sobota, 30 lipca 2016

Papieskie intencje modlitewne

LIPIEC

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.

Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.

Słowo na Niedzielę

XVIII Niedziela Zwykła

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3,1-2)

© 2001-2016 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl