poniedziałek, 30 maja 2016

Papieskie intencje modlitewne

MAJ
Ogólna: Aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny wkład w życie społeczne.

Ewangelizacyjna: Aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju.

Słowo na Niedzielę

IX Niedziela Zwykła

Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. (Ps 117)

© 2001-2016 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Osowie
Designed by Templatka.pl