poniedziałek, 23 stycznia 2017

Papieskie intencje modlitewne

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna:

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Słowo na Niedzielę

III Niedziela Zwykła

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: "Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". (Mt 4,17)

Remonty, inwestycje

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEBUDOWY ELEWACJI FRONTOWEJ NASZEGO KOŚCIOŁA

PZ Caritas

S. O. S.

© 2001-2017 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl