niedziela, 04 października 2015 Dwudziesta siódma Niedziela zwykła
Miesiac rozanca sw.

Papieskie intencje modlitewne

PAŹDZIERNIK

Ogólne: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Misyjne: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają.

Słowo na Niedzielę

XXVII Niedziela Zwykła

Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. (Mk 10,9)

© 2001-2015 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl