpnia 1943r.;

NOWOGRÓDEK - dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza.

Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Sióstr Nazaretanek; obiadokolacja.

 

25.08.2017 piątek NOWOGRÓDEK - SOPOĆKIN – GRODNO

Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Grodna i okolic:

WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena, obecnie Klub-muzeum; neogotycki kościół pw. św Piotra i Pawła – ciekawe wnętrze, miejsce chrztu Czesława Wydrzyckiego

GRODNO - po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie:barokowa katedra rzymskokatolicka pw. św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek, Rynek Starego Miasta, synagoga, cerkiew prawosławna z XII wieku św Borysa i Gleba na Kołoży, dom Elizy Orzeszkowej; stary cmentarz katolicki z grobami m,in. Elizy Orzeszkowej i polskich żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920. Odrobina czasu wolnego

Wyjazd nad Kanał Augustowski oraz zwiedzanie:fortów w Naumowiczach – prawdopodobnym miejscu pogrzebania ofiar obławy augustowskiej; zespołu pałacowego w Świacku, cmentarza katolickiego w Sopoćkinie z grobem gen. Olszyny-Wilczyńskiego; rejs statkiem po Kanale Augustowskimi odpoczynek nad kanałem w Dąbrówce.
Powrót do Grodna; obiadokolacja w centrum Grodna; nocleg.

 

26.08.2017 sobota GRODNO – SOKÓŁKA - CHWASZCZYNO

Po śniadaniu – wyjazd na trasę. Przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka.

SOKÓŁKA – Sanktuarium Cudu Eucharystycznego i kolegiata św. Antoniego w Sokółce.

Podczas przejazdu postoje sanitarne i jeden dłuższy – na posiłek.Przewidywany przyjazd do Chwaszczyna ok. godz. 21.30 – 22.00.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ: 2.755 zł.

 

 

Cena zawiera:

Noclegi w hotelach i domach Pielgrzyma (9x):

WILNO – hotel blisko starówki, pokoje 2-osobowe z łazienkami

DYNEBURG – hotel w centrum miasta, pokoje 3-osobowe z łazienkami; 3x 2-osobowe;

SMOLEŃSK – w wjeździe do miasta, pokoje 2-osobowe z Łazienkami

ORSZA – hotel w centrum miasta, pokoje 2-osobowe z łazienkami

POŁOCK – hotel w centrum miasta, pokoje 2-osobowe z łazienkami,

MIŃSK – hotel w centrum miasta, pokoje 2-osobowe z łazienkami
BARANOWICZE – Dom Pielgrzyma O.Verbistów, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 2+1+ łazienka, 2+2 + łazienka
NOWOGRÓDEK – Dom Pielgrzyma Sióstr Nazaretanek, pokoje 2-3-4-osobowe, łazienki na
piętrach; Siostry zapewniają pokoje dla małżeństw;

GRODNO – hotel ok. 2 km od centrum, pokoje 2-osobowe z łazienkami;

Wyżywienie: 9 obiadokolacji, 9 śniadań, 1 obiad w drodze powrotnej.
Obsługę: 2 kierowców + pilota na całej trasie;

Opłaty miejscowe, drogowe, winiety, parkingi;

Marżę biura + podatek VAT

- wiza rosyjska

- wiza grupowa białoruska

 

Uwaga:

 

Paszport powinien mieć ważność min. 180 dni od daty zakończenia imprezy.

 

Dokumenty do wizowania 2 kolorowe zdjęcia aktualne o wym. 35x45 mm z twarzą na wprost wypełniającą 70 % na białym tle.

 

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i obsługi miejscowych przewodników – ok. 45-55 EUR

 

Informacje:

1. Zapisy + przedpłata na wyjazd – 300 zł. w czasie urzędowania biura parafialnego w Chwaszczynie.

2. Przy zapisach proszę mieć ze sobą paszport.

3. Przewidywane spotkanie przed wyjazdem – poinformuje z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Na spotkanie przed wyjazdem – proszę mieć ze sobą obowiązkowo tez paszport i dokumenty do wizowania 2 kolorowe zdjęcia aktualne o wym. 35x45 mm z twarzą na wprost wypełniającą 70 % na białym tle.

 

Ks. Piotr Gruba

Chwaszczyno

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
68 0.14000582695007